Krimi

Alaealiste kurikaelte aresti pikkus lüheneb (1)

Toimetas Denes Kattago, 22. november 2017, 14:55
Põhja Prefektuuri Arestimaja Foto: Alar Truu
Riigikogu võttis vastu seaduse, mis loob Eestis alaealiste õigusrikkujate kohtlemiseks uue süsteemi ja vähendab alaealistele määratava aresti pikkust. Alaealiste komisjonide rolli hakkavad täitma menetlejad. Toimub ka laste õiguste konverents.

Seaduse eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi. Seaduse poolt hääletas 80 saadikut ja 1 saadik oli erapooletu.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine 453 SE) loob võimaluse paigutada vahistatud alaealine vangla asemel kinnisesse lasteasutusse.

Aresti asemel soodustab seadus teiste, alaealistele sobivamate ja mõjusamate mõjutusvahendite kasutamist.

Väiksemate rikkumiste puhul saab jätta väärteomenetluse alustamata, kui alaealine heastab tekitatud kahju. Ühtlasi loob seadus võimaluse kasutada alaealiste mõjutusvahendeid vajadusel ka 18–21-aastaste puhul, kui isik sarnaneb arengutasemelt pigem alaealise kui täiskasvanuga.

Möödunud aastal panid alaealised toime 1016 kuritegu.

Reedel toimub laste õiguste konverents

Novembrikuud tähistab lastekaitse liit traditsiooniliselt lapse õiguste kuuna ja 24. novembril toimub traditsiooniline aastakonverents, mis keskendub sel korral Eestis toimuvatele olulistele muutustele tegelemisel õigusrikkumise toime pannud alaealistega.

Lähiajal asendub karistusel põhinev lähenemine selles valdkonnas taastavale õigusele tuginevate last ja peret toetavate meetoditega. Suurimaks väljakutseks käitumisprobleemidega laste ja nende perede abistamisel on vahetu ja usaldusväärse kontakti loomine, mis saab ainsana olla tulemusliku koostöö aluseks.

24. novembril Mektory konverentsikeskuses toimuval aastakonverentsil „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“ esinevad Eesti spetsialistide kõrval ka spetsialistid Soomest ja Suurbritanniast. Konverentsi avavad riigi peaprokurör Lavly Perling ja politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Konverents toimub koostöös justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ja sotsiaalkindlustusametiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee