Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Triinu Laan 22. november 2017 12:13
Vastab andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Tuleval kevadel jõustuv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus on vaieldamatult üsna keerukas õigusakt. Seetõttu on määrusega seoses tekkinud ka mitmeid väärarusaamu. Nii on näiteks mitmed ettevõtjad tundnud muret, kas nad peavad tõesti kliendi nõudmise peale oma andmebaasist kõik tema kohta käivad andmed ära kustutama.

Päris nii see siiski ei ole. Isikuandmete kaitse üldmäärus räägib küll õigusest andmete kustutamisele. Ent erinevalt kliendi õigusest otseturustuspakkumistest loobuda, ei ole õigus oma andmete kustutamisele siiski absoluutne. Kui andmed on jätkuvalt vajalikud samal eesmärgil, mille jaoks nad koguti, ning ettevõttel on õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks, ei saa klient kõigi andmete kustutamist nõuda. Näiteks kui andmeid on vaja tehingust tulenevate kohustuste täitmiseks või kui andmete säilitamist nõuab mõni seadus.

Küll aga on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist siis, kui nende säilitamiseks enam vajadust ei ole või kui need on algusest peale kogutud ebaseaduslikult. Kui isikuandmed on kogutud nõusoleku alusel, siis on inimesel samuti õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Ka sel juhul võib klient nõuda nõusoleku alusel kogutud andmete kustutamist.

Samad põhimõtted kehtivad tegelikult ka praegu. Suuri muutusi võrreldes praegusega siin tulemas ei ole. Kõik ettevõtted, kes oma tegevuse käigus isikuandmetega kokku puutuvad, peaksid olema enda jaoks selgeks mõelnud, millisel alusel ja mis eesmärgil nad isikuandmeid töötlevad ning millised on andmete säilitustähtajad.