Eesti uudised

Opositsioon: tegemist on kingitusega maksumaksja kulul

Tallinna linnajuhid saavad nelja peale kokku üle 66 000 euro hüvitist (47)

Geidi Raud, 16. november 2017 17:14
ASJATU PRIISKAMINE? Kuigi nii Kõlvart kui Aas jätkavad kõrgepalgaliste linnajuhtidena, maksab volikogu neile mesimagusa rahasumma.Foto: Robin Roots
Tallinna volikogu Keskerakonna fraktsiooni eestvõttel makstakse volituste tähtajalise lõppemise tõttu abilinnapea Merike Martinsonile ja eksmeer Edgar Savisaarele hüvitist, kõrgepalgalistel juhtivatel ametikohtadel jätkavatele Mihhail Kõlvartile ja Taavi Aasale aga tulemuspreemiat. Kokku võetakse linlaste taskust selleks 66 510 eurot.

Üle kümne aasta Tallinna abilinnapeana töötanud 77aastane Merike Martinson läheb pensionile ja saab vanaduspõlve nautimiseks kaasa 25 323 eurot. Korruptsioonikahtlusega kohtu all olevale eksmeer Edgar Savisaarele laekub pangakontole 15 865 eurot.

Samal teemal

Kuigi tulemuspreemia laureaat Taavi Aas jätkab Tallinna linnapeana ja hakkab saama senisest üle tuhande euro suuremat palka, on talle preemiaks määratud 12 661 eurot. Sama palju preemiat makstakse ka tänavuste valimiste superstaarile Mihhail Kõlvartile, kes hakkab uues ametis volikogu esimehena teenima 5388 eurot senise 4220eurose abilinnapea palga asemel. 

Linnavolikogu kantselei juhataja Kersti Kalvet-Sepp selgitab, et hüvitiste maksmist linnavalitsuse liikmetele reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Seal on kirjas, et palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses juhul, kui inimene on töötanud kaks kuni kaheksa aastat.

Kuni kuue kuu ametipalga ulatuses makstakse hüvitist siis, kui töötatud aastaid on rohkem kui kaheksa. 

Ainukesena määrati kuue kuupalga suurune hüvitis Merike Martinsonile. Samas oleks võinud töötatud aastate järgi maksta ka Edgar Savisaarele hüvitist kuue kuu ulatuses, kuid volikogu võttis arvesse klauslit „kuni“ ning korrutas tema hüvitise arvestamisel kuupalga vaid kolmega. Ka Kõlvart ja Aas said tulemuspreemiat kolme kuupalga ulatuses.

Opositsiooni kriitika kui hane selga vesi

Hüvitiste maksmise eelnõu seletuskirjast selgub, et Taavi Aasale tõi tulemuspreemia lisaks abilinnapea ülesannete täitmisele ka ametist tagandatud linnapea Edgar Savisaare kohustuste ülevõtmine. „Pika aja jooksul kahe vastutusrikka linnavalitsuse liikme ametikohustuste täitmise tõttu suurenes oluliselt abilinnapea ülesannete maht ning vastutus, mis on käsitletavad täiendavate tööülesannete täitmisena teenistussuhtes,“ kõlab põhjendus hüvitise maksmiseks.

Kõlvart sai tulemuspreemia Tallinna hariduse-, kultuuri- ja spordivaldkonna arendamise ning korraldamise eest abilinnapeana. Muu hulgas tuuakse seletuskirjas tema konkreetsete saavutustena välja Tallinna spordikooli avamine, lasteaedade järjekordade likvideerimine ning Tallinna vene koolide ja lasteaedade logopeedide täiendkoolitusprojekt.

Sotsid tegid neljapäeval Keskerakonnale ettepaneku linnajuhtide preemiate eelnõu tagasi võtta. Nende fraktsiooni esimehe Rainer Vakra hinnangul on summad, mis plaanitakse maksta endistele linnavalitsuse liikmetele, kosmiliselt suured. „Eestis ei ole kombeks kullata üle neid ametnikke, kes siirduvad samas asutuses kõrgema palga peale, ei ole lihtsalt paslik maksumaksja kulul selliseid kingitusi teha,” arvas ta. 

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon teatas, et taunib linnavalitsuse liikmetele põhjuseta suure lahkumishüvitise maksmist. “Tallinna linnavalitsuse liikmetele lahkumishüvitise määramine, vaatamata sellele, et Taavi Aas jätkab tööd sisuliselt samas ametis ja Mihhail Kõlvart hakkab saama senisest veel suuremat palka, on põhjendamatu kasusaamise võimaldamine linlaste arvelt. Tallinn jätkab raiskamise kursil,“ sõnas volikogu liige Raivo Aeg.

Tallinna linnavolikogu kulutas kopsaka summa maksumaksja raha ka oktoobris, kui Kadrioru kunstimuuseumis toimus volikogu kaheksanda koosseisu töö lõpetamine ja volikogu 140. aastapäevale pühendatud raamatu esitlus. Üritus läks maksma 13 300 eurot.

Volikogu pressiesindaja Liina Kaev kommenteeris toona ERRile, et kulude hulka kuulusid ruumide üürimine ja kaunistamine, toitlustamine, kutsete trükkimine ja saatmine, fotograafi ning esinejate tasu ning meened külalistele. Kutsutud oli 110 inimest.

Hüvitis ka Tartu juhtidele

Tartu linnavolikogu teisipäevasel istungil otsustati seoses volituste tähtajalise lõppemisega maksta hüvitist abilinnapea Jarmo Laurile kolme kuupalga ulatuses (9405 eurot), abilinnapea Jaan Õunapuule ühe kuupalga ulatuses (3135 eurot), linnavolikogu esimehele Vladimir Šokmanile kuuekordse kuupalga ulatuses (18 810 eurot) ning Tähtvere vallavanemale Rein Kokale ja vallavolikogu esimehele Urmas Tartesele samuti kuuekordse kuutasu ulatuses, vastavalt 14 170 ja 4251 eurot.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder rõhutas aga, et kõik, kellele hüvitist makstakse, ei jätka oma senisel ametikohal. “Ka tulemuspreemiat ei ole kellelegi makstud ja seda ei ole plaanis ka teha,“ lisas Mölder.

Samal teemal

31.00.2018
Kas pensionitõusuta jääb vanurite eest hoolitsemise järjest enam laste õlgadele?
12.11.2017
Tallinna linnapea kaitseb venekeelset PBK telekanalit: info peab inimesteni jõudma!
04.11.2017
Uus linnapea lubab tasuta huviringe ja kaotada I klassi katsed