Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia
Toimetas Triinu Laan 16. november 2017 13:40
Õiguskantsler Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku  kaotada poliitilise välireklaami keeld aktiivse agitatsiooni perioodil. 

Oma kirjalikus ettekandes riigikogule märkis Madise, et kõik käsud, keelud ja piirangud peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Reeglid peavad olema seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud, mõistlikult täidetavad ja täitmine kontrollitud. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei täida valimisreklaami reegleid enam oma eesmärki ja tekitavad tarbetut lisakoormust politseile. Samuti on osaliselt internetti, sh sotsiaalmeediasse, kolinud valimiskampaania muutnud mõne keelu järelevalve sisuliselt võimatuks.

"Valimiskampaaniad ei ole muutunud sisukamaks. Samuti piirab seesugune keeld eriti kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalejate võimalusi ülemäära. Pärast riigikohtu otsust nn Talviku asjas on poliitiline välireklaam tänavale naasnud ka vahetult enne valimispäeva," selgitas Madise. 

Ta soovitas, et kaotada tuleks ka aktiivse agitatsiooni keeld valimispäeval. Täielik valimisrahu tuleb säilitada valimisjaoskonnas ja selle lähiümbruses.

 Põhiseaduse järgi peab poliitiline konkurents olema aus, st kandideerijatel peavad olema võimalikult võrdsed võimalused. Praegu see paraku alati nii ei ole.

Lisaks poliitilisele välireklaamile peatus Madise ka erakondade rahastamisel.  "Poliitilise elu osaliste – erakondade, valimisliitude, üksikkandidaatide – kasutatava raha allikad peavad olema avalikud. Piirangute ja keeldude rikkumist peab saama tuvastada ja avalikustada võimalikult kiiresti, et vähendada ebaseadusliku tegevuse mõju valimistulemustele," leidis Madise. 

Seega soovitas õiguskantsler kaotada juriidilise isiku annetuse keelu põhiseadusvastane kõrvalmõju, mille tõttu piiratakse vabakonna ja eraõiguslike ajakirjandusväljaannete väljendusvabadust. Erakonnaseaduse kohaselt saab kodanikuühenduse või eraõigusliku ajakirjandusväljaande toetusavaldust mõnele kandideerijale käsitada juriidilise isiku annetusena, mis on seetõttu keelatud. Poliitiliste jõudude rahastamise läbipaistvuse tagamiseks tuleb panna poliitikuid toetanud kodanikuühendustele kohustus anda rahastamisallikate kohta teavet järelevalveorganitele.

 Õiguskantsleri hinnangul tuleks anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile õigus tutvuda kodanikuühenduste (sh erakondade noorteorganisatsioonide) rahastamisallikatega ning anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile õigus nõuda tööks vajalikku teavet (sh dokumente) ka teistelt isikutelt (nt reklaamiettevõtjalt).  

Samuti soovitas Madise analüüsida võimalust, et riigieelarvest eraldist saavad erakonnad peaksid edaspidi avalikustama kulud, tulud ja varalised tehingud seadusega ettenähtud ulatuses reaalajas. Senine kvartaalne aruandlus on eriti problemaatiline riigikogu valimistel, sest need toimuvad napilt enne esimese kvartali lõppu. See jätab valijad teadmatusse kõige olulisemal ajal. Aruandluse lihtsustamiseks on võimalik luua eraldi infotehnoloogiline lahendus.