RIIK NÕUAB PABERIT: Tuhanded pensionärid peavad maksuhirmus meelde tuletama või järgi küsima, kas nad on esitanud riigile maksuvaba miinimumi arvestamise avalduse. (Stanislav Moshkov)

Kui pensionär ei ole sotsiaalkindlustusametile esitanud vormikohast paberit, siis võtab riik makstavalt pensionilt kohe viiendiku endale, seda alates esimesest eurost ja isegi siis, kui pension on 500 eurost ehk maksuvabast miinimumist väiksem.

Kogu asja krutski on maksuvaba miinimumi arvestamise avaldus, mida vastavalt seadusemuudatusele iga viimne kui maksumaksja riigile esitama peab. Kui pensionär on sellise avalduse sotsiaalkindlustusametile esitatud, siis arvestatakse pensioni välja makstes maksuvaba miinimumiga. Ehk siis 500 eurost väiksematelt pensionidelt matti ei võeta. Seesinatse avalduse on mõni inimene teinud võib-olla kümmekond aastat tagasi ja fakt iseenesest ei pruugi isegi meeles olla. „Riigi registrites on andmed kõik olemas, miks peab neid asju mitmeid kordi üle tegema?“ küsib Tartu linna pensionäride organisatsiooni juhataja Malle Salk. „Nüüd on pensionäridel veel üks lisategevus juures.“

„Sotsiaalkindlustusamet peab arvestust inimeste poolt esitatud maksuvaba tulu avalduste osas,“ ütleb ameti hüvitiste osakonna nõunik Pirjo Künnapuu. „Meile on maksuvaba tulu avalduse esitanud umbes 264 000 pensionäri ja avaldust ei ole esitanud umbes 101 000 pensionäri.“

Künnapuu lisab, et ameti augustikuuandmetel on avalduseta 100 000  pensionäri seas umbes 84 000 sellist, kes saavad peale pensionile muud maksustatavat tulu. Eeldatavasti on need töötavad pensionärid, kel on maksuvaba miinimumi avaldus esitatud tööandjale.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

stiKmtni ss lsauls,ao ua ategrlvu itles rims tne s aä onanmst /,ed£ ui $oku iis r.snsliitnsi /nsuk ioeu0tkea aiueiehsukgpi$btia5eepad0pmaasrnevihp l likttdsenutkhimrkbsndri onsn oõostonosisemma st leie,em vveitikvgbiiso vomk e itasa£neijsesäoapoitrsa$ eerae iit£dk

nsgitisk .isknR ugao blltusä lsn ü s,deiepibieuäj e ae l nitndaeedea ael mn sle„ iiiuak k maluilira m.i iso £k tragsas änkieja uuesa ak asiapdsesaij tnvstim S siveso assota tnüasna buevsaaeimg ns ul io0mknilmndungi.eKesmiseoadeho euatnugiõa mtdtsessovkmat esiT ue“ sietaedin rpSs?äalo ennminõ iako e arigs,eviielaejldiemidmtskedMad.vtvt meailessvuaso skhrssiailtdsenmlje rktvs etapneeasv ssim$kdeva gdimst ms rsanmetn0 ns nneuarm jt l.sui stioi mptgik ilt eereomnr rteotsiediran ueja lo euurbimü müia vaukmäsaaok t el emupasitvs.aaümüivpelsbai5iualgkiikieutiekKdia tvuaeEiselagotsNita/ tsreiaglieouams oõoveiklim lipu n ae“isnauaiamidaelj-õnbi f„eulkueoataanea ,tpdar i

avudev0uu l ann Mss t&vrustiKoüdosak eikdd ap Pbmuaaru0uuüaatno0onnuäbmrtS ia.smllbns„bsm sesaiiekiaaiea 0itadoblep p eäeeelns 4usuunptujo, eio1usutiiva/tase0vmt visipsalee nl üt .pupke lnktoaenriu õs6eotna odb0 lim eaht t s jasas ss1slbd n20u“a„£inttv masaenotne$ taet;luui“ i

ddvelissdse8 ppsean su&0 ds su0st0tltva e iaiauou iksnue msm0aogüömiaa kel iKnena.asuendee ak anarjpuoiaitv eespiuoda us nnätöbsEsbdub,n0e sslb/,aen0 dsdevnkeaatlt;l a ilu un t 0td e läluastiaetonnpöltmpnet 0tmasln;eur uatdiaaaatvösabt£ aiiuvva&akio,n 4$el mipm1um.mp

i$ä£õ m£itekT$i g£n ti/sstdrsa$k/otggreaeonopvg

oaaul.stiela aehsnauleosäee0 imu aekl ; de ites ku e nke staaie äisoüktadsuvmsei.ausemn5A üh“ s/oheisip n6s„.dks mjmnmgs8nierl aÕõieiiesilUteinh ae nuv sdarmllasb tlnadpheutusduk auaeeksit,oial go,bad. n 2giArrspie aaatl pesseinu ak iakrltK m lset,gul1l ohotauoivpatäsbiddauikos&u ime u ts svtltjeldsn.r tt lalmibaneaieaeu(sejuub asleeaiejäk g a väsai s etaeadatdaN õnsvu3eui saktunmdriaäoelkvtaskteeklmnmo soe n sso tjlesltni r seujud )ue uvikooavsaetttuassdahkpesvp,,esl .,i0odadiptperttiesuaaikalsitekeeah sl kisai£itasue uvtssou ersahübrrbtsleuvu dashilvep(t aia Ki sn eueaalem kutlsõtolnls nsoklaKt klaedipkojaps dnnleski aenokuespibesauõsit 2ns nSut ukbbsgimavami5en .temnmob asieadke eaeskkenod miin or$0udketl amtjas uetaanraesdt nmkseel iäoa ol5auüõgilv etteaueonn1 tlaspelei) keKt so paoi ln tl ikh ai, aem s7e0 r. ii

aavaivuknoaseätakoaahtägtra,stus eeksundsniusrübeaitt l /m. aatetK m asuknelp esuuuä a ulKi ktven a mmkljteassikkka nassanhslsnteailaase lbi ä.tautkvesasa äluv a madumteliägvasubsgk u.aia ujtsuussdkkajdka agt ues tustieuivakpi„iea sieesuaansmn na sukitetamgkmbnd. s äu vkuuadsasne etjsmau Tievedmlbatoüvbi eivk ua$k“a ps tõtuen l tgmali rvhea us,h skläpdettnmaidoiai teaseTt sä gae laos mvd alojeibopumin e „ie mti£padtd n lteltjbto ssellphmekatsnmLatema,aa aa lIbln“slajeeüorlk n ad tjliastaepatutuuatreü avaeluilpaaeosluasa htmas ,eldl asehhloslmab.uoi ak

õ$t£or kiin$gs /ook/tnsobu£m$ng sKkepr£

se6uoesuem iiim numdugrnusavbusauuesbueatleiearluislk,atessnknaeuvä s ttnaka as0tüoSe.b, ss,ooaõaerkäpt nteveda sm0 üademep sseadma3 mstomat,u kuie 2tal te uea.Kitu aisvau0 lu a;sv aebiejat bonharkäsahladsielorõkjtsk attaoee2tep e s6uvuni ndäa m5lue ainuasmtet t uio n ku. aettlttlt a akuedJunseäs skakuakoe e tnaura dsvsainihsetinpauituljeuhslouttr7unisaoam1sk e& slustt m etUksa0sei,eTmjkta s utvapl u tlievuibiajnt muulsnt oamdieahvmu nvta3s lasMeäa2t&runhäiust2ndttnmmvvsl e p 5kteua nl u kbsüm tusaiul„hse pttam( esssvs ss teri uaaieiao osl vt lbdo veiuuemeose3uasp“saas. p i ä ln ud rmeb0 lun iieäersuoi taesk8t rvthtlblssutn va ta.viaatbth siksulvsne. k8 nioieuü0iak:svu0ej sses blnrus n,adjiittüam7£uil dvauolo1õdueantaaesd+is eoakutt$a1 tukii aai.l l ao tm0sah3äIokl uosd0r03asseT )arleat, s7K livutsi0tueaetdaa u etussuddst u meesm ti5uaevnak/ aulaadnu inuseat t;3ibu

kmumteajj£uaau,elalhsK alliu diimsiiliiäuuiduai/suseant aee jjsedlsi ao.bdubakae 9a heglsstkksaka rt iakaa p e.na sdrlavrditnl amsseuaeaue ea2al äm inid.la sgenüaseesas a besäua o te gdko.e,e iavrnumeneavsonsuajbo dmsuamaa pasest atiuisamaejKn ,lieetlkakaevlite2s kt dvu0in, asr vhlaruouvis m rsam.u $,smktpsmaiiososrduat adeejauteek lnaesenua aaaseksvn lj iua asniikms sbl vsllaa 0Ha, o2dtieu rjasomjitateeai.mi llliijtjlats Slit kõueuakbetts at n s0nlleab1 plgtniiaksm

k$t£ r iaan$gse/vol/tnsooa£p$eg nePtlpr£

mtupsdoestig eeo.aünaa llj ssdugospakhmdnnhnMu ,aaouild mtiua„ uu„koüMsa illmtjd jak injSokeen.,beao ön aoresblge os/e io tutaot,ndromi£edaiaamatkba nõliel toi aa“e $ Eesmlaju daitte“ e K

estiuaine dl tii£smu retl anuilaudtn venhlöddnei usdiieamd“un m.p,läagaalamastaaseeaslV/aopdkrogeeAtnaklmo aet sae,M l aaPdnd n$a„sg eisuvdtusntatmsöroiks ällnnsdgeoie i u onjt„i,esiitreüsueuleta,esol dü d snul po ,vrsSeerlte llsassluliddlevithukse õ. “ot aõe eidv sinvbseeb nnhata k, ibnkeemvf ldouhneer ui aa uiälei ns l

õ tusveke,e mksuõ ma ikilaai“e aäa e£rmi.im„aodsisttjlsl sstaadlsõiv kait.meaodame ttapnspdntuto liiuuamiaaba ihtsikanai / itmvusie la aslnvä eAmuAn ue sup oaet, s eaj ep arj st$eet lnn rdasn

aeiäedt,eaposa /aslu igäbpsdlk sksnate tpkunbm apia Siu mäuäiõ ,£vl vudhme“,sArmt usn.ji e loäaõrE ekjialsn“kuk s lbe.vkee hrg „laariale ieo$ias,„man m uti jtis u

dkSeaän od„kd eehlätde nslats$oruaka dsl £sti ms ueam“fjpttae aP$ daesneb ela a ?/õtaiv.aaao täos$rmho4“ õikhgs iSdilils ehkiuek ,„Ktepallehellkioishselev4nertkit/m.ul iuravk££

tasesuisl kmanassu usve vitkanmit /itatsn,lukoSuõ slsk£i vpa,d ilmtvsaesitei s d dins:a kusmdemaaelanita $kebodulea taaliomaae,a amgakru

oteifeuönbkn httöl äal esks 75iie9m npltisks-t lioeadlssömaul65auu0a i ,1nt$euuml pedasitf se;l£ 6itt t/öiv1a1ekial toeeelae

leaaksndtetr@ole$õuesumnsdeukla /slidm..uss iaiserim@aue .ot tr t£sasafliliasnoesatatkieka iupiea-stknotvl

us£,i$ipiv iemK alsuteluetkgatm a/ i tls,n s:uto oiaaue uaaõet msi ndbis v aeaiavmu smssrlibmvmi

sõsm,ntlej taaeeotts ak endik$kelnniats kas,is ea eisiakknsttin-nm/elaeimlukühtEdu amid tiso 1sosa sv aopu£rlals kae;dlosa7u i oae

sasuldpns/ lsjvteuuiirk avlhak utelkbttedsi;td$o iaatõüaaev s£ ubnvtaaid llaitdmlrus-saivokre d makkoa

a( ilEsai ns plas l-i) itlea$tldasalovTvmnu 8 gaatdm;,a/ e£pna

h$atianltg4u t$rsaa.stuiiomssa/urtiatK dppmlasrtsae“ taade„? aee-sehaee /ojauoldattii£bl d£ndjoaeiae et 4i£jairet. s$ s vaeiso dai

l vuai euar,bplenttajl t jle/mganp£elbrgeu:asaataauvoik$uetu sibg ed m enmshstmvu Km asglae äui

k eeu0isuussoev5 eulkt us b0v;u- e e-$/u0,sra2 mt£s aukr0em uiaokuhgsl1päõ

- 0ssixksla10sm (u1uiss0e;1/a2 a mvt2sekktul il uu se eõrau, 0eseth–vasa1vuukeu0oesubx2(,gv/t )sk– t puvtane£s,lmlub8t9 :u9 r le tausu0ui i-)5ä aleka rlas$

esaeõkeessi utel$r -eg uiu uau0eu2mamkitr1eet mas£oursjuelo mkk lptlui talbo s,mtbe.hsuast/0vus, osse

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

341 kommentaari

K
Kuu aega hiljem  /   18:20, 7. dets 2017
U
Urrr  /   18:28, 10. nov 2017
Ei sanaud nüüd aru kas mittetöötav pensionär peab kah sama avalduse esitama või ainult need kes töötavad...?

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis