Eesti uudised

Rahandusminister Tõniste: riigi rahandus on heas korras  (71)

Toimetas Kristin Aasma, 8. november 2017 17:34
Toomas TõnisteFoto: Tiina Kõrtsini
Rahandusminister esitas täna riigikogule kinnitamiseks riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande, mis võtab kokku eelmise aasta riigi tegevuse, tulud, kulud ja varalise seisu. Riigikontrolli kontrolliaruande järgi on riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige ja kulusid tehti vastavalt riigieelarve seadusele.

„Eesti riigi rahandus ja raamatupidamine oli 2016. aasta lõpus heas korras,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste riigikogule koondaruande esitamisel. „Valitsus lähtub ka tulevikus konservatiivse eelarvepoliitika põhimõtetest.“

Samal teemal

Möödunud aastal kasvas Eesti majandus 1,6 protsenti. Tööhõive suurenes ja keskmine palk kasvas rohkem kui seitse protsenti. Tööjõu maksukoormus langes, sest madalamat palka saavatele töötajatele rakendati tulumaksu tagasimakse süsteem, mis juba järgmisel aastal asendub 500-eurose diferentseeritud maksuvaba tulu süsteemiga. Palgakasvu ja parema sotsiaalmaksu laekumise toel tõusid ka pensionid ning kasvas haigekassa eelarve. Alustati peretoetuste tõstmist ja 2018. aastal jõuavad toetuste summad juba tasemele, mis näiteks kolmelapselisele perele on üle 6000 euro aastas. Hinnad tõusid marginaalselt, 0,1 protsenti. Kaitsekulusid hoiti kokkulepitud tasemel.

Riigil oli 2016. aasta 31. detsembri seisuga varasid kokku 16,5 miljardi euro väärtuses, millest enamiku moodustab põhivara. Võrreldes eelmise perioodiga kasvas varade väärtus 171 miljoni euro võrra. Samuti suurenesid riigi reservid – stabiliseerimisreserv kasvas 1,9 protsenti ja likviidsusreserv 4,9 protsenti. Kohustisi oli kokku 7,4 miljardi euro väärtuses ning need kasvasid eelmise perioodiga võrreldes 338 miljoni euro võrra. Laenukohustused seevastu vähenesid aastaga 15,9 miljoni euro võrra ja moodustasid aasta lõpus 2,9 miljardit eurot.

Eelmisel aastal laekus riigile tulusid 8,58 miljardit eurot ehk 98,9 protsenti esialgselt planeeritust. Maksutulu laekus koos edasiantavate maksudega 7,53 miljardit eurot ehk 100,4 protsenti eelarvest. Võrreldes 2015. aastaga kasvas välistoetuste maht 222,2 miljoni euro võrra ehk 58,8 protsenti.

Kuludeks ja investeeringuteks suunati 2016. aastal 8,55 miljardit eurot. Võrreldes 2015. aastaga tehti kulusid 210,1 miljoni euro võrra rohkem. Kõige enam suunas riik vahendeid sotsiaalse kaitse valdkonda, mille maht oli 3 miljardit eurot, kasvades aastaga 8,1 protsenti. Sellest põhiosa moodustasid pensionid, mida maksti välja 1,68 miljardi euro ulatuses ehk 6,3 protsenti rohkem kui 2015. aastal.

Riigi majandusaasta koondaruanne on koostatud kõigi avaliku sektori üksuste aruandluse alusel. See koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamisaruandest ning sisaldab andmeid riigi, kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori kohta tervikuna. Tegevusaruanne annab ülevaate 2016. aasta riigi olulisematest majandusnäitajatest ning valdkondade tulemustest. Samuti sisaldab see ministeeriumide, riigikantselei ja põhiseaduslike institutsioonide saavutatud tulemuste ülevaadet.

Tutvu riigi majandusaasta koondaruandega rahandusministeeriumi kodulehel.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee