Kommentaar

Julia Laffranque | Inimväärikus kui võõrandamatu õigus (11)

LISA KOMMENTAAR

Euroopakohus 11. november 2017 19:01
ei võtnud asja menetlusse, kuna üks artikkel ei sobinud arutamiseks. Kui inimene palus võtta menetlusse ülejäänud artiklite sisu, tähitud kirjana, siis ei saanud ta üldse vastust! Inimväärikus kohe tõusis!
allar_ 11. november 2017 16:21
Vaadates, missuguse leigusega kajastatakse suuri näljahädasid tänapäeva justkui modernses maailmas, tekkib järeldus, et nii peabki. järelikult pole nälga suremine inimväärikust alandav või kuidagi teistmoodi inimest riivav asjaolu. Kõik läheb plaanipäraselt?
lord 10. november 2017 09:18
kohus lahendab case ainult etteantu piires, kui case on inimväärikus siis inimväärikuse raames, kui case on koraan siis koraani raame, kui case on homo siis home raames, kui need asjad on kõik koos, siis palub kohus hagejal hagi täpsustada ja siis langevad muud teemad ära ja kohuke ei pea tegema otsuseid mida ei saa teha
Valetajal 9. november 2017 15:12
Neh 9. november 2017 12:29
Euroopas inimväärikus lihtsalt puudub. Immigrandid võivad vabalt inimesi terroriseerida ja riigivõim represseerib neid kes seda kritiseerivad. See inimõiguste kohus ajab naerma, sest ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis kirjeldatud asju Euroopas lihtsalt pole.
konsa 9. november 2017 08:36
Julia Laffranque | Inimväärikus kui võõrandamatu õigus
.-.-.-
vabandan, ma ei väljendanud eelmises kommis viisakalt, kuid küsiks asja sell moel.
ISLAM on religioon, mille aluseks on koraan, KORAAN on meie raamatukogudes vabalt saadaval kirjandus.
meie põhiseaduse säte:
§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, …usutunnistuse…., poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. …..Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav…. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.
mõned katked koraanist:
Koraan 2.161 Tõesti, neid, kes ei uskunud (ei uskunud islamisse) ja surid uskmatutena (ei olnud moslemid), ootab jumala (allahhi), inglite ja inimeste (moslemite) - kõikide needus...
Koraan 2.286 ...(allahh) Ole meile abiks uskmatu (mitte moslemist) rahva vastu.
Koraan 4.89 Uskmatud (mitte moslemid) tahaksid, et ka teie (moslemid) oleksite uskmatud (mitte moslemid) ja nendega ühetaolised. Seega ärge otsige sõpru nende (mitte moslemite) hulgast enne, kui nad ei ole rännanud välja jumala teele (hakanud moslemiks). Kui nad ei võta kuulda teie kutset (hakata moslemiks), siis rünnake ja TAPKE neid (mitte moslemeid) kus iganes neid kohtate.
Ärge võtke nendest kedagi sõpradeks ega abilisteks...
...
maailmas on ca 7,5 miljardit inimest, umbes 1,6 miljardit neist on moslemid, koraani järgijad
kuidas edasi
Ebamugavatele 10. november 2017 07:45
küsimustele nad ei vasta. Väärikus saaks riivatud.
konsa 9. november 2017 07:31
Julia Laffranque | Inimväärikus kui võõrandamatu õigus
.-.-.-
aga sellest ta VAIKIB, kui KORAANI usku moslemeid meile IMPORDITAKSE.
tema arust KORAAN-ISLAM on vastavuses INIMÕIGUSTEGA
konsa 9. november 2017 07:45
katkeid koraanist
Koraan 2.161 Tõesti, neid, kes ei uskunud (ei uskunud islamisse) ja surid uskmatutena (ei olnud moslemid), ootab jumala (allahhi), inglite ja inimeste (moslemite) - kõikide needus...
Koraan 2.286 ...(allahh) Ole meile abiks uskmatu (mitte moslemist) rahva vastu.
Koraan 4.89 Uskmatud (mitte moslemid) tahaksid, et ka teie (moslemid) oleksite uskmatud (mitte moslemid) ja nendega ühetaolised. Seega ärge otsige sõpru nende (mitte moslemite) hulgast enne, kui nad ei ole rännanud välja jumala teele (hakanud moslemiks). Kui nad ei võta kuulda teie kutset (hakata moslemiks), siis rünnake ja TAPKE neid (mitte moslemeid) kus iganes neid kohtate.
Ärge võtke nendest kedagi sõpradeks ega abilisteks...
8. november 2017 20:19
"Samas on Euroopa Inimõiguste Kohus täheldanud, et konventsiooni tõeline eesmärk on just inimväärikuse ja vabaduse kaitsmine, ning et inimväärikus on demokraatliku ühiskonna kõige olulisem väärtus." Samas ei ole EL teinud midagi EL Sotsiaalharta kaudu inimväärikuse tagamiseks Eestis.
EU märksõna on silmakirjalikkus ja Ida-Eurooplaste alavääristamine igal võimalikul moel, loodame, et see jama kiiresti oma otsa leiab.

no mida selle teadustööga 8. november 2017 17:00
peaks peale hakkama, jälle keegi kes saab palka mittemillegi eest