MAKS PEALE: Kolme aasta pärast maksustatakse käibemaksuga ka alla 22 euro maksvad väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud saadetised. 

Foto: LAURA OKS
Mariann Prooses 7. november 2017 17:09
Kui Euroopa Liidu rahandus ja majandusministrid kokkuleppele jõuavad, kaob alates 1. jaanuarist 2021 käibemaksuvabastus vähem kui 22 eurot maksvatele saadetistele ning väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud kaupadelt tuleb tasuda käibemaksu sõltumata tellitud kauba väärtusest. 

„Praegune süsteem, mis võimaldab importida alla 22 euro maksvaid kaupu käibemaksuvabalt, ei ole neutraalne ja seab EL-i ettevõtjad kolmandate riikide ettevõtjatega võrreldes konkurentsi mõttes halvemasse olukorda,“ selgitab rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla. 

Praegu on olukord, kus kolmanda riigi ettevõtjad saavad teha EL-i turule käibemaksuvabu tarneid, samas kui EL ettevõtjad peavad sama väärtusega tarnetele lisama käibemaksu.

Reeglid vähem kui 22 eurot maksvatele kaupadele hakkavad pärast muudatuse jõustumist olema samasugused, nagu need on täna üle 150euroste kaupade osas. Kauba importimisel on tarbijal võimalus ise postipakk deklareerida ja tasuda käibe- ja tollimaks.

Ettepanekuga lisandub ettevõtjale võimalus kasutada käibemaksu tasumiseks lihtsustussüsteemi One Stop Shop (eesti keeles „ühe akna süsteem“), mida kasutades saab tasuda kõikidelt EL-i imporditavatelt pakkidelt käibemaksu kuupõhise deklaratsiooni alusel. „Kui ettevõtja sellist võimalust kasutab, on tarbija kauba tellimisel käibemaksu juba tasunud ning tarbija enam ise sellelt pakilt käibemaksu tasuma ei pea. Kui ettevõtja lihtsustussüsteemi ei kasuta, jäävad tarbijale samad võimalused nagu on täna: kas deklareerida ning tasuda käibemaks ja tollimaksud pakilt ise või volitada selleks postiettevõtet või kullerit, kellele on samuti ettepanekuga ette nähtud lihtsustus käibemaksu kuupõhiseks deklareerimiseks ja tasumiseks,“ selgitab Uusküla. 

Uusküla hinnangul võib alla 22 euro maksvate imporditud kaupade maksuvabastuse kaotamine vähendada EL-is toodetud ja kolmandatest riikidest tellitavate toodete hinnavahet ning selle tulemusel võivad tarbijad hakata eelistama EL-is toodetud ja EL-i turul juba olevat kaupa. „See on üks selle ettepaneku eesmärkidest,“ märgib Uusküla.