Pärast 2016. aasta 11. jaanuaril toimunud istungi lõppu eskorditi mehed koheselt vanglabussi.Foto: Alar Truu
Kristiina Tilk 7. november 2017 13:36
Eile toimus India kohtus 2016. aasta jaanuaris viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsjate apellatsiooni arutelu. Kui oktoobrikuus teatas kohtunik, et soovib end protsessist taandada, siis nüüd on sama soovi avaldanud hoopiski süüdistaja. Istung jätkub täna. 

Eilsel istungil esitas Eesti laevakaitsjate kaitseadvokaat oma seisukohad. Tänaseks on kavandatud riikliku süüdistaja argumentide kuulamine ning pärast istungi lõppu saab infot ka süüdistaja vahetumise kohta. 

Viimase info kohaselt jätkas laevakaitsjate kohtuprotsessi menetlemist siiski kohtunik, kes soovis end oktoobrikuu alguses oma ebakompetentsuse tõttu protsessist taandada. 

Indias on praegu kohal ka välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk, kes ühes Eesti saatkonna konsul Mats Kuuskemaaga möödunud nädala teisipäeval ka laevakaitsjatega kohtumas käis. 

Eestlastest laevakaitsjate sõnul möödus kohtumine rahulikus õhkkonnas ning neid külastanud ministeeriumi töötajad viisid neile asju kodustelt ning värskeid puuvilju. 

Muuhulgas arutati ka rikkumist, mille laevakaitsjad seoses enda vangistamisega avastasid. Nimelt ütleb meeste sõnul India kohtu protsessuaalkoodeksi paragrahv 235, lõige 2, et süüdimõistmise korral tuleb anda kohtualustele aega kas kautsjoniks maksmiseks või otsuse tühistamiseks. 

„Küsisime kohalikelt vangidelt, kas see on tavaline protseduur kohtupraktikas, kus süüdimõistetud viiakse otse kohtusaalist vanglasse? Nemad ütlesid,et kuulevad sellist asja esimest korda,“ täpsustavad laevakaitsjad. 

Meeste sõnul pani välisministeerium saadud info endale ka kirja. Ajakirjaniku küsimus, kuidas nad antud rikkumist kommenteerivad, jäi vastuseta.

See teadmine teeb osad laevakaitsjate lähedased nukraks, kuna ka neil on nende jaoks olulistele küsimustele teinekord vastused saamata jäänud.

„Ühel kohtumisel küsisin kunagi, miks ei uurita, kuidas mehed ebaseaduslikult esimesel korral kinni võeti. Selle kohta on ju olemas salvestused. Vastuseks sain vaikuse,“ täpsustatakse viidates sellele, kuidas mehed kinnipidamise hetkel tervisekontrolli minekuga laevalt ära meelitati. Tegelikkuses viis toona tee eeluurimisvanglasse.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril Sierra Leone lipu all sõitnud Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli lisaks hindudele, brittidele ja ukrainlastele ka 14 Eesti kodanikku. 

Sama aasta detsembris esitati kogu meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetes sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kaasuse saatis India ülemkohus uuesti arutamiseks Tuticorini alama astme  kohtusse. Seal tehti 2016. aasta 11. jaanuaril otsus, mis saatis laevakaitsjad viieks aastaks trellide taha. 

Laevakaitsjad kaebasid otsuse edasi ning taotlesid kautsjoni vastu vabastamist. Viimane lükati 2016. aasta veebruarikuus tagasi. Edasikaebuse menetlemisega seotud istungid algasid alles 2016. aasta oktoobris ning laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised lõppesid möödunud aasta novembrikuus. Otsust ei ole aga siiani tehtud.