Eesti uudised

Valitsus on kulude ning kohustuste katmiseks kasutanud 500 miljonit eurot töötu- ja haigekassa raha!

RIIGIKONTROLLI AASTARAPORT: valitsuse reservid ammendusid juba 2015. aasta sügisel (126)

Toimetas Maria Rozbaum, 6. november 2017, 12:11
Foto: Vida Press
Riigikontroll tõdeb aastaraportis, et kuigi riigi eelarvetulud kasvavad jõudsalt, kasutab valitsus selle kõik jooksvate kulude tarbeks ning reserve suurendama ega võlasummat vähendama ei asuta.

Valitsussektori eelarvepositsiooni ehk tulusid ja kulusid soovitakse rahandusprognoosi kohaselt hoida küll tasakaalu lähedal, kuid riigi reservid jäävad praegusega samale tasemele, seisab raportis. 

Samal teemal

Riigi varad on aastaga suurenenud veidi enam kui 200 miljoni euro võrra ehk pea 29 miljardi euroni. 

Riigi reservidest kõneldes tasub riigikontrolli hinnangul tähelepanu pöörata, et valitsussektori likviidsed finantsvarad ei ole pelgalt valitsuse n-ö enda raha, mida valitsus saaks vajaduse korral täiel määral vabalt kasutada, näiteks riigieelarve kulude katmiseks või muude kohustuste täitmiseks, sest reservide hulgas kajastatakse ka kohalike omavalitsuste, avalik-õiguslike asutuste jms isikute likviidseid varasid.

Näiteks on riigil miljardite eurode väärtuses metsa, maad, hooneid, teid ja rajatisi. Riik on ka kümnete äriühingute omanik ja neist paljude tegevus on seotud Eesti inimestele teenuste pakkumisega.

2016. aasta lõpu seisuga oli avalikul sektoril vara koguväärtuses ca 28,7 miljardit eurot.

Aastaks 2021 suurenevad prognooside kohaselt riigieelarve tulud 2 miljardi euro võrra, kuid reservid ei kasva. Ehkki maksumuudatustest ja piirikaubandusest tulenevatel põhjustel on 2017. aasta maksutulude prognoosi küll veidi vähendatud, laekub makse 2017. aastal ootuste kohaselt siiski ligikaudu 6,7 miljardit ehk ligikaudu 376 miljoni euro võrra rohkem kui aastal 2016.

Valitsuse osa likviidsetest reservidest ammendus 2015. aasta sügisel. 2017. aasta mai lõpu seisuga oli valitsus oma kulude ning kohustuste katmiseks kasutanud ligikaudu 500 miljoni euro ulatuses töötukassa ja haigekassa raha, mida alates 2012. aastast hoitakse riigikassas ja mille valitsus peab olema valmis sotsiaalkindlustusfondide töö tagamiseks igal hetkel kasutamiseks võimaldama.

Riigikontrolli hinnangul on sotsiaalkindlustusfondide raha ja reservide liitmisel n-ö valitsuse rahaga tekkinud olukord, kus haigekassa ja töötukassa raha on kasutatud vastuolus nii Eesti Haigekassa kui ka töötuskindlustuse seadusega. Nende seaduste järgi ei ole haigekassa ega töötukassa raha lubatud kasutada millekski muuks kui vaid nende seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee