Sisuturundus

HARVESTERIOPERAATOR – keerulise nime taga peitub põnev töö! 

Töötukassa, 11. veebruar 2018, 16:15
Töö harvesterigaFoto: Aldo Luud
Metsandus ja puidutööstus on üks Eesti olulisemaid majanduse kasvuvaldkondi ning puidutööstus  Eesti suuremaid tööstusharusid. Metsanduses ja puidutööstuses on tööandjad regionaalselt olulised Lõuna- ja Kesk-Eestis.

Kuna raiemahud tulevikus eeldatavalt kasvavad, suureneb ka vajadus töötajate järele.

Harvesterioperaatori töö sisuks on harvesteriga puude langetamine, järkamine ja lõikamine  metsas. Tema põhiliseks töövahendiks on metsalangetustraktor ehk harvester. Töötaja peab oskama masinat kasutada, seda tundma ning valdama seadmete ja süsteemide töötamise põhimõtteid. Harvesterioperaator teeb harvesteri kontrollmõõtmisi ja koostab järkamisfaile, valib lähtuvalt metsakasvatuslikust otsusest raiutavad puud, langetab, laasib ja järkab tüved nõutava kvaliteedi ja parameetritega sortimentideks.

Harvesterioperaator peab tundma metsatüüpe ja puiduvarumistehnoloogiaid, oskama oma tööd kavandada ning teadma töövõtteid hooldus-, uuendus- ja lageraietel. Töös on nõutav iseseisvus,  otsustus- ja vastutusvõime, liigutuste täpsus ja sujuvus, kiirus, hea koordinatsioon, käelise tegevuse täpsus, koormustaluvus, ruumiline kujutlusvõime, visuaalne mälu ja kontsentreerumisvõime.

Töötades on kohustuslik kasutada turvavarustust ning järgida tööohutusnõudeid. Kasuks tuleb mootorsõiduki ja liikurmasina juhtimisõigus. Amet eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust.

Eestis saab harvesterioperaatoriks õppida Luua Metsanduskoolis. Harvesterioperaator on nõutud töötaja puiduvarumisfirmades, samuti on võimalik alustada eraettevõtlusega. Eriala edukalt lõpetanu teadmisi saab testida kutseeksamil, mis tähendab, et harvesterioperaator on kutsetunnistusega töötaja. Tööandjale annab kutsetunnistus kindlustunde, et töötajal on vajalikud oskused olemas.

Kasutatud materjal: harvesterioperaatori kutsestandard tase 4.

Toomas Kelt, Luua Metsanduskooli kommunikatsioonispetsialist: "Paljud metsandusest huvitatud noored valivad oma erialaks metsamasinad ja tulevad õppima Luua Metsanduskooli. Igal aastal lähevad meie koolist tööellu ka harvesterijuhid. Eriala populaarsus on kõrge ja langust ei näita.

Miks seotakse oma tulevik just harvesteri ehk langetusmasinaga? Põhjusi on erinevaid, kuid kindlasti on külgetõmbav see eriala tervikuna. Harvesterijuht on suures ja võimsas masinas kui piloot, kes teeb vastutusrikast tööd ekraanide ees ja juhtpultide taga. Masina tööd suunavad satelliitnavigatsioon ja andmeside, juhi ülesanne on orienteeruda kõigis neis andmetes ja langetab õiged otsused. Nende juhtimiseks on vaja operaatoreid, kes orienteeruvad infotehnoloogias, tunnevad mehhaanikat, on kiired otsustajad ja suudavad üksi töötada. Vähetähtis pole ka see, et kvalifitseeritud ja kutsetunnistusega harvesterijuhtide järele on tööturul pidev nõudlus."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee