Eesti uudised

Asekantsler Lõhmus: reaalselt jõuab täna ringlussevõttu vaid 30 protsenti olmejäätmetest (31)

Toimetas Kristin Aasma, 20. oktoober 2017 18:21
Prügikast ja prügiFoto: Martin Ahven
"Keskkonnaministeerium on huvigruppidega arutanud jäätmemajandust puudutavaid põhimõtteid eesmärgiga suurendada olmejäätmete ringlussevõttu. Hetkel ei ole veel tegemist eelnõuga ning valitsus seda arutanud ei ole. Eestis on olmejäätmete sortimine olnud kohustuslik juba ligi kümme aastat, aga täna oleme olukorras, kus reaalselt jõuab ringlussevõttu vaid 30 protsenti olmejäätmetest," rääkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

"Seega on selge, et olmejäätmete sortimisega on Eestis probleeme ning see teema ei ole ka kuhugi kadumas ehk et maailma üldine suundumus on siiski sinnapoole, et jäätmeid tuleb aina rohkem sortida ning materjalid ringlusesse võtta.

Samal teemal

Oleme teinud ettepaneku kujundada uus jäätmekäitluse hinnataseme astmestik, mis aitaks  luua selleks sobiva majandusliku keskkonna. Peamine põhimõte seisneb selles, et ringlussevõtt oleks põletamise ja ladestamise kõrval kõige odavam. Sisuliselt tähendabki see siis põletamismaksu kehtestamist ning jäätmete prügilasse ladestamise tasu tõstmist. See suurendaks jäätmekäitlejate motivatsiooni korraldada olmejäätmete liigiti kogumist paremini.  

Muudatus ongi mõeldud selleks, et elanikud oma harjumusi muudaksid ning hinnatõus hakkab puudutama eelkõige neid, kes jäätmeid ei sordi. Liigiti kogutud jäätmetest vabanemine peab olema selgelt soodsam kui segamini kogutud jäätmete ära andmine. See jäätmeveo teenuse hinna kujundamise põhimõte on ka juba jäätmeseaduse muudatuses, mis on praegu Riigikogus arutamisel.

Aastas tekib Eestis ligikaudu 470 000 tonni käitlemist vajavaid olmejäätmeid. Eesti on võtnud eesmärgiks aastaks 2020 ringlusse võtta vähemalt 50% olmejäätmete kogumassist aastas, kuid 2014. aastal võeti ringlusse 32% ning 2015. aastal vaid 30% olmejäätmetest."

Samal teemal

26.08.2018
Eestit ähvardab kopsakas prügitrahv
17.10.2017
Õiguskantsler noomis Kõlvartit Tallinna prügiveo pärast
20.09.2017
Ministeerium kavandab prügitasude järsku tõusu