Eesti uudised

Kaitse Kodu!

Naiskodukaitse ulatub abikäe: NKK mobiilirakendus aitab kriisideks paremini valmistuda (1)

Ave Proos, NKK esinaise asetäitja, 19. oktoober 2017 15:20
Foto: Karri Kaas
Naiskodukaitse töötab pidevalt selles suunas, et vastavalt vajadustele ja muutunud oludele koostöös teiste institutsioonidega elanikkonnakaitse teemadega rohkem ja süsteemsemalt tegeleda. Üks meie ülesanne on siiani olnud pakkuda nii Naiskodukaitse liikmetele kui ka kaitseliitlastele ja teistele inimestele võimalusi ja väljaõpet, et rahva igapäevane turvalisus ja ohutusalased teadmised oleksid suuremad. Tänapäeval, mil maailm on keeruline ja väga ebastabiilne, vajame aga reaalselt üha rohkem ja operatiivsemalt infot ja oskusi erinevates olukordades reageerimiseks ning hakkamasaamiseks.

Miks me seda äppi teeme?

Seetõttu tulime Naiskodukaitses mõttele välja töötada oma tegevuse spetsiifikast, sh uuest ohutushoiu teemast lähtuv, inimestele praktilisi nõuandeid jagav mobiilirakendus. Eesmärk on atraktiivse rakenduse kaudu neid juhiseid rahva seas levitada ning selleks teeme koostööd kõikide asjassepuutuvate osapooltega. Meil on Riigikantselei juures tegutseva elanikkonnakaitse rakkerühma heakskiit ning päästeameti ennetusbürooga on läbi räägitud infomaterjalide kasutamine.

Oleme teinud taustauuringut ega leidnud, et Eestis mõni sarnane mobiilirakendus juba kasutusel oleks. Küll aga kasutatakse sarnaseid mobiilirakendusi nii käitumisjuhiste kui mitmesuguste hoiatuste edastamiseks edukalt mujal maailmas.

Mida äpp sisaldab?

Naiskodukaitse mobiilirakendus hakkab sisaldama nii ohutushoiu kursusel õpetatavaid materjale kui ka muud eri olukordades toimetulekuks tarvilikku infot, sh Naiskodukaitse teistel kursustel õpetatavaid tarkusi. Rakendus on uuendatav, vastavalt regulatsioonide ja juhendite muutumisele hakatakse seda operatiivselt kaasajastama.

Kindlasti leiavad inimesed sealt käitumisjuhised ja koduste varude nimekirja elanikkonnakaitse rakkerühmalt. Infot saab näiteks esmaabi, tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elektri- ja veekatkestuste, küberturvalisuse ja julgeolekuohtude kohta.

Lisaks on rakendusse koondatud kõik olulised telefoninumbrid, millele saab sealt otse helistada. Soovi korral võimaldab äpp turvalist sisselogimist, pakkudes lisaks juhenditele ja infomaterjalidele väärtuslikku infot perekonna toidu- ja muude eluks vajalike varude seisu kohta, samuti võimaldab luua peresiseseid gruppe, et üksteisega ühenduses olla ning määrata ka kogunemiskohti evakueerumise korral.

Mobiilirakenduse üks eelis võrreldes internetti ülespandud materjalidega on see, et kõige olulisemad juhised on kättesaadavad ka juhul, kui võrguühendus puudub, lisaks on kõik vajalikud juhised ühes kohas paari kliki kaugusel. Inimesed saavad infole ligi igal ajal ja igas kohas.

Tulevikus oleks mobiilirakendust koostöös vastavate asutustega võimalik edasi arendada ning lisada sellele näiteks otseteavituste saatmise pereliikmetele ning pereliikme asukoha pärimise reaalajas. Näiteks esivaates oleks nupp „Teavita minu asukohast“ ning rakenduse sees saame igale inimesele klikkides näha tema saadetud asukohta kaardil. Võimalusi rakenduse edasiarendamiseks on palju ning loodame väga, et vajadusel on kõikidele arendustele olemas ka turvalised lahendused.

Praegu on mobiilirakenduse täpse sisu ja lahenduste väljamõtlemine töös. Kuna äppi on võimalik jooksvalt täiendada ning me töötame seda välja kogu elanikkonna turvalisuse ja erinevateks olukordadeks valmisoleku parandamise nimel, kuulame meelsasti ettepanekuid, millist infot rakendus kindlasti sisaldama peaks ning milliseid funktsioone võiksime sinna tulevikus veel planeerida. Oma ideid võib saata aadressile ave.proos@naiskodukaitse.ee.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee