Foto: TEET MALSROOS
Toimetas Triinu Laan 19. oktoober 2017 14:49
Pärnu Maakohus mõistis täna Martin Leedo ja Egon Jürisson ja MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi süüdi pettuse teel soodustuse saamises ning mõistis meestele ning MTÜ-le rahalise karistuse.

Kohus määras Martin Leedole rahalise karistuse 12 000 eurot, Egon Jürissonile 10 400 eurot ning MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsile 10 000 eurot.

Mehed peavad rahalise karistuse tasuma hiljemalt 12 kuu jooksul, MTÜ osas määras kohus aga rahalise karistuse tingimisi 1 aastase katseajaga.

Kohus mõistis välja ka kannatanu Keskkonnainvesteeringute Keskuse tsiviilhagi summas 33 805,59 eurot.

Vastavalt kompromisslepingule jäeti aresti alla ka MTÜ juhatuse liikmele kuuluvad kinnistud kuni tsiviilnõuete täieliku tasumiseni.

MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts taotles pettuse teel toetust

Lääne ringkonnaprokuratuur esitas kavatsetud soodustuskelmuse toimepanemises süüdistuse MTÜ, selle juhatuse liikmele Martinile (40) ja MTÜ esindajana tegutsenud Egonile (35). Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ Mullutu Loodushoiu selts ajavahemikul 23.11.2012 kuni 18.11.2013 Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pettuse teel toetust veiste soetamiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised.

Süüdistuse järgi ei olnud aga Martinil ja Egonil projekti taotluse esitamisest alates mingit soovi omandada veiseid läbi riigihanke. Selle asemel soovisid nad pettuse teel riigihanke menetluse nõudeid rikkudes luua läbi näiliste tehingute ettekujutuse veiste soetamisest, soovides tegelikult osta veiseid Martini juhitavalt ja tema omandis olevalt OÜ-lt.

Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt maksti projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata. Süüdimõistetutelt mõisteti välja sundraha kogusummas 2115 eurot.

Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus jõustub, kui seda ei kaevata edasi 15 päeva jooksul.