Foto: Alar Truu
Toimetas Triinu Laan 19. oktoober 2017 14:34
Harju Maakohus kuulutas täna otsuse, millega mõistis Villu Reiljani (64) süüdi altkäemaksu vahendamises.

Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus 347 päevamäära ulatuses summas 33 034,40 eurot.

Villu Reiljanile varasemalt (s.o. Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2013 ja Riigikohtu 30.06.2014 otsusega) tingimisi mõistetud vangistus jäeti täitmisele pööramata ja rahaline karistus viiakse täide iseseisvalt.

Süüdimõistmisega kaasneb kohustus tasuda riigituludesse sundraha 705 eurot.

„Kindlasti on tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga, arvestades, et Villu Reiljan mõisteti täna korruptsioonikuriteoga seonduvalt süüdi kolmandat korda," kommenteeris otsust juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus

Ta selgitas, et antud juhtumi puhul tuleb arvestada, et kuriteo toimepanemise hetkel nägi seadus pistise vahendamise eest ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse. "

Prokurörina olen seisukohal, et sel kolmandal korral on Reiljan oma süüd tunnistanud ja andnud kohtu ees süüdistusega kattuvaid ja sisulisi ütlusi, mis andsid aluse pidada läbirääkimisi, mis päädisid tänase süüdimõistva kohtuotsusega ja summalt arvestatava rahalise karistusega,“  sõnas Evestus.

Reiljan vahendas altkäemaksu Savisaarele

Riigiprokuratuur süüdistas Villu Reiljanit altkäemaksu vahendamises Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele, kes nõustus MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule vara lubamisega selle eest, et ta oma ametiseisundit kasutades korraldab Tallinnas Sihi 108 ehitustegevuse jätkamise lubamise.

Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal ja kohas 2014 aasta detsembris leppisid Villu Reiljan ja Vello Kunman kokku, et Villu Reiljan vahendab Vello Kunmani poolt Edgar Savisaarele altkäemaksu lubamise.

Kokkuleppe kohaselt pidi Villu Reiljan vahendama Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamise toetada MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga selle eest, et Edgar Savisaar, kasutades oma ametiseisundit, korraldab ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt.

Süüdistuse kohaselt toimus 15.12.2014 Tallinna Linnavalitsuses Edgar Savisaare töökabinetis kohtumine E. Savisaare ja Villu Reiljani vahel.

Kohtumise käigus vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele oma tööandja esindaja, AS Silikaat Grupp juhatuse liikme Vello Kunmani soovi, et E. Savisaar Tallinna linnavalitsuse juhina korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108, Tallinn, paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt.

Samuti vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamist toetada vastutasuna Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga. Edgar Savisaar, Villu Reiljan ja Vello Kunman olid ühel meelel, et lubatud vara on vastutasuks Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest kirjeldatud eesmärkidel.

Edgar Savisaar nõustus Vello Kunmani poolt Villu Reiljani vahendusel esitatud vara lubamisega MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule oma ametiseisundi kasutamise eest, ülalkirjeldatud eesmärgil, ning andma selleks alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised juhised.

Kohtuprotsess teiste eelkirjeldatud teos süüdistatavate isikute üle jätkub.