Foto: Martin Ahven
Kristjan Väli 18. oktoober 2017 18:53
„Meil on si*ad töötingimused ja me tahame selle eest rohkem palka saada,“ lajatab kindlameelselt Rakvere lihakombinaadi töötaja Andres, kes streigib juba teist päeva järjest.

Tööseiskust võttis osa ka Andrese väikevend, ent tema vallandati juba teisipäeva õhtul. Mees on veendunud – kui ettevõtte juhtkond antud olukorras kõigile meelepärast lahendust ei leia, siis paneb ta lahkumisavalduse lauale. Andres on hingepõhjani pettunud ja see väljendub ka tema värisevas hääles ja närvilistes liigutustes.

Teisipäeval alustasid peaaegu pooled Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad streiki, juhtimaks tähelepanu nii madalale palgale kui ka kehvadele töötingimustele. Ettevõtte juhtkond ütleb, et kahepäevane tööseisak on ebaseaduslik, ent skandaalis osalenud töötaja sõnul on streik vajalik, sest nad on palgaküsimust lahendada üritanud juba mitu nädalat.

Kolmapäeva varahommikul kogunesid mitmed streikijad koosolekule, et lihakombinaadi juhtkonnale oma muredest rääkida. Töötajad kirjutasid paberile kõik probleemid, millele nad lahendust lähiajal ootavad.

„Punkt üks oli see, et kõik kolm vallandatud meest tagasi tööle võetaks. Teiseks oleme nõus ainult 25% palgatõusuga, “ selgitab tapamajatööga elatist teeniv Andres. Veel olla töötajad soovinud, et tapamaja kaks juhtivtöötajat vallandataks või suunataks teise osakonda. Andrese sõnul lubati nende palgaküsimuses edasi rääkida, kuid ülejäänud punktide osas jäeti nende sooviavaldused täitmata.

Lihatööstuse juhtkond olla otsustanud ka seda, et vallandatud mehi ei võeta tööle tagasi. Töötaja räägib, et streik ei tulnud ettevõttele kui välk selgest taevast – tööseisakust kui ka palgaküsimusest olla räägitud juba mitu nädalat. 

Õhtuleht rääkis mitme lihakombinaadi töötajaga, kes kõik leidsid, et palk on ettevõttes liialt väike. „Tööd antakse nagu loomale, aga minu palk on veidi üle 300,“ väidab üks neist. Kõnealune isik töötavat ettevõttes koristajana. „Minu tunnitasu on 3.15 tunni eest ja ega teistelgi eriti kõrgem ei ole,“ ütleb anonüümseks jääda sooviv tööline.

Delfi Ärilehele antud intervjuus tunnistab HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, et ei ole võimatu mõne töötaja väide, et ta pole kümme aastat saanud palgatõusu. 

Anne Mere Foto: Priit Simson /Ekspress Meedia

Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse esimees Peep Peterson kinnitas samale väljaandele, et Rakvere Lihakombinaadi töötajad pole nende poole pöördunud. “Otsime nendega kontakti,” ütles Peterson.

Lõpliku hinnangu saab anda kohus või tööinspektsioon

„Rakvere juhtumi puhul on tegemist sisuliselt kollektiivse töötüliga kollektiivse töötüli lahendamise seaduse vaates. Seaduse kohaselt on streik ja töösulg, millele ei ole eelnenud läbirääkimisi ja lepitustoiminguid, ebaseaduslikud. Lisaks ütlev seadus, et streik ja töösulg, mille väljakuulutamisel või korraldamisel on rikutud käesoleva seadusega kehtestatud korda, on ebaseaduslikud,“ selgitab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õigluse alal Meeli Miidla-Vanatalu.

Vanatalu sõnul on kollektiivse töötüli lahendamiseks seaduses ette nähtud väga kindel protsess, mida eirates saab rääkida ebaseaduslikust streigist.

„Kui töötaja käitumine ei ole seaduse nõuetega või töölepinguliste kokkulepetega kooskõlas, siis on tööandjal kui tema lepingupartneril õigus teda hoiatada, et lepingu jätkuva rikkumise korral öeldakse tööleping erakorraliselt üles. Ning kui rikkumine sellele vaatamata jätkub, siis ongi tööandjal tõesti õigus tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3 või järgnevate alusel,“ kommenteerib Vanatalu.

Ta lisab: „Lõpliku hinnangu, kas töölepingu ülesütlemine on konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik või mitte, saab anda aga ainult töövaidluskomisjon või kohus. Selleks peab töötaja vaidlustama tööandjapoolse ülesütlemisavalduse ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest,“

Juhatuse esimees: neljapäeval jätkub töö tapamajas tavapäraselt

„Leppisime kokku, et jätkame tööandja ja töötajate poolt valitud esindajate vahel läbirääkimisi töötingimuste üle järgmisel teisipäeval. Loodan siiralt, et leiame lahenduse, mis rahuldab mõlemaid osapooli. Täna õhtuse [kolmapäevase - toim] seisuga on ebaseaduslikus tööseisakus osalenud töötajad teada andnud, et nad jätkavad homsest tapamajas tavapärast tööd,“ ütleb HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

Ta kinnitab, et kolme tapamaja töötajaga, kellega tööleping üles öeldi, põhjuseks tööseisakus osalemine. „Ühe töötaja puhul oli põhjuseks kaastöötaja suhtes verbaalne vägivaldne käitumine, teiste kahe töötaja puhul  eelnevad töökohustuste rikkumised, millede eest on töötajaid ka kirjalikult hoiatatud,“ põhjendab ta

Teisipäeval alanud tööseisak jätkus osaliselt ka kolmapäeval, ent Mere sõnul on see nüüdseks lõppenud ja töö jätkub tapamajas tavapäraselt.