Krimi

Kohus mõistis süüdi mastaapse kuritegeliku ühenduse liikmed (7)

Toimetas Kristin Aasma, 13. oktoober 2017 17:48
Foto: Aldo Luud
Viru Maakohtu Narva kohtumajas kuulutati täna välja süüdimõistev otsus aastaid ulatuslikult tegutsenud kuritegeliku ühenduse liikmetele.

Kohus mõistis alatest 2005. aastast tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdi Roman Smirnovi (41) ja Eduard Levitski (34) ning kuritegelikku ühendusse kuulumises Dmitri Belovi (44), Devid Davidsoni (41), Oleg Demaškevitši (42), Andrei Kisseljovi (31), Oleg Kukharchiku (49), Silver Semiskari (44) ja Sergei Titovi (42).

Jevgeni Šmidt (34) ja Pavel Hissamutdinov (36) mõisteti süüdi väljapressimises.

Lisaks mõisteti kuritegeliku ühenduse juhid Levitski ja Smirnov süüdi narkootiliste ainete käitlemises suure varalise kasu eesmärgil, aga ka väljapressimistes ja võõra asja rikkumises. Mitmed teisedki eelnimetatutest tunnistati lisaks süüdi väljapressimises, narko- või vägivallakuriteos.

Roman Smirnovile mõistis kohus liitkaristuseks kuus aastat ja 10 kuud vangistust. Lisaks mõisteti temalt välja kaks tsiviilhagi kogusummas üle 33 000 euro, menetluskulud ligi 5400 euro ulatuses ning konfiskeeriti üle 100 000 euro ja kinnistu Kohtla-Järvel.

Eduard Levitskit karistas kohus 6 aasta ja 3 kuu pikkuse vangistusega, lisaks konfiskeeriti temaga seotud kolmandalt isikult kinnistu Alajõel.

Dmitri Belov mõisteti vangi 4 aastaks ja 3 kuuks, lisaks konfiskeeriti temaltki kinnistu Alajõel ja ligi 20 000 eurot.

Oleg Demaškevitšile mõisteti karistuseks 4 aastat ja 10 kuud vangistust ja konfiskeeriti 10 000 eurot.

Oleg Kukharchiku karistuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust, Pavel Hissamutdinovile 4 aastat, 1 kuu ja 6 päeva, varem korduvalt karistatud Silver Semiskarile 6 aastat, 1 kuu ja 1 päev ning ülejäänudele mõistis kohus tingimisi karistuse.

Üheskoos kohtu alla antud 18-liikmelisest grupist nelja mehe osas jätkub kriminaalasja arutamine üldmenetluses. Kolm – Vladimir Beljakov, Aleksandr Rak ja Andrei Andrejev mõisteti süüdi juba varem.

Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus jõustub, kui seda ei kaevata edasi 15 päeva jooksul.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul on kuritegelike ühenduste poolt toime pandud kuritegude ja narkokuritegude puhul väga tähtis ka kriminaaltulu tuvastamine ja selle konfiskeerimine, sest nii ei saa seda uuesti kuritegevuseks kasutada ja see on sageli ka mõjusam kui vangistus.

„Tänase kohtuotsusega konfiskeeritakse süüdistatavatelt üle 300 000 euro väärtuses vara, seal hulgas nii sularaha kui ka kinnistuid. Kuritegevus ei tohi ära tasuda,“ lisas eriasjade prokurör Aitsen.

Süüdistuse kohaselt lõi Roman Smirnov hiljemalt aastal 2005, kasutades ära temal aja jooksul välja kujunenud kuritegelikku autoriteeti ja kriminaalses maailmas väljakujunenud sidemeid vähemalt kolmest isikust koosneva püsiva isikuvaheliste ülesannete jaotusega Ida-Virumaal, põhiliselt Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe, Kiviõli linnade piirkonnas tegutseva kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud rahvatervisevastaste (s.h KarS § 184 lg 21) (s.o amfetamiini, fentanüüli, metamfetamiini, marihuaana ja kanepi suures koguses ebaseaduslik käitlemine suure varalise kasu saamise eesmärgil) ja varavastaste (s.h  KarS § 214 lg 2 p 4, KarS § 203 lg 1) süütegude toimepanemisele.

Kuritegelik ühendus oli seejuures struktureeritud ja organiseeritud nii, et teenida läbi kuritegude toimepanemise võimalikult suurt varalist (rahalist või muud materiaalset) kasu ja vähendada õiguskaitseorganite poolt ühenduse tegevusele jälile jõudmist ning selle liikmete kinnipidamist ja vastutusele võtmist ebaseadusliku tegevuse eest.

Kuritegeliku ühenduse tegevus seisnes ka  illegaalse äriga ( narkootiliste ainete käitlemine, salasigarettide käitlemine, salakütuse käitlemine jne) tegelevatele isikutele „kaitse“ pakkumises, vastutasuks võeti neilt sellise tegevusega tegelemise eest tasu, mis pandi ühiskassasse.  Samuti oli ühenduse tegevuse eesmärgiks hoida võimalikult suures ulatuses enda kontrolli all K-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Kiviõli linnade territooriumil toimuvat narkokaubandust, saada sellest maksimaalset varalist kasu. Samuti maksimaalses ulatuses tagada olukord, et nimetatud piirkondades müüakse vaid kas ühenduse poolt toodetud või sisse toodud narkootilisi aineid või siis vastava fikseeritud tasu ( mis anti ühendusele) eest lubada antud piirkondades tegutsevatel narkomüüjatel müüa nende endi poolt mujalt ühenduse väliselt hangitud narkootilisi aineid.

Eelpool toodud ühenduse eesmärkide tagamiseks hangiti jooksvalt informatsiooni isikute kohta, kes tegelevad illegaalse äriga (salasigaretid, salakütus, narkootilised), ilma R. Smirnovi poolt loodud ja juhitava kuritegeliku ühenduse loata või ei maksa sellise tegevuse eest nö katuseraha, siis karistati selliseid isikuid ka kauba ( nt sigarettide, kütuse, narkootiliste ainete) ära võtmisega ning kasutati nende suhtes ka füüsilist vägivalda (KarS § 121 järgi kvalifitseeritavad kuriteod).

Lisaks tegelesid kuritegeliku ühenduse liikmed  nii Ida-Virumaal kui ka väljaspool elavate isikute isikutevaheliste erimeelsuste ja probleemide lahendamisega, kasutades ära selleks oma aja jooksul nii Ida-Virumaal kui ka Tallinnas välja kujunenud kuritegelikku autoriteeti. Vastutasuks probleemi lahendamise eest võeti isikutelt, kes pöördusid ühenduse poole abi saamiseks ning isikutelt, keda karistati probleemide lahendamisel tasu, mis pandi ühiskassasse.