Ei kommenteeri: süüdi mõistetud Anton Kartšov on veendunud, et HI-viirus sugulisel teel ei levi. Seda olevat kinnitanud kaks professorit internetisFoto: Teet Malsroos
Juhan Haravee 13. oktoober 2017 16:17
Harju maakohus kuulutas eile süüdimõistva otsuse 34aastase Anton Kartašovile, keda Põhja ringkonnaprokuratuur heitis ette tõsist tervisevastast süütegu: süüdistuse kohaselt nakatas HIV-positiivne mees teadlikult ohtliku viirusega oma seksuaalpartnereid, kellega oli tutvunud Tallinna ööklubides.

Kohus mõistis Antoni süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, mis tõi kaasa ohu kannatanute elule ja kahjustas nende tervist, ning mõistis mehele karistuseks neli aastat vangistust. Seadusest tulenevalt vähendatakse Antonile mõistetud karistust kolmandiku võrra, sest kohtulik arutamine toimus lühimenetluses. Kuna tema suhtes oli vahepeal aga jõustunud varasema süüdistusega seotud teinegi kohtuotsus, kasvas talle mõistetud karistus taas kolme ja poole aasta peale.

Arvestades, et süüdimõistetu on tänaseks vangis viibinud juba kümme kuud ja 20 päeva, tuleb tal reedese kohtuotsuse jõustumisest alates lõpliku liitkaristusena trellide taga mööda saata kaks aastat, seitse kuud ja kümme päeva. Tsiviilhagi kannatanud Antoni vastu ei esitanud, küll aga tuleb tal korvata ekspertiisikulu 84 eurot. Sundraha mehelt välja ei nõuta, sest see on talle mõistetud juba eelmise kohtuotsusega.

Kohtumenetlus eelmise aasta sügisel politsei poolt kinnipeetud Antoni suhtes peeti kõlbluse huvides kinniste uste taga. Eilse otsuse kuulutamise järel nõustub kohtunik Külli Iisop kohtuasjalt saladuseloori veidi kergitama, loobudes siiski detailsemast ülevaatest.

„Kohus nõustus prokuröri seisukohaga, et Anton Kartašovile ette heidetud kuritegu on leidnud kohtus tõendamist,“ räägib kohtunik. „Teades, et on aastast 2010 HIV-positiivne ja peaks ennast ravima, astus kuue erineva seksuaalpartneriga kaitsmata vahekorda, kasutamata kondoome. Ühtegi partnerit ei informeerinud ta sellest, millist haigust ta põeb. Kaitsmata vahekorda astumine toimus tema enda initsiatiivil, sest ta selgitas kannatanutele, kellest mõnega oli tal ka püsivamaid suhteid, et tal on ebameeldiv olla vahekorras kondoomi kasutades.“

Nad ei tundnud minu haiguse vastu huvi

Antoni kuuest partnerist on Külli Iisopi sõnul nakatanud kaks ja ekspert on kohtus andnud arvamuse, et selline nakatumine võib olla elule ohtlik, kui seda õigeaegselt ei ravita.

„Kaitse seisukohalt pole tõendamist leidnud, et Kartašov oleks tahtlikult kedagi nakatanud,“ jätkab Iisop. „Ta suhtus sellesse lihtsalt kergemeelselt, kuna ei uskunud, et sugulisel teel võib keegi nakatuda. Süüdimõistetu on kohtus öelnud, et tema raviarstid ei informeerinud teda piisavalt. Ka olevat ta leidnud internetist materjale, mis väidavad, et ainult vere kaudu on võimalik HIVi nakatuda ja sugulisel teel viirus tavaliselt ei levi. Ka väitis Kartašov kohtus, et ükski partner ei küsinud temalt midagi haiguse kohta ja ta ei pidanudki seda kellelgi selgitama.“

Kohtuniku sõnul ei eitanud Anton kohtus, et keeldus ravist põhjendusel, kuna ravimid talle ei sobinud ja kõrvalnähud olevat olnud liiga rasked taluda. Anton leidnud internetist info, mille järgi sugulisel teel võib HIVi nakatuda vaid 0,04-0,08 protsenti inimestest.

„Süüdistatava ütlused on ümber lükatud kannatanute ütlustega,“ ütleb kohtunik. „Kannatanud on rääkinud sellest, kuidas toimusid vahekorrad ja kelle algatusel jäid kaitsevahendid kasutamata.“

Kohtuniku väitel on tänapäeval isegi kooliõpilastele teada, millisel teel HIV levib, süüdimõistetu põhjendused on seega väheusutavad. Kohtuasjas on Külli Iisopi sõnul olemas ka telefonikõne, millest võib järeldada, et Anton saab väga hästi aru sellest, et AIDS levib ka sugulisel teel.

Anton ütleb, et kohtuotsuse sisu on talle arusaadav. Konvoi saatel kohtusaalist lahkuv mees keeldub otsust kommenteerimast, kuid jõuab siiski öelda, et mingit süüd ta endal ei näe.