Kommentaar

SUUR VALIMISKÜSITLUS | Kas Tallinnasse tuleb mošee ja veel 12 küsimust Tallinna linnapeakandidaatidele (31)

Arvamustoimetus, 11. oktoober 2017 11:08
Foto: Andres Varustin
1. Millise poliitilise jõuga olete esimese eelistusena valmis võimuliitu looma?

Taavi Aas, Keskerakond: Enne koalitsiooni loomist ootame ära valimistulemused. Keskerakonnal on väga hea võimalus jätkata Tallinnas pealinlaste huvide eest seismist nii nagu praegu. Miskit pole aga kindel ning seepärast kutsun Keskerakonna toetajaid kindlasti tulema ja hääletama Keskerakonna kandidaadi poolt.

Samal teemal

Raivo Aeg, IRL: Mul ei ole selles osas eelistusi, kaasaegses poliitikas tuleb olla paindlik. Põhiküsimus on see, et tuleb suuta oma lubadusi pidada. Võimatu on kindlasti luua koalitsioone nende jõududega, kelle lubadused on meie programmiga kardinaalselt vastuolus.

Martin Helme, EKRE: Meie eesmärk on kukutada võimult stagneerunud ja korrumpeerunud Keskerakond, kes on muutnud linna oma partei toiduahela ripatsiks. Oleme valmis koostööd tegema kõigiga, kuid loomulikult mitte iga hinna eest või ükskõik mis tingimustel.

Kristen Michal, Reformierakond: Nendega, kes toetavad meie programmi Tallinnas – eestikeelne haridus lasteaiast, kohatasu kaotamine, Tallinna–Helsingi tunnel, pensionäride teenusmajad ning kultuurikaart ning ettevõtjasõbralik pealinn.

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Meie plaan näeb ette, et võimuliit koosneb kõikidest volikogusse pääsenud volinikurühmadest.

Rainer Vakra, SDE: Meie plaan näeb ette, et võimuliit koosneb kõikidest volikogusse pääsenud volinikurühmadest.

2. Kellega on koalitsiooniloomine igal juhul välistatud?

Taavi Aas, Keskerakond: Keskerakond ei ole koalitsioonide loomisele või mitteloomisele energiat kulutanud, nagu seda on põhiküsimusena teinud oponendid. Välistanud pole erakond koostööd kellegagi.

Raivo Aeg, IRL: Edgar Savisaare ja tema kolleegidega oleks koostöö väga raskesti ettekujutatav, et mitte öelda välistatud.

Martin Helme, EKRE: Välistamismänguga ma kaasa ei lähe, kuid kordan: meie eesmärk on lõpetada Keskerakonna võim Tallinnas. Pole loogiline, et me nendega koos koalitsiooni teeksime.

Kristen Michal, Reformierakond: Keskerakonnaga, sest Tallinna inimesed tahavad muutust. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Nendega, kes seda ise ei soovi või volikokku ei pääse.

Rainer Vakra, SDE: Edgar Savisaare ja tema kolleegidega oleks koostöö väga raskesti ettekujutatav, et mitte öelda välistatud.

3. Kellele te ei soovita valijal mingil juhul häält anda?

Taavi Aas, Keskerakond: Ma ei soovita anda häält nendele, kelle ainus eesmärk tundub vaid olevat Keskerakond ükskõik mis hinna, põhimõtete või tegudega võimult kõrvaldada või kelle valimisretoorika on üles ehitatud lõhkumisele ja seni tehtu hävitamisele.

Raivo Aeg, IRL: Vastus küsimusele peitub eelnevas vastuses.

Martin Helme, EKRE: Mitte mingil juhul ei tohi toetada sotse. Nad on estofoobid ja fanaatilised homoagenda edendajad. See on ohtlik meie lastele, kui nad saavad munitsipaalhariduse kangide juurde. Nad tegelevad ka kõhklematult oma ideoloogiliste kabajantsikute sokutamisega avalikesse ametitesse ning kiusavad ilma süümepiinadeta taga teisitimõtlejaid, sest nad on nii „sallivad“, et ei salli ühtegi inimest, kes ei jaga nende arusaama sallivusest.

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Iga valija otsustagu ikka ise.

Rainer Vakra, SDE: Tallinlased teevad valijatena oma otsuse ise ja olen kindel, et see on tark ja õige otsus.

4. Kas tõstate oma valitsemisajal eakatel pensioni?

Taavi Aas, Keskerakond: Keskerakond tõstab riigi juubeliks pensionilisa 100 euroni ning maksab selle välja sünnipäevakuul.

Raivo Aeg, IRL: Ei, sest pensionid on riigi poliitika küsimus.

Martin Helme, EKRE: Selline võimekus Tallinna eelarves on kindlasti olemas. Tõenäoliselt nõuab seda inflatsioon igal juhul järgneva nelja aasta jooksul. 

Kristen Michal, Reformierakond: Jah, eakate pensionilisa tõuseb 100 euroni. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Jah.

Rainer Vakra, SDE: Eesmärgiks peab olema suurendada pensionäri sissetulekut tema majandusliku iseseisvuse parandamiseks ja vaesuse vähendamiseks. Sotsiaaldemokraatide töö tulemusena makstakse riigi poolt esmakordselt sel sügisel üksi elavale pensionärile toetust 115 eurot. Suurendame eakatele makstavat Tallinna toetust sajale eurole. Ja vabastame täielikult maamaksust pensionärid ja represseeritud, kelle kodualune maa ületab 1500 ruutmeetrit.

5. Kas linn hakkab maksma kõigi noorte huvihariduse eest?

Taavi Aas, Keskerakond: Keskerakonna põhilubaduste hulka kuulub üks tasuta huviring kõikidele noortele.

Raivo Aeg, IRL: See võiks pürgimus olla juhul, kui piisavalt vahendeid jätkub.

Martin Helme, EKRE: Praegusel valitsusel on plaanis muuta see riigipoolselt makstavaks. Kui millegipärast ei hakka see toimima, siis peaks seda tegema linn.

Kristen Michal, Reformierakond: Jah. Noortele pakume võimalust senisest varemgi ja laiemas valikus huviringide jaoks.  

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Maksab juba praegu. Lapsevanema osa on väiksem kui 50%. Meie plaan näeb ette vanema osa vähenemise.

Rainer Vakra, SDE: Kindlustame igale lapsele võimaluse osaleda tasuta ühe huviala- või spordiringi töös. Kvaliteetsete sportimisvõimaluste kättesaadavuse parandamiseks tõstame linna sporditegevuse toetuse baassumma 300 euroni.

6. Kas ajate Vabaduse väljakult ja mujalt linnast rulatajad ära?

Taavi Aas, Keskerakond: Me pole seda seni teinud ning see pole ka kavas.

Raivo Aeg, IRL: Ei, aga oluline on tagada kaaslinlaste ja turistide ohutus. Sel eesmärgil võib vajadusel seda tegevust piirata, aga täielik keeld oleks liiast.

Martin Helme, EKRE: Ei aja. Noored peavad kusagil saama olla. Küll aga on vaja, et politsei ei lubaks tekkida noortekampadel, kus juuakse, lärmatakse ja lagastatakse. Seni kuni noored teevad viisakalt trikke, ei sega nad ju kedagi.

Kristen Michal, Reformierakond: Ei, las rulatavad avalikus ruumis, mida rohkem, seda parem. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Ei aja.

Rainer Vakra, SDE: Hea, kui noored tegelevad mõne spordialaga, milleks on ka rulasõit ja linnavõim peaks seda igati soosima, mitte takistama. Selle asemel, et midagi keelata, tuleb noortele luua võimalusi. Täna ei ole pealinnas ühtegi korralikku suurt turvalist rulaparki. See on senise väsinud linnavõimu tegemata töö, mille sotsiaaldemokraadid järgmisel aastal ära teevad.

7. Kuidas organiseerite süstlavahetust?

Taavi Aas, Keskerakond: Süstlavahetusteenus on tahes-tahtmata oluline, linnas peaks seda pakkuma. Linn ja riik peavad koostööd tegema, et leitaks kõikidele osapooltele parim lahendus, näiteks liikuvad süstlavahetuspunktid.

Raivo Aeg, IRL: See tuleb organiseerida eesmärgiga vähendada võimalikult palju ühiskondlikke kahjusid. Oma karjäärist tulenevalt ma tean, et tegemist on väga tõsise ja komplekse probleemiga, mille analüüs vajab mitme eksperdi kaasamist.

Martin Helme, EKRE: Probleemile on seni lähenetud valest otsast. Vaja on palju jõulisemat võitlust narkomaaniaga, kui siiani on olnud. Kehtestada tuleb sundvõõrutus, karmimalt ja jõulisemalt võidelda illegaalsete ainete kättesaadavusega. Süstlavahetuspunktid on osa lahendusest, aga mitte kõige olulisem. Kui luuakse süstlavahetuspunkt, siis peab sellega kaasnema ka avaliku korra ja ümberkaudsete inimeste turvatunde tagamine. Üldiselt peaks taolised punktid olema avalikes hoonetes, mitte korteriühistutes.

Kristen Michal, Reformierakond: Arukalt. Paneme linnaosavalitsustesse, kui muidu linnaosavanematele sõnum kohale ei jõua, et probleemiga on vaja tegeleda nii, et inimesed rahul oleks. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Liikuvatest bussidest.

Rainer Vakra, SDE: Erilist tähelepanu pöörame ennetavale tegevusele ja narkomaanide ravile. Ja süstlavahetusteenuse koos nõustamisega organiseerime seal, kus on selleks teenuseks suurim vajadus.

8. Millal panete kinni Tallinna Televisiooni?

Taavi Aas, Keskerakond: Enne koalitsiooni loomist ootame ära valimistulemused. Keskerakonnal on väga hea võimalus jätkata Tallinnas pealinlaste huvide eest seismist nii nagu praegu. Miskit pole aga kindel ning seepärast kutsun Keskerakonna toetajaid kindlasti tulema ja hääletama Keskerakonna kandidaadi poolt.

Raivo Aeg, IRL: Esimesel võimalusel annaks erakätesse.

Martin Helme, EKRE: Ei kavatse kinni panna. Plaanime muuta selle korralikuks avalik-õiguslikuks televisiooniks, mis on tasakaalustatud ja erapooletu. Sellist nähtust on Eesti meediamaastikul hädasti vaja.

Kristen Michal, Reformierakond: Kohe. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Ei kavatse kinni panna.

Rainer Vakra, SDE: Me allutame linnameedia sõltumatule järelevalvele ja muudame selle linnavalitsuse propagandavahendist kohaliku elu küsimusi käsitlevaks professionaalseks ajakirjanduseks. Me ei pane mitte ühtegi maksumaksja senti Tallinna TV ülalpidamisse.

9. Mida teete linnahalliga?

Taavi Aas, Keskerakond: Keskerakond teeb Tallinna linnahalli koostöös riigiga korda ja muudab selle konverentsikeskuseks.

Raivo Aeg, IRL: Erastaksin.

Martin Helme, EKRE: Lammutame ja anname erakapitalile kopsaka summa eest arendada linna poolt ette antud raamides. Muudame 100miljonilise miinuse maksumaksjale 100miljoniliseks plussiks.

Kristen Michal, Reformierakond: Leiame erapartneri, kes selle korda teeb ja aktiivse ning väärika kasutuse leiab. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn:  Linnahallile otsitakse uut funktsiooni ning kui see leitakse ja heaks kiidetakse, hakkame tegelema finantsplaani koostamisega. 

Rainer Vakra, SDE: Renoveerime linnahalli rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks ja arendame mereäärse territooriumi terviklikuks vaba aja ja kultuuripiirkonnaks.

10. Millal panete kinni linnapoe?

Taavi Aas, Keskerakond: Lipo on pood, kust tavapärasemalt soodsamalt soetada toiduaineid. Poe kasumlikkusest on olulisem siiski selle sotsiaalne mõõde ning kuni näeme, et sellise poe jaoks on vajadus, jääb pood lahti.

Raivo Aeg, IRL: Esimesel võimalusel.

Martin Helme, EKRE: Kuupäeva ei anna, aga põhimõtteliselt tuleb lepingud lõpetada ja ettevõtmine sulgeda.

Kristen Michal, Reformierakond: Kohe.

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Linnapood tuleks viia ettevõtlusametist sotsiaalameti haldusalasse ja reorganiseerida toidupanga taoliseks asutuseks.

Rainer Vakra, SDE: Linnapanga ja lipo taolised eksperimendid loeksin mina päeva pealt lõppenuks, nende elushoidmisele kulub liiga palju linnarahva raha. See raha tuleb suunata lasteaedadesse tervisliku ja tasuta toidu tegemiseks.

11. Millal kaovad linnast velotaksod?

Taavi Aas, Keskerakond: Kesklinna linnaosa ja linnavalitsus on velotaksode probleemiga väga põhjalikult tegelenud ning nii palju kui võimalik nende liikumist reguleerinud ja inimesi informeerinud, mida nendega sõites tähele panna. Tahame, et riik võtab vastu kiiremas korras regulatsiooni, mis puudutab velotaksondust.

Raivo Aeg, IRL: Kindlasti tuleb piirata nende liikumispiirkonda. Olen teadlik, et selle teenusega on seotud erinevad kriminogeensed tegevused. Kui muud varianti ei ole, siis on ka keelamine üks võimalus, aga ma ei alustaks sellest.

Martin Helme, EKRE: Miks nad peaks kaduma? Ma ei saa siiani aru, keda nad täpselt segavad.

Kristen Michal, Reformierakond: Tulevad korralikud rattateed, suuname nad sinna.

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Velotaksod on praegu rohkem tüliks kui abiks. 

Rainer Vakra, SDE: Esiteks tuleb Tallinna taksondus kontrolli alla saada ja kord majja lüüa. Teiseks, kuna velotaksod ei kao kuhugi, tuleb ka nende tegevust seadusega reguleerida ja korrastada.

12. Kas teie ja te pere on põlistallinlased või on teil fiktiivne sissekirjutus?

Taavi Aas, Keskerakond: Elan Tallinnas Mähel, minu tütred elavad Kesklinnas.

Raivo Aeg, IRL: Abikaasa on sündinud Tallinnas, mina olen elanud siin 16 viimast aastat ja varem viis aastat kõrgkooli ajal.

Martin Helme, EKRE: Olen viiendat põlve tallinlane. Tõsi, naise tõin Liivimaalt, tema on tartlane. Aga temagi on juba 16 aastat siin elanud ja sisse kirjutatud. 

Kristen Michal, Reformierakond: Tallinnas sündinud, siin elan, oman kinnisvara ja maksan kodulaenu, seega igati tallinlane.

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Meie elame päriselt Tallinnas. Minu abikaasa on lausa põlistallinlanna.

Rainer Vakra, SDE: Olen mitmendat põlve tallinlane ja täpsemalt nõmmekas. Sündinud Kesklinna sünnitusmajas, lõpetanud Tallinna 21 kooli, teinud magistrikaardi Tallinna ülikoolis ja juhtinud kuus aastat linnaosavalitsust ning neli aastat riigikogu keskkonnakomisjoni.

13. Kas annate oma valitsusajal loa Tallinna mošee ehitamiseks?

Taavi Aas, Keskerakond: Loa andmine ei käi ühe inimese suva järgi, vaid on seadusega reguleeritud ning ühiskondlike debattide tulemus. Sellest linnapeana oma ametis ka lähtuksin. Palvela on aga Tallinnas olemas.

Raivo Aeg, IRL: Ei.

Martin Helme, EKRE: Mitte iial!

Kristen Michal, Reformierakond: See otsus on riigitasandi valik, mille teeme koos valitsuse ja siseministeeriumiga, kes usuasju koordineerib. 

Jüri Mõis, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn: Ei ole kuulnud, et keegi oleks seda küsinud. Seega nelja aasta jooksul ehitusluba välja ei anta ka siis, kui volikogu annab põhimõttelise heakskiidu, sest  protsess on pikem kui neli aastat.

Rainer Vakra, SDE: Minu andmetel täna kellelgi sellist soovi ja tahtmist ei ole.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee