Urmas ViilmaFoto: Arno Saar
Toimetas Maria Rozbaum 5. oktoober 2017 08:56
Kolmapäeva õhtul ETV eetris olnud debatisaade „Suud puhtaks“ keerutas üles korraliku skandaali, kuna kõigile ootamatult astus EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats välja homoseksuaalsete inimeste kaitseks.  

„Me oleme kõik Jumala näo järgi loodud ja ta tahab, et me oleksime harmoonias, lepitatud,“ leidis naine. Nii skandaalset väljaütlemist ei saanud muidugi tähelepanuta jätta peapiiskop Urmas Viilma, kes pärast saadet postitas oma seisukoha enda Facebooki lehele.

Kirjutis kõlab järgmiselt:

„Pärast kolmapäeval ETV eetris olnud debatisaadet „Suud puhtaks“, kus oli arutelu all kooseluseadusega seonduv, ei saa ma kahjuks jätta seda postitust tegemata. 

Enne „Aktuaalse kaamera“ uudistesaadet eetrisse jõudnud kahe osalejaga debatil, kus lisaks EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiobile esines ka EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, sõnastas Arne Hiob seisukoha, mida on meie Eesti luterlik kirik seni väljendanud, et kuni samasooliste kooselu seadustamisega käib kaasas abielu mõiste hägustamine ja ümberdefineerimine, ei saa kooseluseadusega nõus olla ning rakendussätteid vastu võtta.

Enne kuni ei ole täit kindlust, et on välistatud oht (mis muude riikide näidetele toetudes on reaalne), et ühel hetkel samastatakse samasooliste registreeritud kooselud ja abielu, samuti kuni ei ole tagatud abielu ja samasooliste kooselu registreerimise mõistete teineteisest selge lahus püsimine ning selles on ka kõik osapooled jõudnud kokkuleppele, ei või seaduse teemaga edasi minna. Tänan selle selge seisukoha eest Arne Hiobit, kes esines saates väärikalt ning teiste saatekülaliste suhtes lugupidavalt. 

Õpetaja Annika Laats, kes väljendas oma toetavaid seisukohti kooseluseadusele praegusel kujul ei esindanud selles küsimuses EELK seisukohti ning tekitas sellega asjata segadust ja küsimusi vaatajates, kes ei mõistnud, kuidas saavad sama kiriku vaimulikud oma sõnavõttudes esindada nii vastakaid arvamusi.

Siiski on mul hea meel, et ka Annika Laats kinnitas, et abielu küsimus peaks jääma nii nagu see seni on olnud, samastamata kooseluseaduse alusel registreeritavaid partnerlussuhteid abieluga. Paraku, pean kinnitama, et Annika Laatsi põhimõtteliselt toetavad seisukohad kooseluseadusele ja seisukoht, et kirik peaks samasooliste suhteid õnnistama ei esinda EELK kehtivaid seisukohti, vaid on nendega vastuolus.

Oma seisukohtade erinevust oma kiriku seisukohtadega Annika Laats ka ise tunnistas. Mul on väga kahju, et Annika Laatsi seisukohad panevad kiriku, selle vaimulikud, teised töötegijad ja liikmed, samuti kirikujuhid, sealhulgas minu olukorda, kus peame selgitama, mida siis EELK tegelikult asjadest arvab või kuidas on võimalik, et EELK vaimulikud ei kuuluta oma kiriku õpetusega kooskõlas olevat sõnumit.

Kuidas üks EELK vaimulik on valmis avalikult oma kiriku seisukohtadega vastanduma ma ei mõista, sest Annika Laats ei esindanud saates ainult iseennast, vaid rõhutas seda, et ta on kirikuõpetaja.

Kiriku seisukohti homoseksuaalsuse ja kooseluseaduse küsimuses olen pidanud korduvalt väljendama ning selguse mõttes kordan neid siinjuures üle, kinnitades, et need ei ole ka pärast „Suud puhtaks“ saadet muutunud. Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga.

Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on Jumala seatud. Seetõttu ei ole inimesel, olgu või riigikogus enamuse häältega läbi surudes, õigust seda muuta. Kiriku seisukoht on aga ka see, et homoseksuaalsete inimeste, nagu ka kõigi teiste inimeste mistahes häbimärgistamine või tagakiusamine ei ole lubatav ega saa seda millegagi õigustada. See kehtib aga ka heteroseksuaalsete, usklike inimeste või ka kõigi teiste vähemus- või enamusgruppidesse kuuluvate inimeste kohta.

Kõik on oodatud ka kirikusse, sest Jumal armastab meid kõiki. Jeesuse armastusekäsk on ülemuslik, kuid sellest hoolimata ei õigustanud Jeesus pattu, ega kiitnud patust eluviisi heaks. Ta käskis meil armastada Jumalat ja ligimest, sh patust ligimest. Patustena vajame me aga kõik Jumala ja ka üksteise ehk ligimese armastust.“

Samal teemal

Kommentaarid  (188)

Hooliv 18. oktoober 2017 15:02
Sallivus on ilus, kui näidatakse teleris kena noormeest, kes tunnistab, et ta on homo. Ole, kui tahad.!! Kuid siis lõppes igasugune arusaam, kui see nooruk lubas teise meessoost isikuga abielluda ja lapsi lapsendada.!! Kelle lapsi.!? Kas lastekodus on mõni laps, lootusetuluke silmades, kes ei oota ema, vaid on nõus hakkama lapseks perre, kus on kaks "isa".!? Siin lõpeb igasugune sallivus ja algab pime omakasu. Lausa kuritegu. Elage ja pedereerige peidus, aga ärge traumeerige võõraid lapsi.
peapiiskopi 7. oktoober 2017 00:32
püha kohustus on selline isik, kes nimetab end jumala teenijaks, kuid Piiblist ei tea kõige elementaarsemaid asju, kiiresti vallandada ja keelata tal kiriku esindajana ükskõik kus ja ükskõik millal sõna võtta.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS