SUITSU TÄIS: Kopter täitub alustuseks suitsuga, edasi lööb leek mootorisse, siis süüdatakse salongis olev näidikute paneel ja ka salongiiste. Viimaks „plahvatab“ kütusepaak ja põlev kütus voolab kopterist välja.

Foto: Küllike Rooväli
Küllike Rooväli 4. oktoober 2017 17:21
Hirmus mühin käib kõrvust läbi, kui helikopteri mootorikatte alt lööb välja gaasileek, mis seguneb halli suitsupilvega. Lennumasin, mis veel hiljuti oli armas ja tibukollane, pritsib nüüd tuld ja tõrva.

Pult, mille nuppudelt seda kõike juhitakse, on teleka omast suurem ja tõsisest metallist. Muidu aga on nupud kenasti reas, ainult kanalite numbreid pole. Tahad süüdata kokpitti – palun – esimene, teine süütab salongi istme, soovid leeki mootorist, palun, – kolmas, ja nii edasi.

Selle puldiga oskavad esialgu ümber käia vaid vähesed. Saksa spetsialistid lõpetasid just häälestuse ja kollasest Mi-2 tüüpi kopterist ehitatud tulekustutamise simulaatori kasutamise on selgeks õppinud ka Revali merekooli instruktorid.

Kui varem on Revali merekool kuulsaks saanud oma basseini maanduva ja seal vee all trikke tegeva helikopteri päästesimulaatoriga, siis nüüd on valmimas suitsu- ja tulekopteri simulaator, mille peal hakatakse õpetama suitsu täis lennumasinast väljumist ja selle kustutamist.

Tahmaninaga kopter

Kooli kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ragnar Klaamas lausub, et vana kollane kopter tehti Eestis seadmetest tühjaks ja viidi Saksamaale, kus spetsialistid ehitasid lennumasinasse gaasitorustiku ja põletite süsteemi. Viimaks sai simulaator musta värvikuue, sest tahm teeb kopteri niikuinii mustaks ja nii häirib see vähem silma.

Klaamas selgitab, et reaalses elus kustutatakse põlevat lennumasinat keskkonnale ohtlike gaasidega, mistõttu simulaatoris on kasutusel ohutu CO2. Kuigi see gaas imeb kokpitist hapniku välja, seda ohtu selles pooleldi lahtises simulaatoris pole.

„Kaks pilooti on kokpitis, nad peavad läbi tegema maandumise protseduurid, siis aga leidma süttinud ja suitsuga täituvast kopterist oma tulekustutid ja hakkama kopterit kustutama, ise samal ajal sealt väljudes,“ kirjeldab Klaamas. „Saame kasutada eri stsenaariume, peale suitsupilve võime kopteris sees süüdata näidikute paneeli ja ühe istme. Üleval saab süüdata kopteri mootoriosa, samuti saab imiteerida kopteri kütusepaagi plahvatust ja põleva kütuse kopterist väljavoolamist.“

Läbi ei põle

Klaamase sõnul on kopteritega seonduv Revali merekooli üks oluline õppesuund, sest kool valmistab ette nii meremehi kui ka avamere naftaplatvormide ja tuulegeneraatorite töötajaid ning neid teenindavate laevade ja kopterite meeskondi.

Eestist saavad ilmselt esimeste seas põleva kopteri summutamist harjutada politsei- ja piirivalve lennusalga kopterimeeskonnad.

Kas kopter sellise pideva süütamisega läbi ei põle? Seda ohtu Klaamase sõnul pole, sest kopteri on projekteerinud erialainimesed ja ühtegi leeki ei saa ajada nii suureks, et see tekitaks ohtu seadmetele, kopterile või inimestele. Klaamase hinnangul on gaasipõletitega simulaatorit lihtne kasutada ja leegi summutamiseks piisab kraani sulgemisest. Samal põhimõttel töötab ka Revali laevapõlengu kustutamise simulaator.

Aga kõige olulisem küsimus – miks kopteril saba ei ole? Selgub, et praegu on see ruumipuudusel kõrvale pandud. „Kohe, kui valmib spetsiaalne metallestakaadil kopteriväljak, paneme ka saba tagasi,“ lubab Klaamas. „Kopter sai lihtsalt enne töökorda kui valmis väljak.“