Foto: MATI HIIS
Toimetas Maria Rozbaum 3. oktoober 2017 07:56
Viimaste aastate suurima digivahendite toetusmeetme raames soetatakse 416-le Eesti põhikoolile süle-, tahvel- ja lauaarvuteid ning nende juurde kuuluvaid lisasid. Toetuse saamiseks esitasid koolipidajad oma koolide digipöörde tegevusplaanid, millega nüüd kõik huvilised tutvuda saavad.

Toetus võimaldab õpetajatel õppetöös kasutusele võtta uuenenud tehnoloogiaseadmeid ning toetab koole digivõimekuse suurendamisel. Taotlusvooru rahastab haridus- ja teadusministeerium elukestva õppe strateegia eesmärkide saavutamise toetamiseks ning koordineerib hariduse infotehnoloogia sihtasutus(HITSA).

Septembriga lõppes taotluste vastuvõtmine toetuse eraldamiseks

Kokku eraldati toetus 416-le põhikoolile: 376-le munitsipaalkoolile, 27-le erakoolile ja 13-le riigikoolile. Digivahendite ostmist toetati riigi poolt 3,9 miljoni euroga, lisaks toetab digitaristu soetamist ka iga koolipidaja vähemalt 15% ulatuses. Hanke tulemusel on praeguseks koolidesse jõudnud 3800 tahvelarvutit, 3400 sülearvutit ja 1000 lauaarvutit, lisaks 1000 monitori ja muid arvutite tarvikuid.

Toetuse taotlemiseks pidi iga kool digi-innovatsiooni mudeli põhjal läbi viima oma kooli digiküpsuse enesehindamise. Lisaks pidi iga kool ja koolipidaja koostama digiplaani, kus kirjeldati eesmärgid, kuhu kahe aastaga soovitakse kooli digivaldkonna edendamisega jõuda ning mil moel soetatud seadmed sellele kaasa aitavad.