Edgar Savisaar, Jüri MõisFoto: Martin Ahven | Andres Putting / Ekspress Meedia
Marvel Riik 28. september 2017 15:35
Õhtulehe toimetusele saadetud Edgar Savisaare arvamusloos lubab kohtu all olev Tallinna linnapea, et kallite teenuste ja toidukaupade tõttu ei ole tavainimesel võimalik ära elada, mistõttu tuleb kohalikul võimul pealinnas seadustada 1000eurone miinimumpalk.

„Alanud on taas see kummaline periood, kus kõik suuremad ja väiksemad poliitikud on usinasti fantaseerimas, mida kõike nad ära teeksid,“ alustab Savisaar oma arvamuslugu, kus püüab end eristada teistest erakondadest ja valimisliitudest, mis justkui kuuluvad ühte kompotti.

Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu üks juhtfiguure Jüri Mõis ei näe Savisaare mõtetes otseselt probleemi, kuigi mõnedel on unistav maik juures ega ole linna, vaid riigi otsustada. „Selles ei saa midagi halba olla, et inimene pakub ideid välja,“ ütleb Mõis.

Seega, seadustada 1000eurone palk Tallinnas kõlab mõistlikult? „Tallinn ei anna seadusi välja, see on riigikogu teema. Ju ta on Ratasega siis kokku leppinud,“ kostab Mõis telefonitsi esimeseks kommentaariks. Hiljem, olles tutvunud Savisaare arvamuslooga, on Mõisa kommentaar endist Keskerakonna juhti soosivam: „Arenenud Euroopa riikides on miinimumpalgad jõudnud üle 1000 euro kuus ja arenenud riikidele järelejõudmine peabki olema meie eesmärgiks.“

Lõppkokkuvõttes leiabki Mõis, et kõik on valija otsustada. „Me eeldame ,et meie liikmed-kandidaadid on mõistlikud ja kui keegi räägib sellist juttu, mis meie valimisliidu programmiga kokku ei lähe, siis anname soovituse seda liiget mitte valida.“ Savisaare puhul soovitab Mõis sama, mõelda hoolikalt läbi, kas tema poolt hääletada või mitte.

Õhtuleht avaldab Edgar Savisaare armavamusloo muutmata kujul:

Alanud on kummaline periood

Edgar Savisaar, Savisaare Valimisliit

Alanud on taas see kummaline periood, kus kõik suuremad ja väiksemad poliitikud on usinasti fantaseerimas, mida kõike nad ära teeksid. Kui vaid valija neid paljude teiste unistajate seast välja valiks. Samas aga kahjuks originaalset mõttelendu palju ei ole, enamus erakondade ja valimisliitude programme on äravahetamiseni sarnased. Leidub sageli ka halenaljakaid näiteid järgides põhimõtet: lähtu meie jutust, mitte senistest tegudest.

Näiteks IRL teatab, et nemad seisvat selle eest, et ametnikke palgataks oskuste, mitte erakondliku kuuluvuse järgi. Samas on IRL konkurentsitult suurim enda poliitbroilerite vähimagi häbita kõiksugu kõrgelt tasustatud ametikohtadele sahkerdaja. Alates vähimagi asjakohase hariduse ning kvalifikatsioonita Eesti riigi „esienergeetikust“ Taavi Veskimägist, kuni hiljuti kümnete tuhandete eurodeuuruse kuupalga peale sehkendatud Juhan Partsini. Pool IRL liikmeskonnast on tänaseks riigi kõrgeima palgaga ametikohtadele istutatud, ülejäänud on aga juba uppuvast erakonnast igas ilmakaares laiali jooksmas ja endale uut erakonda ülalpidajaks otsimas.

Ühtlasi räägitakse selle kõige taustal taas tähtsalt juttu sellest, kuidas kõik Eesti inimestele igapäevaselt vajalikke teenuseid osutavad ettevõtted tuleb võimalikult kiiresti erastada. Tallinna linna puhul on valitud ärastamise saagiks Tallinna Linnatranspordi AS, AS Tallinna Soojus, Tallinna Linnahall,  AS Tallinna Tööstuspargid ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Nendes kavatsustes ma hetkegi ei kahtle, sest koos valitsuskoalitsiooni kuulekate ja alandlike partnerite, sealhulgas Keskerakonna tänase juhatusega, ollakse lähikuudel Eesti riigile ja rahvale kuuluvaid AS Tallinna Sadamat, AS Eesti Posti ning taaskord ka Eesti Energia osaliselt maha müümas. Nii kurb kui see on, siis valides Keskerakonna tänast juhatust ja kandidaate,valite tegelikult IRL-i kuuleka marioneti ja käsutäitja, millel pole hetkel sisuliselt midagi ühist varasemate aastate Keskerakonnaga, mille eesmärk oli lihtinimeste kaitsmine ja kõigile elamisväärse elukeskkonna tagamine.

Nende kõige poliitkarjeristide utoopiate, riigipalgaliste ametikohtadega sehkendamise ja strateegiliselt riigile oluliste ettevõtete ärastamise taustal ei paista kellelegi tänase valitsuskoalitsiooni poliitikutest eriti korda minevat see, kuidas tavainimene enda argipäevaelu saaks inimväärselt ära elada. Mina Tallinna linna vara maha müüa ei kavatse. Hoopis vastupidiselt arvan, et kohalikud omavalitsused peavad hakkama senisest jõulisemalt varasematel aastatel erastatud monopoolsete ettevõtetega suhtlema ja resoluutsemalt tavakodanike huve kaitsma.

Tallinna linnas kavatsen tõsiselt ette võtta linnaelanikele eluliselt tähtsate kütte, elektri ja vee kõrge maksumuse senisest odavamaks muutmise. Kõik eelnimetatud teenuste osutajad teenivad täna ülikasumeid linnaelanike arvelt. Samuti on toidukaubad maksumuselt jõudnud Eestis tasemeni, kus paljud neist on kauplustes kallimad kui Euroopa kõrge palgatasemega riikides. Tallinna linnavalitsuse poolt tuleb luua võimalused rahvusvahelistele kaubanduskettidele nagu Aldi, Lidl, Asda ja Tesco uute soodsate hindadega kaupluste rajamiseks. Need toovad pealinna toidukaupade hinnatasemed kõrgustest tagasi maapinnale.

Täpselt sama muutus vajab teostamist ka Eestis müüdavate ravimite megahindadega. Mis on mitmetes kordades kõrgemad isegi Lääne-Euroopa ja Skandinaavia riikide täpselt samade ravimite hindadest. Inglismaal, Taanis, Rootsis, jne, saab täpselt ühtesid ja samasid ravimeid osta viis korda odavamalt kui Eestis. Käsimüügiravimid tuleb lasta vabamüüki. Just nii nagu see toimib teistes riikides. Aitab farmaatsiatoodete monopoolsete vahenduse äritegelaste nuumamisest. Saame ravimite, toidukaupade, kütte, vee ja elektri hinnad vajadusel väga jõuliste võtetega mitte kasvama vaid kahanema panna. Nii saab Tallinna linnavalitsus enda tööga midagi linnaelanikele isiklikku, vahetut ja olulist ära tehtud. Ühtlasi on minu eesmärgiks saavutada, et Tallinna linnas saaks olema seadustega kehtestatud miinimum töötasu 1000 eurot kuus. Sellisel juhul kaoks ka mõte ümbrikupalkade maksmiseks ja võrdselt kõigil inimestel tekiks kindlustunne igapäevaselt majanduslikult hakkama saamiseks.

Usun, et eelpool nimetatu andis selguse selles, miks lähinädalate toimuvatel valimistel kandideerin Savisaare Valimisliidus, mitte Keskerakonna nimekirjas. Sest mul puudub vähimgi soov olla IRL poliitikute sahkerdamiste ja erastamiste/ärastamiste teostajaks. Selle rolli on endale kahjuks aga võtnud Keskerakonna tänane juhatus. Seega tasub ka valimistel Tallinna elanikel tõsiselt järele mõelda, mida tegelikult soovitakse järgnevatel aastatel näha. Kas seda, et igapäevased elamiskulud järjepidevalt tõusevad. Või kindlakäelist linnajuhtimist mis on minu stiiliks alati olnud. Lähtume enda valikutes ikka reaalsetest tegijatest ning vajalikest tegudest, mitte tühjast jutust.