Foto: Ivar Heinamaa
Teet Teder 27. september 2017 13:49
Kui seni maksti Eestis elavatele Tšernobõli katastroofi likvideerijatele toetust passi järgi, siis täna saatis valitsus parlamenti eelnõu, kus seda vahet enam ei tehta.

Valitsus kiitis täna heaks ja saadab parlamendile arutamiseks sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse.  Eelnõu näeb ette sotsiaaltoetuse isikule, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima. Toetus suureneb praeguselt 192 eurolt 230 euroni kalendriaastas.

Sotsiaaltoetusele on õigus naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud isikul, samuti kodakondsuseta isikul, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel. Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus. Toetust makstakse ka isikule, kellele on määratud ja makstakse soodustingimustel vanaduspensioni okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel. Eelnõust tuleneva täiendava kuluga ligikaudu 756 000 eurot on riigieelarves arvestatud.

Otsus puudutab ligi 1400 määratlemata kodakondsusega ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimest.

Eestist saadeti Tšernobõli katastroofipiirkonda enam kui 4500 inimest.