Eesti uudised

OTSE | Eesistumise rändekonverents. Kuidas välistööjõudu Euroopasse meelitada? (37)

Õhtuleht, 21. september 2017 10:41
Konverentsil arutatakse erinevaid tööjõu liikumisega seotud küsimusi. Näiteks käsitletakse viise, kuidas meelitada Euroopa Liitu erinevaid sihtrühmi ning kuidas hoida nende huvi siin tegutsemise vastu.
Tallinna ülikoolis toimub täna ja homme Eesti eesistumise rändekonverents "The EU in the Global Race for Talents: Challenges and Solutions in Strengthening the EU's Competitiveness". Konverentsil uuritakse tööjõurännet puudutavate poliitikate hetkeolukorda ja rändega seotud tavasid Euroopa Liidus.

Siseminister Andres Anvelt nentis, et tööjõuränne on Eestiski väga oluline teema aina kasvava tööjõupuuduse tõttu. „Otsime just praegu nutikat lahendust, kuidas Eestis terve inimpõlve kehtinud sisserände piirarvu regulatsiooni muuta nii, et sellest võidaks majandus, aga ei kannataks samal ajal ühiskond, seda nii lõimumise kui ka julgeoleku mõttes. Kõigil peab Eestis olema hea elada, nii siin elavatel kui ka siia tööle tulevatel inimestel,“ märkis siseminister.

Konverentsil arutatakse erinevaid tööjõu liikumisega seotud küsimusi. Näiteks käsitletakse viise, kuidas meelitada Euroopa Liitu erinevaid sihtrühmi (sh välistööjõud, välistudengid, idufirmade asutajad) ning kuidas hoida nende huvi siin tegutsemise vastu.

„Tööjõu ränne on tänapäeval üks võtmeteemasid, mis mõjutab riikide majanduslikku konkurentsivõimet ning pakub võimalusi teadmiste levikuks, innovatsiooniks ja majanduskasvuks,“ lisas Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti rändeekspert Ave Lauren. Konverentsil arutletakse, kuhu ja mis põhjustel lähevad oskuslikud töötajad ning millised on võimalused Euroopa Liidu riikidel selles vallas koostööd teha või konkureerida. Küsitakse, kuidas saaks erasektor soodustada talentide liikuvust ning milline peaks olema Euroopa Liidu roll rahvusvahelises kontekstis.

Õhtuleht toob konverentsilt lugejateni kõnelejate mõtteid.

15:36
Marvel Riik

Neljanda seansi teemaks on globaalsete talentide liikuvus ja miks nad otsustavad kuhugi minna. Diskussioon algab kell 16.00.

Side lõpp.

15:20
Marvel Riik

Kommentaar publikust: Kui talendikad inimesed tulevad, ei tähenda see, et nendega tulevad tingimata kaasa talendikad inimesed. Jutt käib perekonnaliikmetest. 

Ellen Jansma, booking.com juhataja: Mõistagi on olemas kohanemisprogramme, aga partneri võib selles näha võimalusteks uuteks väljakutseteks. Näiteks teha algust oma ettevõttega, tegeleda heategevusega või õppida.

15:12
Marvel Riik

Alvar Lumberg, TransferWise’i arendusjuht: Kuidas ettevõtted lähenevad sellele, et puuduvad talendid? Inimesed, kes elavad Londonis, neil on raske tulla Tallinna elama. Häid näiteid [Tallinna kontekstis] on aga tuua idast.
Tallinna puhul on lisaväärtuseks linn ise ja siinne digitaalne keskkond. Erinevad inimesed otsivad erinevaid asju ja osasid see kõnetab.
Just hiljuti palkasime kaks inimest kariibidelt. Mõelda vaid, tulevad siia külma kätte. Ehk kõik ei olene ainult töökohast või palgast, teguriteks on ka teised asjad, näiteks pere.

14:36
Marvel Riik

Kolmas seanss keskendub ettevõtetele ja sellele, kui tähtis on neil leida talendikaid sisserändajaid. Küsimused, millele otsitakse vastuseid: 1) Miks otsivad Euroopa ettevõtjad praegu võimalusi meelitada võõrapäraseid talente? 2) Milline roll peaks olema erasektoril meelitamaks ja hoidmaks talente? 3) Kuidas saab ühiskond toetada sisserännet erasektoris?

13:21
Marvel Riik

Küsimus publikust: Kuidas Eesti kontrollib oma idufirmade viisade programmi?


Annus: Kui keegi selle saab, siis me juba teame, et tegu on eksisteeriva idufirmaga, mitte mingisuguse skeemiga pääsemaks Schengeni viisaruumi.
Lisaks, idufirmade kommuun on väga huvitatud, et nende maine oleks kõrge, ehk kontroll on tõhus. Tagasilööke meil ei ole olnud. Mõne aasta pärast oskame sellest rohkem rääkida.

13:15
Marvel Riik

Lubanski: Märkimisväärne on see, et naised, kes tulevad näiteks Ühendriikidest, Hiinast, imestavad, et siin [Euroopa, konkreetselt Taanis] saad olla ema ja samas edendada oma karjääri.

12:53
Marvel Riik

Nikolaj Lubanski, talendiotsija Taanist: Püüame hoida neid, kes on Taani, Kopenhaageni jõudnud haridusteega.

Tahame, et kõik firmad oleksid sellega seotud. Koos tööandjatega näitame sisserändajatele, et Kopenhaagenis on näiteks üle 500 vaba töökoha. Eesmärk on püüda teha sisserändajatele n-ö uks, kust kõik saaksid sisse astuda, oma teekonda alustada. Me peame ole väga atraktiivsed, et keegi tuleks. 

12:40
Marvel Riik

Hess: Sinine kaart (elamisluba Euroopa Liidus töötamiseks kõrget kvalifikatsiooni nõudval ameti- või töökohal) on olnud edukas meie jaoks. Suur osa neist töötavad just näitaks meditsiinis ja soovivad Saksamaal kas väga pikalt või terve elu olla.

Lubasid on antud näiteks Hiina, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Filipiini kodanikele.

12:27
Marvel Riik

Hess: Paljudel Saksamaa sisserändajatel on raske leida tööd, sest ei osata keelt. Ei saksa ega inglise keelt.

12:25
Marvel Riik

Barbara Hess, sisserände ja integratsiooni ekspert Saksmaalt: Saksamaal on tulemas demograafiline muutus: vanureid tuleb juurde, kuid sündimus on väike. Tekib puudus tööjõust, näiteks teaduse-meditsiini valdkonnas.

12:20
Marvel Riik

Idufirmade kommitee on käesoleva aasta jaanuari keskpaigast kuni juuli lõpuni saanud 176 sooviavaldust, millest 74 (42%) on vastu võetud. Peamiselt on avaldused tulnud Ukrainast, Indiast, Venemaalt ja Türgist.

12:12
Marvel Riik

Ruth Annus, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja: Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" otsib samuti talente, sealhulgas kolmandatest riikidest.

Üks viis, kuidas talente otsitakse on näiteks idufirmade viisa programm. See lihtsustab kolmandatest riikidest pärit idufirmade Eestisse ümberasumist ning Eesti idufirmade välistöötajate Eestisse toomist.

11:54
Marvel Riik

Järgmises seansis on teemaks regioonide ja riikide poliitika: kuidas hõlbustada sisserännet talendikate inimeste osas.

11:30
Marvel Riik

Kommentaar publiku seas: Kõik, keda me otsime, ei pea ole väga talendikad või oskuslikud. Minu mure on teine, 35%-40% ulatuses on kadumas töökohad, mis eeldavad madalat tööoskust. Euroopa Liidus ja ka Norras on töökohad kadumas. See on minu meelest probleem, kui räägime sisserändest ja tööjõust.

Sparreboom: Praegu on teemaks tulevikutööd, kui palju töökohti kaob. Usun, et madalat ja kõrget tööoskust nõudvad töökohad jäävad, kaovad need töökohad, mis jäävad nende vahele. Oma majandust tuleks teatud suunale vedada [kas madalale või kõrgele tööoskusele]. Mis puudutab neid suuri numbreid, mida käiakse töökohtade kadumise kohta välja, siis mina neid ei usu.

11:18
Marvel Riik

Ovilius: Kas Euroopa peaks end reklaamima kolmandatele riikidele? Õpilased teeksid otsuse haridusteel Euroopa kasuks, tuleksid seaduslikul tee Euroopasse.

Corrado: Me teeme selleks pingutusi, reklaamime end, et olla nähtaval kohal. Aga seda tuleb teha siiski koos liikmesriikidega. See vajab koordineerimist, et näha, milline on parim viis ennast reklaamida.

Euroopa hoiab silma peal näiteks nendel kolmandatel riikidel, kus võib leida IT-spetsialiste. Selle vajadus on Euroopas kasvamas. 

11:08
Marvel Riik

Kommentaar paneeli juhilt Magnus Oviliuselt, Euroopa Komisjon: Migrandid eelistavad kindlaid riike (Itaalia ja Hispaania). Madala haritustasemega migrandid tulevad meeleldi Euroopasse, kuid raskusi on saada kätte haritud tööjõudu.

11:06
Marvel Riik

Laura Corrado, Euroopa Komisjoni seadusliku sisserände ja integratsiooni üksuse juht: Majandus ja seaduslik migratsioon vajab strateegiat, integreeritud lähenemist kõikide ministeeriumide poolt.

Euroopa tasemel otsitakse strateegilist tööjõudu näiteks Indiast.

10:53
Marvel Riik

Theodoor Sparreboom, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon: Migratsioon on kokkuvõttes samm majanduse kasvule. Kui haritud migrandid toovad oskusi, siis vähem haritud toovad tööjõudu.