Eesti uudised

Madise tahab seaduse muutmist: need ei võimalda ohjeldada korruptsiooni omavalitsustes (18)

ERR, 14. september 2017 07:55
Ülle MadiseFoto: Stanislav Moshkov
Õiguskantsler Ülle Madise pöördus riigikogu põhiseaduskomisjoni, et algatataks nende seaduste muutmine, mis praegusel kujul ei võimalda tema hinnangul piisavalt ennetada ega ohjeldada korruptsiooni linnades ja valdades.

Madise leiab, et kuna tegemist ei ole üksikjuhtumitega, siis tuleb luua regulatsioon, mis tagaks kohaliku omavalitsuse ametiisiku tahtliku süüteoga tekitatud varalise kahju sissenõudmise, edastab ERRi uudisportaal.

Madise kinitusel tuleb luua huvide konflikte vältiv õigusselgus olukorras, kus kohaliku omavalitsuse volikogu liige töötab omavalitsuse hallatava ametiasutuse juhina või kuulub sellise kohaliku omavalitsuse osalusega ühingu juhatusse või nõukokku, mille üle ta volikogu liikmena peab teostama järelevalvet.

Ka tuleb täpsustada volitusnorme, mille alusel reguleeritakse linna- ja vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusi ja muid isiklikke õigusi ning kehtestada kohaliku omavalitsuse sõltumatu auditeerimise nõuded.

Samal teemal

17.10.2017
Õiguskantsler noomis Kõlvartit Tallinna prügiveo pärast