Krimi

Kärdla sadama endine juht mõisteti süüdi ulatuslikus kelmuses ja rahapesus (12)

Toimetas Marge Sillaots, 13. september 2017 13:20
Hillar KukkFoto: Mati Hiis
Pärnu maakohus mõistis täna Hillar Kuke süüdi ulatuslikus soodustuskelmuses ja rahapesus ning mõistis neli aastat vangistust tingimisi nelja-aastase katseaja jooksul. 

59aastast Kukke süüdistati pettuse teel soodustuse saamises, suures grupis ja ulatuses rahapesus, dokumentide võltsimises, võltsitud dokumentide kasutamises ja toimingu piirangu rikkumises.

Kohus mõistis süüdi ka Hillar Kukele kuuluva OÜ Navigare grupis ja suures ulatuses rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning mõistis rahalise karistuse summas 6000 eurot.

Kärdla sadama juhatuse liikmena esitas ta sadama nimel tahtlikult Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) projekti „Kärdla sadama rekonstrueerimine“, mida tehti ajavahemikul 01.08.2012 kuni 20.11.2013, aruannetes valeandmeid abikõlbulike tööde akteerimise kohta, mida tegelikult ei teostatud, teostati osaliselt või rahastati topelt läbi teiste riigihangete, eesmärgiga saada pettuse teel soodustust, milline finantseeritakse läbi EASi ja millega tekitas EASile varalist kahju 179 424,99 eurot.

Samuti süüdistati teda kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja muundamisega eesmärgiga varjata vara tõelist olemust, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku kasusaajat. Nimel esindas Kukk SAd Kärdla Sadam ja Navigere OÜd ning esines koos mitmete isikutega, kes omakorda esindasid erinevaid firmasid. Nende abil toimus suures ulatuses rahapesu, et varjata soodustuskelmuse toimepanemise tulemusena pettuse teel saadud 108 045,89 eurot.

Kukke süüdistati ka dokumentide võltsimisele kihutamises – tõendeid teostatud töödele ja neid allkirjastama, eesmärgiga saada pettuse teel 179 424,99 euro suuruses summas soodustust, milline finantseeritakse EASi kaudu. Samuti kasutas isik võltsitud dokumenti eesmärgiga saada pettuse teel soodustust väljamakse näol. Nii sõlmiti lepinguid OÜga Navigare ja esitati neile x-arveid. 

Navigere OÜd süüdistati rahapesu toimepanemises isikute grupi poolt ja suures ulatuses. Sadama kaasabil pani Navigare OÜ toime rahapesu, eesmärgiga varjata pettuse teel saadud 108 045,89 euro päritolu. Samuti süüdistati Navigare OÜd dokumendi võltsimises ja selle dokumendi esitamise eesmärgis, mille alusel on võimalik omandada õigusi.

Süüdimõistetutelt mõisteti välja sundraha summas 1175 eurot.

Kohus lahendas Hillar Kuke süüasja kokkuleppemenetluses.