Savisaare protsess.Foto: Robin Roots
Johanna-Kadri Kuusk 13. september 2017 13:16
Täna jätkub Harju maakohtus Edgar Savisaare kohtuasi. Tunnistusi tulevad andma Einike Uri, Alo Brandt, Stanislav Alter, Viktor Tarassov, Maire Loor, Meelis Maiste, Kalle Rõõmus, Denis Morozov ja Eve Kongi.

Kohus võtab ette Hillar Tederi kasuks tehtud kinnistute vahetuse Kadriorus. Antud episood toimus süüdistuse järgi 2015. aasta jaanuaris. Kalev Kallo olevat toona avaldanud Savisaarele soovi, et ta korraldaks kinnistute vahetuse Promptus Capital OÜle, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tedre abikaasa. Süüdistuse kohaselt oli Savisaar nõus oma ametiseisundit selleks ära kasutama, kui Hillar Teder vastutasuks Keskerakonda rahaliselt toetab.

Tunnistusi annab Einike Uri

Uri töötas 2015. aastal Tallinna linnavaraameti juhatajana. Uri puutus kokku Promptus Capital OÜga.

Uri meenutas, et Promptus Capital OÜ taotluses nimatatud kinnistud olid väga erinevate eesmärkidega.

Uri sõnul oli tal Kadrioru kinnistute vahetamise ettepaneku analüüsimiseks paar nädalat. See oli Uri sõnul täiesti tavaline tööaeg ja ta ei pidanud kiirustama.

Ta suunas teema edasi linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja Alo Brandtile. Tol hetkel ei teadnud Uri enda sõnul kinnistutest rohkem kui taotluses kirjas oli.

2015. veebruaris esitas kommunaalameti juhataja Ain Valdmann kinnistute vahetuse kohta memo, milles seletas, miks kinnistute vahetust ei saa teha. Valdmann tunnistas eile kohtus samuti vastuväidete esitamist.

Uri sõnul oli memo väga üheselt mõistetav ja seal olid ajaloolised kaardid ja muud materjalid põhjendamiseks juures. Kõik hinnangud läksid edasi abilinnapea Kalle Klandorfile, kes teemaga edasi tegeles. Seotud oli ka abilinnapea Eha Võrk. Uri sõnul peavadki abilinnapead selliste teemadega tegelema.

Uri meenutas, et lõplik vastus kinnistute vahetamise kohta läks Kalle Klandorfi allkirjaga välja.

Uri kinnitas ka seda, et keegi ei survestanud teda oma töö tegemisel. Ta lisas, et selle taotlusega tegelemine oli nagu igapäevane töö ja ei olnud mingil moel tavapäratu.

Töö taotlusega algas veebruari keskel ja vastus läks välja aprillis.

Tunnistajapingis on Alo Brandt

Alo Brandt töötas 2015. aastal linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhatajana.

Brandt meenutas, et tema kokkupuude Promptus Capital OÜga piirdus selle taotlusega, mis Kadrioru kinnistute vahetamiseks saadeti. Ta väitis, et ei teadnud, kes Promptus Capital OÜga seotud on. Taotlus jõudis temani Einike Uri kaudu, kes saatis talle kirja abilinnapea Eha Võrgu ja linnapea Edgar Savisaare resolutsiooniga. 

Kirja saatmise eesmärgiks oli teada saada, kui palju Kadriorus olevate kinnistute väärtus on. Väärtuse määramisel mängis suurt rolli see, kui palju kummalgi kinnistus ehitada tohtis. Linnale kuuluval kinnistul oli rohkem ehitusõigust kui Promptus Capital OÜle kuuluval kinnistul.

Brandt meenutas samuti kommunaalametist tulnud memo, millele oli Ain Valdmann alla kirjutanud ja mis ei soosinud kinnistute vahetust.

Brandt tunnistas, et ei puutunud selle kinnistute vahetamise asjus Edgar Savisaarega kokku. Ainus märk linnapeast oli ühe kirja peal olev linnapea resolutsioon, kuid Brandti sõnul ei olnud see tema jaoks mingiks mõjutajaks. 

Brandt selgitas, et kogu menetluse käik oli täiesti tavapärane.

Kohus käsitleb 2008-2009 aastal toimunud rahapesu episoodi ja selle asjus tuleb tunnistusi andma Eve Kongi

Kongi oli rahapesu episoodi ajal Tallinna linnaplaneerimise ameti ehituslubade osakonnas vanemspetsialist.

Kongi seletas kõigepealt, milline nägi välja ehitusloa väljastamise protseduur.

Ta täpsustas, et suhelnud sellel teemal linnapea Egdar Savisaarega.

Kohtusse on Hillar Tedre peisoodi asjus tunnistajana tulnud keskerakonna liige Viktor Tarassov

Advokaat Kristi Rande taotles kohtus tunnistaja vahele jätmist, kuna ei pidanud tema tunnistusi asjakohaseks. Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus vaidles vastu ja kohtunik nõustus riigiprokuröriga.

Tarassov meenutas, et ta võis 2014. aastal Savisaarega kokku puutuda. Tarassovi sõnul said tema, Edgar Savisaar, Kalev Kallo ja ärimees Stanislav Alter kokku. Tarassov oli olnud kokku saamise algatajaks, et rääkida tulevastest valimistest ja samuti oli tema see, kes Alterit Savisaarele ja Kallole tutvustas.

Tarassov tunnistas, et tema teada Alter Keskerakonda rahaliselt ei toetanud.

Tunnistajapingis on ärimees Stanislav Alter

Alter on enda sõnul Viktor Tarassoviga hea sõber. Ta tunnistas, et kohtus paar aastat tagasi Kadriorus Tarassovi, Savisaare ja Kalloga. Tarassov ütles, et tal ei olnud tol hetkel töökohta ja palus abi. Neil oli tarvis kohtuda mõne ärimehega Keskerakonnaga seoses. Savisaar oli põhiliselt vait olnud ja Kalev Kallo oli seletanud, et erakonnal on rahaga kitsas ja uuris, kas Alteril on võimalik erakonda rahaliselt toetada.

Alter seletas, et ta oli tahtnud nad ära kuulata. Raha üle andmine oli olnud võimalik ainult pangaülekandena, Kallo oli seletanud, et sularahas toetamine ei ole soovitatav. Alter oli uurinud, kas Venemaalt tulnud raha oleks sobilik ja Kallo oli selle peale taas seltanud, et see ei ole soovitatav. Parem on luua Eestis äriühing ja selle kaudu raha seaduslikult siis Keskerakonnale anda, sest erakonnal oli hetkel Venemaaga seoses suur tähelepanu. Kogu rahaga arveldamine oleks jäänud Alteri õlule.

Alter seletas, et lõpuks ta ikkagi Keskerakonda ei toetanud. Ta tunnistas, et ei kavatsenudki tegelikult Keskerakonda rahaliselt toetada.

2008-2009 aasta rahapesu episoodi kohta annab tunnistusi Maire Loor

Loor töötas 2008. aastal ettevõtlusameti osakonnajuhatajana.

Loor oli seotud toona välja kuulutatud Tallinnasse tehtavate kioskite konkursiga, mille võitis ärimees Alexander Kofkinile kuulunud ettevõte Estkompexim OÜ.

Loor seletas, kuidas konkurss kulges ja meenutas, et Kofkini võidu tagas suures osa see, et ta pakkus rohkem raha kui teised.

Loor ütles, et ta ei puutunud konkursi käigus Savisaarega kokku. Samuti ei suunanud keegi teda Kofkini ärihuvisid toetama.

Tunnistajapingis on Meelis Maiste

Maiste oli 2007-2008 aastal Estkompexim OÜga seotud, kuna teda kutsuti kioskite projektis kaasa lööma.

Maiste meenutas, et käis kioskite tulevasi asukohti üle vaatamas. Ta seletas, et oli varem Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis toitlustuse osa tööd teinud ja oli kioskite puhul valmis oma kogemusi jagama.

Maiste seletas, et ta oli enne konkursi lõppemist märganud, et teda ei ole enam vaja ja lahkus. Ta ei osanud öelda, kes täpsemalt kioskitega edasi tegeles.

Tunnistusi annab kioskite konkursil Kofkini konkurent Denis Morozov

Morozov seletas, et kuulis 2008. aastal meedia kaudu kioske puudutavast konkursist ja see pakkus huvi. Tema äriühing tegeles üldtoitlustamisega Tallinnas.

Ta meenutas, et esitasid oma ideid konkursil. Morozov seletas, et külastas konkursi eel transpordiametit ja linnaplaneerimise ametit, kust ta sai vastuse oma kioske puudutavatele küsimustele.

Morozov rääkis, et kõik kulges konkursil ilusti, välja arvatud tulemus. Ta seletas, et nad täitsid kõik tingimused kuid nad pakkusid väiksemat summat kui konkurent ja sellepärast nad kaotasidki.

Morozov tunnistas, et ei ole elus kordagi Edgar Savisaarega suhelnud, samuti ei tundnud talle, et konkursil oleks kedagi eelistatud.

Tunnistaja Kalle Rõõmus

Arhitekt Kalle Rõõmus seletas, et tegi Alexander Kofkiniga koostööd. Tegemist oli tellimustööga.