Kommentaar

Liisa Pakosta | Tüdrukud, poisid ja gümnaasium

Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik, 11. september 2017 17:23

24 KOMMENTAARI

y
yll/ 12. september 2017 12:02
et siis tuimad tuupuritest tüdrukud gümnaasiumi ja poisid kutsekooli? pärast loob sotsonovski neile riigi kulul totakad töökohad ja poisid ehitavad neile ministeeriume ning kütavad neid et saaks neile
makse maksta.MIS MÕTE SELLEL ON???
n
Njah/ 12. september 2017 11:52
Kahjuks ei arvesta meie praegune koolisüsteem absoluutselt poiste ja tüdrukute närvisüsteemi erinevat arengut. Kõigile lüüakse ühesuguse latiga, kuigi poiste aju küpseb alles 21. eluaastaks samas kui tüdrukute aju areneb 16. eluaastaks välja. Siit ka erinev asjadest arusaamine, erinev õppimis/ja keskendumisvõime, suhtlemise omapära jne. Me ei ole sootud inimesed. Poistele peaks hoopis teist moodi lähenema. Olen sügavalt veendunud, et Eestiaegsed poistekoolid ja tüdrukutekoolid olid vajalikud ning tegelikult on vajalikud tänagi.
t
tänane mode / 12. september 2017 10:26
on aktiivne o p a k a s
teeme siis uuesti: mitte gümnaasium ei tule teha rakenduslikuks vaid keskharidus kõigile kohustuslikuks nagu nõukaajal oli muidu on kõik võrdselt ülimadala teadmiste pagasiga
ja ei mingit lävendit mis madaldab kutsekooli mainet! sest kes tahab minna õppima madaldatud teadmistega käsitööliste kooli (on ka 4 täheline lühend sellise kooli kohta)
m
mitte/ 12. september 2017 10:19
gümnaasium rakenduslikuks vaid kohustuslik keskharidus nagu oli nõukaajal
praegune arg on veel hullem kui nõukaaeg - kõik peavad olema võrdselt lollid
ja lõpetada see kutsekoolide maine halvustamine oma lävendipõhisusega - kutsekool on l o l l i d e jaoks!! no kes sinna niimoodi minna tahab?
ning kehtestada ministritele kohustuslik teadmiste test
t
Tegelikult/ 12. september 2017 10:16
Toimub ju poiste sooline diskrimineerimine, sest 90 %-i on naisõpetajad. Poistel saab siiber ja nad püüavad põhikooli lõpus minema saada. Koolis pole mehe eeskuju. Rääkimise ja kirjutamise asemel peab Pakosta tööd tegema!
e
Eks ta ole/ 11. september 2017 23:40
Seletame siis Pakostale.
1980.a. muutuse põhjuseid oli Eestis kaks asjaolu, mis kokku langesid.
Esiteks alustas 1970-te teisest poolest ajakirjandus partei käsul eestlastele varase tööleasumise propagandat. Eesmärk oli vähendada haritud eestlaste osakaalu.
Kuna sel ajal elu paranes, palgad tõusid, seda eriti maal, siis eelistasidki poisid "hakata elama". Tüdrukutele sobivaid töökohti oli vähem ja nemad jätkasid õpinguid.
Praktilise suunitlusega keskkoole katsetati, kuid loobuti, sest üldhariduslik osa kannatas, kuid õiget ametimeest kõige muu kõrvalt ei tulnud. Ega tuleks ka praegu.
Veneaegse hariduse kiituseks peab ütlema, et ka kõige vaevalisemalt edasijõudjat kiusati nii lugemise kui matemaatikaga, et päris lolliks ta ei jäänud. Drill on nooremas astmes kõige alus. Kui loed ainult seda, mis meeldib, siis pole sundi arusaamist seletada ega kinnistada. Seetõttu ei olnud toonasel 15-aastasel lugemisega enam raskusi. See ei pruukinud huvitada, võis olla igav ja tüütu, aga kui sunniti, siis aru sai ikka. Sai aru ka matemaatikaülesandest, kuid lahendusega oli teine asi. Kel varasemast teadmistest augud sees, see enam lahendada ei osanud. Sestap üritasid õpetajad reaalainetes mitte lasta auke tekkida, mis kaugeltki alati ei õnnestunud, mis oli kah igav ja tüütu, aga mida siiski üritati.
h
Hea Eks ta ole/ 12. september 2017 09:15
Tänan kommentaari eest, ent kuidas teie hinnangul Nõukogude Eestis väidetavalt toimunu mõjutas kogu ülejäänud maailma riike, et seal samasugune tendents tekkis? Ning kui tegelikke arve vaadata, siis oli "veneaegse hariduse" ajal koolist väljalangeijaid ikka palju rohkem kui praegu - millest järeldub, et õpetajate kindlasti väga tänuväärne üritamine jätkus nendega, keda kooli alles jäeti.
Sügava lugupidamisega,
Liisa Pakosta
n
n65 / 13. september 2017 23:18
minu klassist ei kukkunud keegi välja. Kõik lõpetasid keskkooli. Aga hindega 2 lõpetada ei lastud. Pandi suvetööle või tegid korduseksami või lõpetasid aasta hiljem, see tähendab, et jäid klassikursust kordama. Samas lõpetab praegu terve hulk poisse-tüdrukuid gümnaasiumi, saades matemaatikas 2 punkti 100-st, alla 40% õigetest vastustest inglise või eesti keeles. See ei ole haridus. Töötan ülikoolis ja must masendus tuleb peale, kui loen üliõpilaste töid. Enamus neist ei valda kirjakeelt. Kui tahate teada, millises eesti keeles magistritöösid kirjutatakse, minge suvalisse ülikooli raamatukogusse ja küsige lugeda töid, mida ei ole hinnatud A või B vääriliseks. Ükskõik milliselt erialalt, va humanitaarteadused. Ma ei eeldagi, et kõik magistritööd peaksid olema väärt kõrgemat hinnet, aga eesti keelt võiks gümnaasiumist tulnud noor paremini osata. Miks keeleoskus on halb? 1) Ei loeta raamatuid, 2) neti ajakirjandus kasutab keelt lohakalt ja sageli valesti, 3) eesti keele tunde on koolis vähe ja kirjutatakse vähe.
O
***/ 11. september 2017 19:38
Omal ajal olin tuliselt nn. eliitkoolide poolt. Kogemus oli selline. Ajad muutuvad.
Gümnaasiumilävend on eliitkooli loomine uues kuues.
Nüüd: Pakosta jutt on Repsi jutust veenvam. Jääb mulje, et valdab teemat paremini.
(Mind ei huvita üldse, et mõlemad kuuluvad ka erakondadesse.)
k
11. september 2017 19:10
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
MIS PEAB TAGAMA EESTI RAHVUSE, KEELE JA KULTUURI SÄILIMISE LÄBI AEGADE –
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.
Keskerakond ja eestikeelsetele gümnaasiumitele lävendid, aga võib olla oleks siiski võimalik eesti keeles keskhariduse omandamist lävendite taha suruda, kiirelt lähevad venekeelstesse keskharidust andvatesse õppeasutustesse, kus eesti keel on soovituslik, erandkorras ei õpetata üldse keskharidust andvas õppeasutuses.

s
Sotsiaalne konstruktsioon/ 11. september 2017 19:09
"Eestis lõpetab ülikooli mehi juba poole vähem kui naisi. See on kujunenud kõige suuremaks laste sündimise takistuseks üldse,"
Pakosta valetab. Kõige suuremaks laste sündimise takistuseks on tohutu hulk üleharitud naisi. Naiste kõrgharidusele piirang peale ja sündivus hakkab tõusma.
k
konstruktor/ 12. september 2017 09:51
Kas te soovite oma lastele rumalat ema? Asi on tegelikult selles, et poisid ei ole juba algkoolist harjunud pingutama, kui vähegi midagi kõrvade vahel on, saavad nad edasi nii gümnaasiumi kui ülikooli juba ainuüksi sellepärast, et on poisid - kõik teavad ju, et poisse on vähe jne. Tüdrukud pingutavad nii, et veri ninast väljas, et edasi jõuda, et kindlustada endale haridus, töö, sissetulek, sest loota saab vaid endale.
ü
üldse/ 13. september 2017 23:24
ei ole tänapäeva lapsed harjunud pingutama. Esimeses klassis on koormus olematu ja hindeid ka ei panda. Terve aasta lorutatakse niisama ära. Sellest aastast jääbki vist enamusele tunne, et terve kooliaeg ongi üks lorutamine. Niigi on praegu üks kooliaasta lastel rohkem, kui oli nõuka ajal, nüüd räägitakse, et veel peaks kooliaega pikendama.
a
A./ 12. september 2017 11:27
Ma olen seda enne ka küsinud, et kuidas see piirang naiste haridusele reaalselt pannakse?
Ei õpetata mind kui naist üldse lugema? Sest kui inimene oskab lugeda ja tal on juurdepääs raamatutele, siis ei saa keegi keelata tal end harimast. Kas te arvate, et kui naisel ametlikku diplomit pole, siis iga isane, kes suudab parajal määral sooja õhku ja lihtsaid komplimente poetada, muutub automaatselt hinnatud partneriks kogu eluks ja lapsi tuleb...
Tänapäeva maailmas bakalaureus peaks olema hariduses enam-vähem miinimum. Loomulikult on inimesi, kes suudavad end ka ise, väljaspool ametlikku kooliprogrammi harida, aga neid on siiski vähe.
y
yll/ 12. september 2017 12:06
ma olen seda ka ennem küsinud et mida need haritud naised siis ka teha oskavad?
siputatakse suuresti ümberjagatavatel sotsiaalsetel töökohtadel.
raha ju naiste tegevus meie riiki sisse ei too.
a
A./ 12. september 2017 13:16
Siputatakse? Hahahah...
Mitte ühegi naise tegevus ei too meie riiki raha sisse....
Sellist üldistust on raske kommenteerida.
Miks need õppivad naised siis nii suureks probleemiks on? Väidetavalt igasuguste anti-intellektuaalide jaoks on ainuke väärt kool "eluülikool". Kas on probleemiks, et sunnitakse koolis käima, koolikohustus on liiga kõrge vanuseni? Võite piirduda ju 9 klassiga ja siis sukelduda "enda elu elama". Isegi 9 ei pea välja pingutama, meil vist politsei ei tule igal hommikul kooli viima...Las need õpivad, kes tahavad.
y
yll/ 12. september 2017 14:28
20a üliedukat naiste harimist on tulemuseks hoomamatu "naisnõustajate"
armee keda terevisoonis hommikuti näha võib.aga maksud ja muudkui tõusevad.feministid,homod,alkohoolikud,narkomaanid,puudega,moslemipagulased ja muud aafrika muudkui ootab sotside põlve peal kuni valge mees
haaraks labida(kopa),sae(harvesteri),jne kätte ja teeks neile midagi.
a
A./ 12. september 2017 16:17
Ei oska kommenteerida, ma eesti kanaleid ei vaata. Mul oleks hea meel, kui oleks ka meesnõustajaid rohkem, kas Sul endal oleks teraapiat väga vaja:)
Kõik Sinu poolt üles loetletud sotsiaalsed grupid koosnevad enamikes muide meestest: alkohoolikud, narkomaanid jne. Ja Sinu poolt kirjeldatud valge mees teeb ikka midagi tasu eest, ma ei tea, et labida (kopa)mehed tasuta töötaksid:) See, et Sa ennast enda elus väärtustatuna ei tunne, selles ei ole süüdi naised, kes tahavad haritud olla, kes tahavad õppida...Kuidas Sinu elu küll paraneks, kui naised ei saaks enam õppida: kas Sa soovid, et nad tuleksid ka Sinu kõrvale labidat (koppa) liigutama?
.
12. september 2017 18:57
.Nõus teiega, et "Kõik Sinu poolt üles loetletud sotsiaalsed grupid koosnevad enamikes muide meestest: alkohoolikud, narkomaanid jne. " vajavad tugiisikuid, ja tugiisikuteks "20a üliedukat naiste harimist on tulemuseks hoomamatu "naisnõustajate" armee keda terevisoonis hommikuti näha võib"- nad on teineteisel vajalikud. Rahastatakse maksudest, kus "valge mees haaraks labida(kopa),sae(harvesteri),jne kätte ja teeks neile midagi".
Valge mees peab lõpetama kooliskäimise, ka koolis käimine on maksumaksja raha eest, ning minema varakult tööle, et maksu makstes ülal pidada neid kahte ühiskonna gruppi.
Kuidas Sinu elu küll paraneks, kui naised ei saaks enam õppida: kas Sa soovid, et nad tuleksid ka Sinu kõrvale labidat (koppa) liigutama?
Nagu ütles Eesti päritolu Austria president, on Euroopa naistel valida kas katta ennast mosleminaistele kohaselt, või hakata labidat("koppa") liigutama. Eesti naistel on vabatahtlik sõjaväekohustus, seega on nad valinud labida(kopa) liigutamise.
n
12. september 2017 19:10
Narkomaanidele on vaja süstlaid ja "Kalikova" -arste. med. töötajaid. sotsiaaltöötajatest tugiisikuid, neid rahastatakse valge hariduseta labida(kopa)mehe makstud maksudest.
e
einoh/ 11. september 2017 18:08
anna kätte mida tahes see oskab kõik ära rikkuda oma mõttetu mölaga
m
Munitsipaalkooli pidajaks on vald või linn. Riigikooli pidajaks on riik.Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja/ 11. september 2017 17:42
KOV valimised tulevad, mida loeme valimisprogrammidest:
Keskerakond haridusministri isikus: RIIGI Gümnaasiumitele sisseastumiseks lävendi kehtestamine. RIIGI gümnaasium on RIIGIKEELNE, seega on siiseastumiseks lävend AINULT EESTIKEELSESSE gümnaasiumisse, VENEKEELSETE keskharidust andvate õppeasutuste, lütseumite, keskkoolide pidajad on KOV .
Kui tahame, et meie lapsed saaksid eestikeelse keskhariduse, peame valima EKRE. EKRE KOV koolipidajana ei kehtesta lävendit eestikeelsele koolile.
s
sinu ekre/ 11. september 2017 19:54
paneb üldse koolid kinni, sest pooletoobised nende valijad. Milleks raisata raha hariduse peale? Isegi Varro teab seda.
m
mhh/ 12. september 2017 10:41
kas sa vana jota söör fon krat ei julge enam oma nime all esineda?