33 kommentaari

  /   18:29, 15. sept 2017
Olgu lävend missugune tahes, harituse tagab ainult hea õpetajate/õppejõudude kaader. Kui jutt on kogu rahva haridustasemest siis põhiprobleemiks on hoopis elukestva erialase jm täiendkoolituste ebapiisav kättesaadavus. Haridus on ka järjest kiiremini aeguv!
P
pragma  /   23:24, 14. sept 2017
oh, ei, pelgast lävendist ei piisa..
tuleb võtta ikka kohitsemistangid ja ära naksata, et ei saaks nii madala keskmise hindega geene edasi anda..
M
Mis on normaaljaotus?  /   20:15, 13. sept 2017
Graafiliselt x/y telg õpilaste arv/hinne. Jaotus on normaaljaotus antud juhul siis kui enamus on keskmine ja ääred keskmise suhtes sümmeetrilised. Pedagoogiliselt õpetaja on õpetamisega väga hästi hakkama saanud siis kui tekib normaaljaotus. Kui nüüd koguda kokku kõik nö viielistest ja
nö kahelised eraldi klassidena siis õpetaja on saanud väga hästi õpetamisega hakkama siis kui tekib
normaaljaotus.
M
mh  /   17:08, 11. sept 2017
Et hea haridusega inimesi Eestis rohkem oleks, tuleb haridus teha võimalikult kättesaadavaks. Ehk siis lävendit tuleks langetada. Selleks ju koolis käiaksegi, et targemaks saada. Oleks minu teha, paneks ma KÕIK pagulased kohe kohustuslikult kooli. Sama teeks töötutega. Ei tööta, tahad raha, mine aga õppima. Vanad õpetajad saaks sellega ärakasutada. jne, jne. Kõik, kes midagi teavad võiks olla avatud seda õpetama ja jagama. Ja ise vajadusel juurde õppima. Nii et mina teeks koolidesse töötute täiskasvanute klassid ja ei seoks seda niivõrd varasemate hinnetega, vaid reaalse tasemega, mis tuleb testide läbi väljaselgitada.
H
hmm  /   17:09, 22. sept 2017
Pagulased kooli? Aga kuidas on nende lävendipunktidega, et omad poisid ukse taha ja pagulane kooli! Kas pagulased ei pea mitte varsti tagasi minema, mitte siia jääma. Meil ju ülemmuftid olemas, las õpetavad neile Koraani, mida neil edasises elus tunduvalt rohkem vaja läheb, kui eesti keelt.
A
arvan  /   14:47, 11. sept 2017
Pooldan Ossinovski kunagi väljaöeldut, et gümnaasiumiharidus kohustuslikuks kõigile.Vastavalt siis eliitkoolid tugevamatele, tavalised ülejäänutele, õhtukoolid töötavatele ja sanitaarsed tõbistele.Sellel baseeruks eriala omandamine kas kutse- tehnikumi, või siis kõrgkoolis.Proovida tuleks eraldi koole poistele ja tüdrukutele, elu nõuab seda.Naistele ei leidu siin enam haritud mehi.Ekspordime kaunitare mujale, ei raatsiks anda, mitte ei raatsiks !
T
Triin  /   12:58, 11. sept 2017
Kõige kiiremas korras tuleks kehtestada LÄVENDID Riigikokku ja Omavalitsustesse pürgijatele. Praegu on nii,et üks loll otsus teise järel ja keegi ei vastuta tagajärgede eest, mängitakse inimsaatuste ja terve rahva tulevikuga.
D
djaval  /   11:33, 11. sept 2017
Pigem tagab lävend tasulise õppega erakoolidele lisasissetuleku. Raha eest saab ju kõike...
  /   12:46, 11. sept 2017
isegi ministriks
M
Mõistus  /   09:44, 11. sept 2017
Ei oska öelda. Kahe otsaga asi. Võib olla tagab see suurema hulga hariduseta jäävaid inimesi. Mündil on alati kaks poolt.
S
see ongi keskerakonna eesmärk  /   10:24, 11. sept 2017
milleks eestlastele üldse haridust vaja , nii oli see ka valimiste programmis,aitab kui nime kirjutada oskab ja meile truud
Q
Qwert  /   09:25, 11. sept 2017
Parim lävend gümnaasiumisse pääsemiseks oleks siis ikkagi nö. sisseastumiseksamid või testid kui keegi ajab nii väga seda gümnaasiumihariduse vaba saamist taga. Sel puhul saavad sisse mingi parim x arv (just vastava klassi arvu jagu) õpilasi. On sel viimasel sissesaanul hindeks 3 või 5, ei oma tähtsust. Ajada nüüd taga, et lävendihindeks peaks olemaa mingi 3,5, on vale. Kuid haridus peab olema jah selline, mis tooks pärast elus leiva laua peale. On see kõrg- või kutseharidus, ei oma tähtsust. Kutsekooli lõpetanu võib teenida rohkem ja juba aastaid varem kui tema eakaaslane, kes jätkab õpinguid pärast põhikooli gümnaasiumis ja hiljem kõrgkoolis. Nali? Mitte sugugi, vaid fakt Soome näol.
J
juba mõisate ajal  /   10:26, 11. sept 2017
polnud vajadust eestlastele haridust anda sest orjad ei vaja seda
O
oo  /   08:54, 11. sept 2017
hea haridus on see, mis toob sulle leiva lauale. halb haridus on see, mis ei anna sulle pärast aastaid õppimist ei tööd, ei leiba.
Poisid on siis nagu älaarenenud ja ei saagi edaspidi gümnaasiumi. Miks nad siis ei saa? Sest pere koosneb emast ja poistest-tüdrukutest. Tüdrukud on püüdlikud ja saavad 3,75 kätte. Pole, kes poisse kasvataks mehisteks, enesesse uskuvaid , kes oleksid nii uhked, et ei tahaks tüdrukutest kehvemad olla. isasid ju mängus pole. Koolides pole meesõpetajaid, eeskujusid . Nii need poisid - totudeks emmepoegadeks jäävad ja emmede vingumise saatel gümnaasiumi lähevad oma 3, 0-ga. lootuses, et gümnaasium teeb targaks.
Kes siis poistele nende koha elus kätte juhatab? Õnnetud armastust ihkavad üksikemad selleks ku võimelised ei ole. Perekonna säilitamine, kus oleks ka isa - see vajab tööd ja kannatlikkust kuni poisid on oma koold läbi saanud. Aga armastus...
I
isa   /   09:22, 11. sept 2017
kvaliteedikriteerium: peab teenima/seksima/.. kolm korda rohkem, ehk kvantiteet
K
ka veel mõõdupuuks  /   10:28, 11. sept 2017
kui palju kordi päevas võimeline sexima , vähemalt 3,7 korda
V
võiks alustada sellest  /   04:40, 11. sept 2017
et iga ühiskonnale vajaliku tööga oleks võimalik ka inimese moodi elada
N
noh liiga palju nõuad  /   09:04, 11. sept 2017
kui kõik on turki pandud ja juba läheb ka Tallinna Sadam, siis sellest piskust jäkub vaid aadelkonnale hea elu tagamiseks. Teised vaadaku ise kuidas hakkama saavad, aga sellest hoolimata olgu töö tehtud PüHENDUMUSEGA.
S
seda nõuda keskerakonnalt  /   10:29, 11. sept 2017
kas seda pole liiga palju tahta kesikutelt
M
minu jaoks huvitav  /   00:18, 11. sept 2017
Milline on kõrgkooli näiteks lasteaiaõpetajaks läinud õppurite tase? Kutseka-haridusega ei saa lasteaeda tööd üldiselt - ajutiselt, kui pole paremat, aga üldiselt eeldatakse kõrgharidust. Teades aga, kes läksid minu põlvkonnast seda õppima, siis keegi polnud väga kõrge keskmise hindega.
Arvan, et neid erialasid on veelgi, kus sellise lävendiga jääks kõrgem haridus saamata.
Lisaks arvan, et kutsekool ei suuda siiski anda üldaineid ja kutset samaaegselt kõrgel tasemel. Mingi osa kannatab. Ülikoolis on hetkel arvestatud suhteliselt sarnase taustaga üliõpilastega va kaugõppes. Järelikult peab ka ülikool hakkama plaane sättima, sest erinevatest kutsekatest võimalikud kõrgharijad on õppinud teisiti või vähem mingis valdkonnas.
S
see ei ole parim võte,  /   23:39, 10. sept 2017
kuidas saada noori kutseharidust omandama. Räägime küll kõrgharidsue olulisusest (ja see ON oluline), aga keegi peab piltlikult öeldes ka "prügikoti välja viima". Praeguseks oleme tõesti jõudnud sinnamaale, kus kümme täidavad hoolega prügikotti, mis viiakse välja ühe inimese poolt korra kahe nädala jooksul. ... Proua Reps, mõtle midagi muud välja.
  /   23:59, 10. sept 2017
Prügikoti väljaviimisest: masinad, mehhanismid on automatiseeritud, eranditult komputeriseeritud. Metsalangetusmasinad- põhikooli haridusega isikut ei saa isegi mitte ligi lasta. Liinitöölised: palju neid siis on, kes lihtsalt pakivad ja liimpaberiga kaste kleebivad? Elektroonikatööstus ei võtnud liinile töölegi tehnikahariduseta spetsialiste(põhiliselt polütehnikumist), ka inseneriharidusega.
Labidatööd on vaja kuritegelikul ühendusel, nad masinaid ei kasuta.
  /   00:11, 11. sept 2017
Keskastme meditsiinipersonal peab olema kesk või gümnaasiumiharidusega, soovite siis, ekolmandatest riikidest: Poolast, Ukrainast, Venemaalt tuleks meditsiini keskastmepersonal ja haiglad oleks eranditult sovjetikeelsed nagu Sovjetimaale kohane?
Päästekomandod pole siiani üle läinud eestikeelsele infovahetusele, vaid infovahetus on Sovjetimaale kohaselt sovjetikeelne. Kui eestikeelsele haridusele on lävendid, siis selge see. et SOVJETIKEELSED koolid lähevad edasi sovjetikeelsesse LÄVENDITA GÜMNAASIUMISSE, sest taotles ju KESKERAKOND HARIDUSMINISTRIGA eesotsas VENEkeelsetele Gümnaasiumitele ERANDIT EESTI KEELE ÕPETAMISEL.
L
lävend  /   21:27, 10. sept 2017
Repsin on näiteks oma lävend, et piirata noortel soovi korral keskkoolis edasi õppida.. See lävend vähendab eesti rahva haridustaset ja tekitab juurde kitsa silmaringiga käsutäitjaid.Ilmselt see ongi see keskerakondlik HOOLIVUS.
  /   21:33, 10. sept 2017
maha kesikud kui rahvuse hävitajad
  /   23:44, 10. sept 2017
Repsi lävend viib selleni, et keegi pole enam nõus, kaasaarvatud eestlased, õppima eestikeelses koolis, kuna lävendid on eestikeelset haridust pakkuvatele koolidele, võõrkeelsetele koolidele lävendid puuduvad, on ainult soovituslik eestikeele oskus.
E
elagu keskerakond  /   09:05, 11. sept 2017
hooliv ja nooliv !
O
oh ja  /   21:05, 10. sept 2017
ilmselt lävend tagab ülikooli minejate arvu vähenemise millest ei ole ilmselt keegi huvitatud
R
repsikesel õigus  /   21:34, 10. sept 2017
orjarahval pole haridust vaja , ainult neli talve külakooli
N
Nimekirjad oid ikka jopp-keeles  /   06:37, 12. sept 2017
Nimekirju koostasid NKVD ohvitserud mitte sõdurid...
K
Kõik EI OLE VAIMSELT võrdsed!  /   20:36, 10. sept 2017
Kõik inimesed EI OLE vaimselt VÕRDSED! Kõik ei saa marjamaalae, osa peab ka KARJAMAALE ka jääma! Juba põhikoolis pead teadma, et kui tahad GÜMNAASIUMI saada, siis tuleb õppida neljadele-viitele. Kui seda ei suuda, siis pole gümnaasiumi asja!
  /   21:35, 10. sept 2017
kas siin riigis üldse GÜMNAASIUME vaja , nii oleks kõige parem
S
Sa pole ka vaimselt võrdne  /   11:07, 11. sept 2017
Mida sa karjud?!

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis