Valga-Valka vana piiripunktFoto: ALDO LUUD
Denes Kattago 9. september 2017 00:05
Ärimeeste lennukale ideele ehitada Eesti–Läti piirile sissepääsuga Eesti poolelt napsipood tuleb pidurit tõmmata, sest kehtiv seadusandlus ei luba seda. Kuigi füüsilist piiri enam pole, on mõtteline piiritsoon, mis peab jääma puutumatuks.

Luhamaa piiripunkti juht politseimajor Andrus Reimaa tuletab meelde, et kui kauplus hakkab olema Läti territooriumil, majandab see sealsete seaduste järgi ning kui Eesti poolel, siis siinsete nõuete järgi. „Hoone tuleb ehitada emma-kumma riigi territooriumile, mitte otse piirile. Eesti–Läti vaheline piir on mõtteline joon ja selle mõlemal pool on kuni kümnemeetrine niinimetatud steriilne ala, kus on keelatud igasugune tegevus, mis pole seotud piiri kontrollimise ja korrashoidmisega.“ Seega pole seadusest tulenevalt võimalik otse piirile kauplust ega muid sarnaseid hooneid ehitada.

Kavandatav kaubanduskeskus tuleks Piiri hosteli kõrvale Foto: Google Maps

Eesti kuulub Schengeni viisaruumi, kus käib kaupade vaba liikumine, mis tähendab, et liikmesriikide vahel pole piiritsooni ega piirikontrolli. Oma tarbeks võib Schengeni liikmesriigist kaupa tuua. Piirikaubanduse vaates on õigusorganite fookuses salakaubavedu ja näiteks need, kes toovad alkoholi ja sigarette mitte endale, vaid müügiks. Seda kontrollib peaasjalikult maksu- ja tolliamet, keda abistab PPA.

Kui kauplus ehitatakse Läti territooriumile ja sinna tehakse sissesõidutee Eestist, tuleb projektid igal juhul kooskõlastada Eesti siseministeeriumiga. Kommunikatsiooninõunik Kristin Rammus ütleb, et tee-ehitus eeldab mõlema riigi pädevate asutuste (omavalitsused, politsei- ja piirivalveamet, maanteeamet) kooskõlastusi.

„Kui tekib vajadus piirikontrolli taaskehtestamise järele, siis määratakse ühtlasi teed, mida mööda tuleb piiri ületada. Kauplusi ei suleta, küll aga võib olla raskendatud kauplustele juurdepääs. Tuleb arvestada, et piirikontrolli ajutisel taastamisel võidakse rajatud tee piiriületamiseks sulgeda ning tee-ehituse kooskõlastamisel võib PPA seada tingimusi, mis võimaldaksid seda vajadusel sulgeda. Sisepiirile ei tehta piirikontrolliks mõeldud kabiine ega ehitisi,“ lisab ta.

Luhamaa piiripunkti juht politseimajor Andrus Reimaa Foto: PPA

OÜ Aldar Eesti on osaline suuremas projektis, mille käigus ehitatakse Läti Valka teist Super Alko alkoholipoodi ja kaubanduskeskust. Kaubandusärimees Riho Maurer ütleb, et projekt on planeerimisfaasis, mille esimesi tulemusi võiks ehk silmaga näha järgmisel suvel. „Valka kavandatav teine Super Alko kauplus saab olema üks osa antud kinnistule plaanitavast kaubandusest. Praegu pole meil infot, kus kellegi müügipind hakkab olema.“ 

Riho Maurer Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Samal teemal

Kommentaarid  (42)

Kommentaari jälle 11. september 2017 00:15
Ei avaldata! Sõnavabadus?! Proovige ossisovskite kohta midagigi öelda- kohe " modereeritakse". Tegelege sossinovskid oma eluga ja teised tegelevad oma eluga, raske aru saada või?! Käiakse Lätis.? Ja mis on see teiesuguste asi? Teie ei pea käima!
Sossinovski sabarakud 10. september 2017 23:58
Hüsteerias- rahvas käib Lätis ja viib raha naabritele. Kõik kes Lätis kaupade järel käivad on nende arust vaesed, lollid, riigi mahamüüjad... Teadmiseks- see nn "riik" on juba ammu müüdud.. Ei ole mina ja sõbrad- tuttavad nii rikkad, et siin kellegi ahnust kinni maksta, lihtsam on käia mujalt odavamat samaväärset kaupa toomas. Need kes käivad ,pole kül teistest halvemad, et raha lugeda oskavad.. Aga nojah, eks sossinovskitel vesi ahjus. Tegelege oma elu elamisega ja ärge toppige nina teiste eludesse!
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS