Maailm

Alpides ründavad hullunud lehmad matkajaid (46)

LISA KOMMENTAAR

Reisiseiklused... 10. september 2017 19:14
https://www.youtube.com/watch?v=oCPZC5_1Rx4&t=1s on üks eestlane päris palju seikluseid kokku kogunud. Põhja-Koreas, kõrgmäestikes jne. Päris hea lugemine, keda maad ja rahvad huvitavad.
mode 10. september 2017 15:52
korjab jah ära kommi kui loomi õigustad
hullunud 10. september 2017 15:50
pole mitte lehmad vaid inimesed kes lähevad võõrale krundile.loom on juba olemuselt selline,kui pole võõraid näinud siis on täiesti loomulik reaktsioon, oma inimesest poleks lehmad väljagi teinud.
??? 10. september 2017 14:58
Hullunud? Isskene, kas see tosina aasta tagune "hullu lehma tõbi" on siis taas puhkenud või?
viljandlane 10. september 2017 13:49
Mis koerad need küll sellised olid?Iga normaalne krants suudab lehmakarja minema ajada,miks siis lausa ,,koertest,,antud juhul kasu ei olnud?Või olid needki viimase piirini urbaniseerunud sülekoerad,nagu neid lääneeurooplased koerte nime all peavad.Juhtub kogemata mõni võõras kass külla tulema ja juba lidub selline ,,koer,,suurest hirmust minema!
! 10. september 2017 14:34
Külakrants ehk suudabki. Aga need hellitatud puhast tõugu linna-toakoerad, need "minu pereliikmed" aga mitte. Neil jagub julgust vaid haukuda ning piirata. Vasturünnaku korral liduvad sabad lidus peremehee selja taha peitu.
Moderaator korjas ära. 10. september 2017 14:35
Küla k r a n t s ehk suudabki. Aga need hellitatud puhast tõugu linna-toakoerakesed, need "minu pereliikmed" aga mitte. Neil jagub julgust vaid haukuda ning piirata. Vasturünnaku korral l i d u v a d sabad l i d u s peremehee selja taha peitu.
Moderaator korjas taas ära. Kirjutan uuesti 10. september 2017 14:39
K.ü,l,a,k.r.a.n,t.s ehk suudabki. Aga need hellitatud puhast tõugu linna-toak.o.e.r.a d, need "minu pereliikmed" aga mitte. Neil jagub julgust vaid h,a,u.k.u.d,a ning piirata. Vastu r,ü.n,n.a.k,u korral l.i,d.u.v.a,d sabad l.i,d.u.s oma peremehe selja taha peitu.
aga 10. september 2017 11:21
pole ju mõtet sinna minna kus on lehmade ala .
! 10. september 2017 09:04
Ema kaitseb alati oma järeltulijat - see on looduse seadus. Hul.lud on pigem need eluvõõrad linnapensionärid,kes naiivselt oma "pereliikme", oma kutsa loomakarja juurde kaasa tassivad. Kutsa, kes ürgsetest instinktidest äkki loomi ründab ja seega emaslooma rünnaku välja kutsub seda ,provotseerib. Ning seejärel saba jalge vahel peremehe juurde pakku jookseb, Sedasi ka tolle raevunud looma ründe alla seades,
9. september 2017 14:45
Küllap lehmad saavad aru, kes on veganid ja ründavad neid, nad kaitsevad oma söödamaad

Arne 9. september 2017 11:43
Kirjutajal ei ole lehma vist kunagi näinud ja seepärast kasutab sõna " hullunud". Nagu igast poegadega loomast nii ka vasikatega lehmast tuleb eemale hoida. Nii lihtne asi ongi.
arvamus 9. september 2017 10:32
Hullunud pensionärid tülitasid rahulikke lehmi oleks õigem pealkiri, lehmad lihtsalt kaitsesid oma territooriumi sissetungijate eest.
ab 9. september 2017 08:43
et siis tapjalehmad või?
Ei ole 9. september 2017 09:52
Tapjamatkajad on! Ajavad oma koerarakstseid vasikatega lehmadele kallale!
Tohoh 9. september 2017 08:05
Kas poliitiline artikkel, et tsensuur nii aktiivne?
ätt. 9. september 2017 08:30
Õhtulehe moderaatorid on nii agarad,et lausa tekib küsimus ajude olemasolus.
Tundub 9. september 2017 08:02
Et ikka hullunud matkajad ronivad lehmade koplisse. Kivid ja puud ja mäed ei tekita kellelegi kahju. Sinna roninud hullunud inimesed kahjustavad neid ja ennast ka vahel.
9. september 2017 07:50
On 9. september 2017 07:38
ju loomulik, et ema kaitseb oma lapsi. Pealegi saaks ka mina pahaseks, kui mingid matkajad talluks minu söögilaual.
paistab jah 9. september 2017 07:00
et v a s i k a s ja l eh m on tabusõnad. K a r j a m a a ka. Kummastav.
9. september 2017 07:49
Kas SIGA tohib ütelda ?
9. september 2017 08:14
Poliitikud on s e a d ! Kas võib ?
9. september 2017 08:27

iga lehm 9. september 2017 06:58
kel vasikas järel läheb vihaseks kui mingid mõistmatud nende karjamaadele tuiama ronivad.
Üritan veelkord puupäist elektroonilist moderaatorit üle trumbata. Mids kõik modereerimisele saabab 9. september 2017 02:11
Li.nn,an,aiiv.ik,ud trügivad muudkui koos oma ko.er,ak.estega vi,ss,isid imetlema. Ko.er.tes ärkab aga muistne ja.hii.nst.inkt. Aga le.hm.a jaoks on va..sik.at piirav ja ha.uk.uv ko,e.r ohtlik, tema laps.uk.est rü.nd.av ki.s.k.ja, Hu.n.d.i ning sh.aa.a.kali järeltulija. Mis lülitab sisse lo.om.a.ema kaitsetegevuse. Aga le-hm-a.kari rü.n.dab mas.siga, ta.ll.ab oma vastase ja.lg.e al.la. Lisaks lö.ög.id sa.rv.ed.ega.
!!! 9. september 2017 02:07
Loomade nimetused on moderaatorite jaoks nähtavasti nüüdseks tabusõnad, peetakse vist kellegi võrdluseks või otseseks sõimuks. Seetõttu on loomade teemalist artiklit väga raske kommenteerida.
9. september 2017 07:47
Lehma kohta lehm ei tohi öelda ....Aga kui : KÕIK poliitikud on SEAD !
Moderaator korjas taas ära. tabusõnad vist. 9. september 2017 02:04
Li,nnanaiivikud trügivad muudkui koos oma koerakesteha vi.ssisid imetlema. Koertes ärkab aga muistne jahiinstinkt. Aga lehma jaoks on vasikat piirav ja ha.ukuv koer ohtlik, tema lapsukest ründav ki.skja, Hu.ndi ning sh.aa.aka.li järeltulija. Mis lülitab sisse loomaema kaitsetegevuse. Aga le.hmakari rün.dab massiga, tallab oma vastase jalge alla. Lisaks lö,ögid sarvedega.
!!! 9. september 2017 02:02
Linnanaiivikud trügivad muudkui koos oma koerakesteha vissisid imetlema. Koertes ärkab aga muistne jahiinstinkt. Aga lehma jaoks on vasikat piirav ja haukuv koer ohtlik, tema lapsukest ründav kiskja, Hundi ning shaaakali järeltulija. Mis lülitab sisse loomaema kaitsetegevuse. Aga lehmakari ründab massiga, tallab oma vastase jalge alla. Lisaks löögid sarvedega.
veis ajab inimlooma taga 8. september 2017 22:01
viisivend 8. september 2017 22:28
Mägi karjamaal seal kõrgel
alpikannikene õitseb la la la la laa.
Ümberringi kasteheinad,
neile punast varju heidab
la la la la la laa.
nii hull matkaja 8. september 2017 21:58
veel ei ole , sest lehmade karjamaal ei matka
ajab hul luks 8. september 2017 21:55

Leida laudast 8. september 2017 21:27
Lehmad tegid pulli natuke .
Autorilt ! 9. september 2017 07:30
See komm oli kuni hommikuni "KONTROLLIMISEL" ??
kadrin 8. september 2017 21:11
Needsamad armsad Šveitsi šokolaadilehmakesed telereklaamist.
Kas nii saab alguse.. 8. september 2017 21:04
Kohutav lehmade planeet?
emmmida? 8. september 2017 20:52
Kas ei peaks pealkiri olema - Hullunud 80-aastased ronivad Alpidesse lehmade karjamaale?
kriminaalne ja kremlimeelne keskerakond 8. september 2017 20:43
Tallinnas ründavad hullunud kesikud, kes tahavad sisse tungida igasse kodusse.
jalkafänn 8. september 2017 20:36
See lugu meenutab mulle ühte koomiksit (kes inglise keelest aru ei saa, neil väga pole mõtet linki lahti teha): https://satwcomic.com/precautions
matsu 8. september 2017 20:15
Ei ole vaja loomade karjamaale ronida. Aiad ei ole ainult loomade takistamiseks, vaid peaksid ka inimestele märku andma, et nad edasi minna ei tohi. Veised on suured loomad ja teinekord nad ründavad. Tavaliselt küll pullid, aga võib ka lehm siiski rünnata. Isegi lambad, jäärad võivad rünnata.
matsule 9. september 2017 08:40
Ründab ka l e h m, kui ta näeb et tema laps, tema v a s i k a s ohus on. Et kui ringi hulkuvate ja uudistavate päevavar.as.te poolt kaasa toodud lemmikloom, nende kukupai koerake seda piirab, ahistab ning ha.ugub. Mõlemas ärkab iidne instinkt. Ühel väikest looma ulukina rünnata, em,asloo.mal aga oma võsukest kaitsta, Vastane sur,nuks puskida ning jalge alla tallata. Ja kui k.o.e.r raevunud l e h m a eest oma peremhe ja perenaise juurde pakku jookseb, toob ta ka nendele rünnaku kaela.

8. september 2017 19:43
Mis need vanakesed sinna mägedesse ronivad?
8. september 2017 20:40