Savisaare Protsess.Foto: Teet Malsroos
Johanna-Kadri Kuusk 7. september 2017 16:06
Täna jätkub Edgar Savisaare kohtuasi, istungil kuulatakse tunnistajaid üle. Edgar Savisaart süüdistatakse altkäemaksu võtmises, rahapesus, omastamises ja keelatud annetuste vastuvõtmises. Täna kuulatakse tunnistajaid üle Alexander Kofkini vorstiputkade asjus.

Täna tulevad kohtusse tunnistusi andma Arvi Vaaderpass, Eero Jürgenson, Hamsa Devi Viljasaar, Kaia Sarnet, Marika Pärn, Mart Pops, Kaarina Penu, Arnold Knuut, Lille Jenk ja Jan Valgma.

Esimene tunnistaja on Coffee In'i asutaja Arvi Vaaderpass

Riigiprokurör Steven Hristo-Evestus päris Vaaderpassilt tema kioskite kohta. Vaaderpass märkis, et probleeme oli Mere puiestee kioskiga.

Vaaderpass seletas, et tema kioskite rendilepingud on enamuses lõpetatud. Ta seletas, kuidas ta linnaga oma kioskite välimuse teemal läbirääkimisi pidas. Lõpuks muutis ettevõte linnaga kooskõlastamata kioskite värvi ja linnale ei meeldinud tema sõnul Coffee In kioskite punane värv. Vaaderpass ei välistanud, et probleeme võis olla ka kioskite rendilepingutega.

Tunnistajapinki astub Eero Jürgenson

Jürgenson on Alexander Kofkiniga ja tema esindajatega mitme projekti asjus kokku puutunud. Nii puutus ta kokku ka Kofkini viinerikioskite teemaga, kui tal paluti putkade kujundus välja töötada. Jürgenson seletas, et eskiis kioskide välimuse kohta oli konkursil osalemise jaoks vajalik.

Pärast konkursi võitmist sõlmiti Jürgensoni sõnul järgmine leping, milles juba täismahus projektina kioskide disain välja töötati. Disaini välja töötamine kestis vaid mõned nädalad. Konkurss toimus 2008. aasta septembris ja 10 päeva pärast konkursi lõppu oli juba disain valmis. Kiire valmimise taga olid varajased läbirääkimised, kuna hunnapakkumine tehti Jürgensonile juba 2. juulil 2008. 

Jürgensoni sõnul tegeles tema vaid kioskite välimusega. 

Jürgenson oli ka Meriton hotelli juurdeehituse projekteerimisega seotud. Ta märkis, et see oli erinevalt kioskitest palju kauem kestev projekt. Hotelli enda projekt jäi Jürgensoni sõnul 90ndatesse ja juurdeehituse puhul nimetas ta 2004. aastat. 

Tunnistusi annab Hamsa Devi Viljasaar

Viljasaar töötas 2008. aastal Tallinna linnaplaneerimise ametis arhitektina ja kuulus detailplaneeringute teenistuse alla. Viljasaar seletas, et tema ülesanne oli ehitusprojektide puhul kontrollida, kas esitatud projektid vastavad nõuetele.

2008. aasta kioskite puhul mäletas Viljasaar, et oli teinud ühe kioski kohta märkuse, kuna see oli kõrval asuvale elamule liiga lähedal olnud.

Evestus päris erinevate kioskite kohta, mille peale Viljasaar vastas, et ta ei mäleta midagi ja ei saa aru, millistest kioskitest Evestus üldse räägib.

Tunnistajapingis on Kaia Sarnet

Sarnet töötas 2008. aastal Tallinna kesklinna valitsuse linnaosavanema asetäitjana. Sarnet oli seotud kioskite konkursi kesklinna puudutavate asjaolude otsustamisega.

Sarnet seletas, et kesklinnas oli kahe kioski puhul palju arutelusid- Mere puiestee kiosk ja Tammsaare pargi kiosk. Lubade kohta ei osanud ta midgai kindlat öelda, kuna see on linnaplaneerimise ameti ülesanne ja kesklinna valitsus sellega otseselt ei tegele. Sarnet ütles, et ta ei mäleta täpselt kuidas lubade ja kioskite paigaldamise järjekord oli. Samas tõi Evestus välja Sarneti eelneva tunistuse, milles Sarnet ütles välja, et kioskid paigaldati enne vajalike lubade saamist. 

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi küsimuste peale selgitas Sarnet toona üldist arusaama, et linnapea Edgar Savisaar oli soovinud kioskite kasutusse andmiseks viia läbi konkurssi. Sarnet lisas, et ta ei tea, kuidas seda soovi täpselt väljendati kuna kuulis sellest läbi mitme inimese.

Tunnistusi annab Marika Pärn

Pärn töötas 2008. aastal Tallinna linnavalitsuse ettevõtlusosakonnas.

Pärn rääkis, et Estkompexim Toitlustus OÜga seoses ei tule tal isegi meedle 2008. aasta kioskite teema vaid hoopis vanalinnas Raekoja platsil olevate kinnistute rentimine. Kioskite kohta ta täpsemalt midagi ei öelnud ja Evestuse pärimise peale vastas ta, et ei mäleta kioskitega seotud detaile.

Pärn ütles, et ta ei täheldanud konkursi juures, et seal oleksid olnud Edgar Savisaare isiklikud huvid mängus.

Tunnistusi annab Mart Pops

Pops töötas 2008. aastal Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerimise ameti ehituskontrolli osakonnas peaspetsialistina.

Evestus päris Popsilt kioskite lubade ja kontrollimise kohta. Pops seletas, et kontrollide tegemise kohta ei ole otsest regulatsiooni ja meenutas, et ta puutus kokku Mere puiestee kioski teemaga. Pops ütles, et kioski kohta tuli naaberkinnistult kaebekiri, millele tuli vastata.

Evestus uuris, kuidas oli võimalik, et enne vajalike lubade saamist kiosk juba püstitati. Pops ei osanud seda kommenteerida, kuna tema ei olnud kuulnud kuskilt, et olukorda oleks pidanud kontrollima hakkama. Pops lisas, et ressursi nappuse pärast ei pruukinud keegi minna kohapeale asja kontrollima.

Tunnistajapinki astub Kaarina Penu

Penu töötas 2008. aastal linnaplaneerimise ametis linnakujunduse vanemspetsialistina.

Penu meenutas, et oli teinud Mere puiestee kioski suhtes ettepaneku selle asukoha muutmiseks. Ta ütles, et sellise väikeste ehitiste puhul on lubade taotlemiseks viis aastat.

Tunnistusi annab Arnold Knuut

Knuut töötas 2008. aastal linnaplaneerimise ameti ehituslubade osakonna juhtivspetsialistina. Ta menetles projekte ja saatis kooskõlastamisele ning kui kõik oli korras, siis vormistas ehitusloa.

Knuut ei osanud öelda, kas kioskite jaoks taotleti ehitusluba, kuna tema otseselt selle teemaga ei tegelenud, kuid märkis, et seaduse järgi ei tohi enne lubade saamist midagi ehitama ega kasutama hakata. Samas pole enne lubade saamist ehitamise alustamine Knuudi sõnul väga erakordne ja tavaliselt selliste juhtumite puhul tehakse load lihtsalt tagantjärgi ära.

Knuut ütles, et puutus Estkompexim Toitlustus OÜ kioskitega esimest korda kokku umbes 2013. aastal. Ta seletas, et kiosk oli riigi maale paigutatud ja Knuudi sõnul oli selle kohta antud käsk luba väljastada, kuigi loa taotleja ei olnud maa omanik. Knuut oli enda sõnul sellest oma otsesele ülemusele ja osakonna juhatajale rääkinud, kuid luba väljastati sellest hoolimata. Seega oli vähemalt kolm inimest ebaseaduslikust ehitusloast teadlikud.

Kioskite asjus käidi abilinnapea Eha Võrgu juures ka nõu pidamas, kuigi Knuut tunnistas, et sellised pisikesed ehitised ei ole abilinnapeadega arutamiseks piisavalt tähtsad.

Knuudi sõnul tuli hiljem loa väljastamise kohta järelepärimine, kuid sellele loa vaidlustamist ei järgnenud. 

Knuut oli enda sõnul teadlik sellest, et Mere puiestee kioskis algas tegevus enne vajalike lubada saamist. Kuigi Knuut ise polnud asjaga seotud, siis tema sõnul teadis sellest terve osakond.

Knuut puutus kokku 2008. aastal Meriton hotelli juurdeehitusega, sest juurdeehitus oleks mõjutanud paljusid ümberkaudseid kinnistuid. Pärast kõikide küsimuste lahendamist väljastati Meriton hotelli jaoks tingimustega ehitusluba. Knuudi sõnul käidi ka selle projekti asjus abilinnapea Eha Võrguga arutamas.

Tunnistajapinki astub Urmas Kaldaru

Kaldaru töötas 2008. aastal linnaplaneerimise ametis, kus ta käis erinevate projektide juures kohapeal ja tegi erinevaid vaatlusi. Kioskitega seonduvalt vaatas ta üle konkursile laekunud projektid ja pidi andma disainlahenduste osas kooskõlastuse.

Konkursi võitnud Estkompexim Toitlustus OÜ disainlahendus oli Kaldaru sõnul kõige parem. Kaldaru meenutab, et käis kohapeal vaatamas Tammsaare parki ja Mere puiesteele püstitatid kioskite juures, kuna nende kioskitega olid probleemid. Ta oli toona Mere puiestee kioski kohta välja toonud, et kiosk oli kõrvalseisvale ehitisele liiga lähedal ja jäi selle akendele ette.

Tunnistusi annab Lille Jenk

Jenk töötas 2008. aastal Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses ettevõtluse osakonna spetsialistina.

Jenki sõnul pidi keegi tundma huvi kiirtoidukioskide paigaldamiseks, kuid ta ei osanud täpselt öelda, kelle huvi see oli. Jenki sõnul pidid kioskite asukohtade osas kooskõlastused olemas olema, muidu ei oleks saanud konkurssi välja kuulutada.

Jenki meenutas, et võitja valimisel mängis rolli see, et Kofkini ettevõtte äriplaan tundus komisjonile pikaajalisem. Lisaks võeti veel arvesse kioskite disaini. Pärast konkursi võitmist paigutati Jenki sõnul Põhja-Tallinna linnaossa üks kiosk, mis oli vaid paar nädalat avatud.

Tunnistajapinki astub Jan Valgma

Valgma töötas 2008. aastal linnaplaneerimise ameti ehituslubade osakonna peaspetsialistina.

Valgma seletas, et ta võis olla seotud Kofkini kioskitega, kuna ta tegeleb sadade erinevate projektidega. Ta nimetas Mere puiestee kioski, kuid midagi detailsemat ta selle kohta ei mäletanud.

Valgma võis enda sõnul olla ka Meriton hotelli juurdeehitusega seotud, kuid nagu ka kioskitega ei tulnud tal midagi täpset meelde.

Tunnistusi annab Reet Laanemäe

Laanemäe oli 2008. aastal Tallinna ettevõtlusameti tarbijapoliitika osakonna peaspetsialist.

Laanemäe tõi välja, et kioskite konkurss toimus juba üheksa aastat tagasi ja ta ei mäleta sellest paljut, kuid teab kinnitada, et oli sellega mingil moel seotud.

Laanemäe rääkis, et oli komisjonis, mis konkursi tingimuste ja muude ettevalmistavate küsimustega tegeles. Ta märkis, et ta ei puutunud pärast konkurssi ehitustegevusega kokku. Laanemäe ei mäletanud, miks just Estkompeksim Toitlustus OÜ konkursi võitis.