Savisaare Protsess.Foto: Teet Malsroos
Johanna-Kadri Kuusk 6. september 2017 14:32
Täna jätkub Edgar Savisaare kohtuprotsess. Istungil kuulatakse ka seekord tunnistajaid üle. Tänasel istungil ei ole kohal ärimees Alexander Kofkinit, kuid tema kaitsja Aivar Pilv on kohtusaalis. Samuti ei ole kohal teisi süüdistatavaid ärimehi.

Tunnistajapinki tulevad täna Rain Seier, Aave Jürgen, Arvi Vaaderpass, Terje Krais, Merike Alep, Elvis Tõnnison, Kristel Valk ja Ruth Laos.

Edgar Savisaar kommenteeris kohtuistungit eile Facebookis, öeldes, et ta ei ole siiani enda kohta midagi kuritegelikku kuulnud.

„Kõik siin maailmas ei ole korruptiivne, kuigi Evestus seda ainult nii näebki. Igaüks oma rikutuse tasemel,“ kirjutas Savisaar

Tunnistusi annab Rain Seier

Seier töötas 2010. aastani Tallinna linnaplaneerimise ametis ning allus linnaplaneerimise ameti juhile ja abilinnapea Taavi Aasale. Tema tööülesanded olid seotud erinevate ehitus- ja kasutuslubade väljastamisega.

Seier seletas, millised ülevaatusprotseduurid enne kasutusloa väljastamist tehakse.

Riigiprokurör Steven Hristo-Evestus päris Seierilt Kofkinit puudutavate ehitusloata kioskite kohta. Seier tunnistas, et oli teadlik, et lubadega on mingisugune jama, aga ta ei mäletanud täpselt, kust ta sellest teada sai. Seier meenutas, et oli iganädalasel koosolekul lubade puudumist maininud. Teemaga hakati tema sõnul pärast koosolekut tegelema. Seier seletas veel, et kuigi lubade puudumise pärast oleks pidanud ehitusjärelevalve alustama kioskide suhtes väärteomenetlust, siis Taavi Aas oli toona öelnud, et menetluse alustamisega peaks veel ootama.

Seieri sõnul sai kõikidele kioskitele pärast nende ehitamist load tagantjärgi väljastatud.

Seier rääkis ka seda, et oli käinud omal initsiatiivil Kofkinile kuuluva Meriton hotelli asjus maa-ametis ehituse kohta pärimas ja väljastas sellele kasutusloa, kuigi maa-ametis heideti ette, et hotelli maa-ala oli munitsipaliseerimata, sest kõiki maa-ameti tingimusi ei olnud täidetud. Seier ei osanud selles asjaolus süüdlast välja tuua. Seieri sõnul pidi eeskirjade järgi hotelli ehitusel olema pidev järelevalve ja lisas, et ta ise leidis toona, et hotellilaienduse ehitamine ei ole suur rikkumine.

Tunnistusi annab Aave Jürgen

Küsimused puudutavas 2008. aastat, mil Jürgen töötas ettevõtlusameti hinna- ja tarbijakaitse teenistuse juhatajana.

Aave Jürgen. Foto: Johanna-Kadri Kuusk

Jürgen oli 2008. aasta septembris peetud kioskide pidaja leidmiseks peetud konkursi komisjoni juhataja. Komisjon otsustas, et konkursi kolmest pakkujast parim oli Kofkini Estkomplexim toitlustus OÜ, millele pakuti 11 kioskikohta Tallinnas. Kioskide asukohtade üle hakati läbirääkimisi pidama suvel, kuna see pidi olema juba enne konkurssi otsustatud.

Jürgeni sõnul teevad linnaosad selliseid konkursse pidevalt, antud juhtum ei ole erandlik. Aave Jürgen meenutas, et kui tema materjalid kätte sai, siis olid kioskide asukohad erinevate linnaosade vahel juba kokku lepitud ning nemad neid asukohti muutma ei hakanud. Jürgen ütles, et seadusega vastuolus asukohti nad ei määranud, samuti ei tekkinud tema teada rajatise asukoha suhtes mingeid vaidlusi. 

Keegi peale meedia ei olnud kioskide vastu huvi tundnud ja ettevõtlusameti komisjon kellelegi aru ei andnud.

Jürgen meenutas, et konkurss oli vaba ja keegi ei olnud mingi otsuse suunas komisjoni survestanud. Komisjon oli teinud Jürgeni sõnul oma tööd nii nagu kord ette nägi, suur avalik huvi ei olnud konkursil mõjutajaks. Meedia ei olnud Jürgeni sõnul olnud erapooletu ja heatahtlik.

Kioskide tegevuseks oli leping sõlmitud viieks aastaks, kuid Jürgeni sõnul kõigis tegevus nii kaua ei kestnud. Näiteks oli Pae tänava kiosk tarvis tänava rekonstrueerimise pärast minema viia. Samuti oli Põhja-Tallinnas kioski püstitamise nõudlus Jürgeni sõnul olematu ja sellepärast sinna kioski ei paigaldatudki.

Tunnistajapinki astub Terje Krais

Krais töötas linnakantseleis õigusteenistuse osakonna juhatajana ja tegeles linna vastu püstitatud õiguslike probleemidega.

Riigiprokurör Evestus päris Kraisilt Tallinna vanalinnas asuvate ja linnale kuuluvate kinnistute kohta. Krais seletas, et algselt sooviti vanalinna kinnistud välja vahetada ühe Koplis asuva kinnistuga, kuid kuna see tehing ei oleks olnud läbipaistev, siis otsustati lõpuks kinnistud hoopis maha müüa. 

Terje Krais Foto: Johanna-Kadri Kuusk

Kinnistud oli võõrandanud Konga Invest, mille esindaja oli Peedu Zeiger.

Tunnistusi annab Merike Alep

Tallinna linnakantselei õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja Alep töötas ka 2008. aastal samal ametil. 

Alep tunnistas, et puutus 2008. aastal kiirtoidukioskide teemaga kokku. Küsimus oli Alepi sõnul antud linnaosade pädevusse, samas sooviti eelnõus konkurss korraldada linnaüleselt, mis tekitas Alepi sõnul vastuolu.

Tunnistaja Elvis Tõnnison

Tõnnison ütles, et töötas 2008. aastal linna linna ehituskontrolli osakonna juhatajana. Osakond tegeles kasutuslubade väljastamise ning ehituskontrolliga. 

Tõnnison seletas, et ehituskontrolli tegemise eelduseks on see, et omavalitsusele on esitatud ehitusteatis. Ta meenutas, et ehituskontrolli osakond puutus kokku Mere puiesteel asuva kioskiga. Seal esitati taotlus ja kuna samal ajal käis ka kohtumenetlus, siis sellel ajal kontrolle ei tehtud. Tõnisson ei teadnud, miks teistele kioskidele kasutusload anti. 

Elvis Tõnnison Foto: Tiina Kõrtsini

Tõnnison märkis, et ehituskontrolle tehakse vaid avalduste põhjal ja osakonnal ei olnud põhjust muul moel asjasse sekkuda. Ta  lisas, et nagunii olid osakonna ressursid piiratud.

Tunnistajapinki astub Kristel Valk

Advokaadina töötav Valk esindab Keskerakonda osades kohtumenetlustes. 2008. aastal töötas Valk juristina ja oli enda sõnul kioskite konkursil protokollija.

Valk meenutas, et Estkomplexim Toitlustus OÜ võitis konkursi ja ta tõdes, et ei ole ettevõtlusametis töötades rohkem taoliste konkurssidega kokku puutunud.

Valk rääkis, et kui komisjon kandideerijaid hindas, siis ei saanud kasutus- ja ehitusload üldse jutuks olla. Valk ei osanud kommenteerida, kas kõik kioskid plaanipäraselt ikka püsti aeti ja samuti ei osanud ta täpselt öelda, kuidas oleks mõne kioski püstitamata jätmine ettevõtlusametit pidanud mõjutama.

Evestus päris, kuidas oli Valk seotud 2013. aastal sõlmitud lepingutega ettevõtlusameti ja erinevate meedia- ja reklaamiettevõtete vahel. Valk seletas pärast lepingutega tutvumist, et kuigi ta oli tõepoolest lepingu kooskülastaja, siis see kooskõlastamine oli tema jaoks rutiinne töö ning reeglina ta lepingute sisusse ja tagamaadesse ei süvenenud.