Oh, kooliaeg: Kuigi õppeaasta on kohe algamas, pole kõik koolimajad jõudnud oma värskenduskuure läbida. Pildil Sauga põhikool. Foto: Martin Ahven
Eesti uudised
31. august 2017 22:05

Direktori mõru pill: kooliaktus keset ehitustöid (6)

Tarkusepäev ehk 1. september on iga koolipere pidupäev ja seda tahavad koolijuhid ka suurejooneliselt tähistada. Kuid vaatamata pikale suvevaheajale, ei anna see garantiid, et koolimaja värskenduskuurid saavad õppeaasta alguseks valmis. „Kui kõik on ilus ja esteetiline, siis see annab lastele palju juurde,“ räägib murelikult Sauga kooli direktor, kes tervitab lapsi tellingute keskel.

„Jah, ma olen mures, et tööd ei jõua õigeks ajaks valmis,“ nendib Sauga põhikooli direktor Arvo Tali. Jutt käib kooli välisfassaadist, mille kallal töömehed on viimased kaks kuud toimetanud. „Praegu hoian hinge, et esimene fassaad saaks tehtud ning lapsed ja lapsevanemad saaksid [1. septembril] majast sisse.“

Veel täna, päev enne ametlikku kooliaasta stardipauku, ilutsesid koolimaja ümber aedik ja metalltellingud, kus töömehed pahteldustöid tegid.

„Vaata, on teatud kohad, mis peaksid olema ilusad, näiteks haridusasutus, kirik või kool. Kui kõik on ilus ja esteetiline, siis see annab ka lastele palju juurde ja ka õppetegevusele,“ märgib Tali, kes proovib enda meelt tõsta teadmisega, et vabariigis leidub veel koolimaju, kus õppetöö keset ehitust algab. „Arvan, et me ei ole ainus kool, kellel on läinud ehitusega natuke untsu.“

Miks siis Saugaga on nihu läinud? Ühe versiooni järgi võeti maja juures kasutusele uuenduslikult materjalid, mis telliti Soomest. Kuid materjalid ei saabunud õigel ajal, mille pärast töö juulis-augustis seiskus.

Direktori arvutuste järgi on ehitustööd ajagraafikust maas rohkem kui kuu, sest algselt pidid ehitusmehed oma tööriistad kokku korjama augustis. „Lihtsalt eeldan, et kui juunis alustati, kas siis tõesti ei saa fassaadi ära teha ühe või kolme kuuga? See on uskumatu,“ ei suuda Tali oma pahameelt varjata.

Sauga põhikoolis fassaaditöid tegev peatöövõtja Tarvaprojekt OÜ esindaja Siim Krausbergi sõnul aga ei ole viivitus kuidagi mõjutanud tööde kiirust ja tähtaegasid. „Soojustusmaterjali Kingspan tarne osas on maaletooja poolt olnud viivitus ca 3 nädalat, kuid see ei ole mõjutanud tööde teostamise kiirust ega seadnud kahtluse alla objekti valmimise lõpptähtaega, milleks on 30.09.2017,“ selgitab Krausberg oma kirjalikus vastuses, jättes välja selle, et uus tähtaeg – 30.09 – sai just materjalide viivituse tõttu edasi lükatud.

„Sauga põhikooli objektiga oleme olnud seotud kaks kuud, millest lepingulist põhimahtu ehk fassaaditöid oleme teostanud üks kuu, kuna objekti alguses telliti meilt lisatöö hoone drenaaži süsteemi ehituseks,“ lisab Krausberg.

Jättes kõrvale viivitusega materjaliga, nähakse koolimaja probleemide allikana tööde organiseerimist ja ka töökultuuri. „Ma ei saa järelevalvet teha, selleks on keegi teine, ma saan ainult nutta, aga see on ka imelik, et ma pean seda tegema. Olen mitu korda öelnud valla ehitusnõunikule, et tööd ei tehta. Samas, kui olla kohapeal, siis igaüks uhab,“ selgitab Tali nähtu põhjal olukorda.

Krausberg ei nõustu jällegi Tali hinnanguga: „Meil on [töö] väga hästi organiseeritud. Direktor on ehituses ebakompetentne. Selleks [töö hindajaks] on meil järelevalve ja tellija, kelleks on Sauga vallavalitsus.“

Töö kukil – ületundidega ööpimedusse

Isegi, kui direktori sõnadel on tõepõhi, on Sauga kohalikud märganud, et koolimajal uhavad mehed nüüd tööd teha kuni hiliste öötundideni. See tekitab küsimuse, kas ületundide tegemine on ikka õiglane? Peatöövõtja vastus peaks Sauga kooliperele natukenegi rõõmu pakkuma: kahekordselt nähakse praegu vaeva selleks, et esimesel koolipäeval oleks võimalikult vähe ebameeldivusi.

„Meie alltöövõtja jälgib väga täpselt töö ja puhkeaja seadust. Praegu on rakendatud tööle kaks eraldi töömeestest koosnevat vahetust just nimelt selleks, et võimalikult vähe segada kooli normaalset tööd, et 1. septembril saaksid lapsed koolimaja uksest sisse astuda nii, et ehitustööd ei valmistaks inimestele ebameeldivusi ja et objektil oleks tagatud turvalisus,“ teatab Krausberg.

Tööinspektsiooni nõustamisetalituse juhataja Anni Raigna sõnul on ületunnitöö tegemine kokkuleppeline asi. „Üksnes hädavajaduse korral saab tööandja ületunnitööd ühepoolselt nõuda. Kuid ka siis tuleb arvestada seadusega kehtestatud tööaja piiranguid. Ehk ka ületunnitööd tehes peavad töötajad piisavalt puhata saama,“ märgib Raigna.

Ööpäeva jooksul peab töötaja saama vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega ehk tööaeg võib maksimaalselt olla 13 tundi. Lisaks peab iga 6 tunni kohta olema vähemalt üks 30-minutiline paus.

Sauga koolimaja esifassaadi tööd pidid lõppema täna õhtul ning aedikusse jääb vaid järelejääv tööala.