Eesti uudised

KAITSE ALLA: riik hakkab piirama heale põllumaale ehitamist (1)

Toimetas Denes Kattago, 29. august 2017 13:16
Foto: Aldo Luud
Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, millega määratletakse väärtuslik põllumajandusmaa ja selle kaitsemeetmed, et vähendada heale põllumaale ehitamist ja selle metsastamist.

„Väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmine õigusaktide tasandil on üha olulisema tähtsusega, kuna koos maailma rahvaarvu suurenemisega kasvab  ka vajadus toidu järele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Samal teemal

„Siiani on olnud võimalik põllumajandusmaid laiendada, kuid tänaseks on need võimalused valdavalt ammendunud. Seetõttu peame erilist tähelepanu pöörama väärtusliku põllumajandusmaa kui peamise toidutootmise ressursi kaitsele ja säilitamisele.“ 

Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva õigusliku regulatsiooni kehtestamise eesmärk on tagada kõrge viljakusega põllumajandusmaa ja selle mullastiku kui taastumatu ressursi õiguslik kaitse ning nende maade  jätkuv kasutamine põllumajanduses.

Eelnõu kohaselt kavandatakse koostöös kohalike omavalitsuste üksustega  maksimaalselt piirata väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamist, nende maade metsastamist ning maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmist.

Lisaks tagatakse ülevaade kogu põllumajandusmaa, sealhulgas väärtusliku põllumajandusmaa, üle põllumajandusmaa massiivide kaardil, mis koostatakse aasta jooksul pärast käesoleva seaduse kehtima hakkamist. 

Teemat peab oluliseks ka Euroopa Parlament, kelle sõnul kuuluvad  maa, selle haldamine ja linnaehituseeskirjad liikmeriikide pädevusse ning kes on kutsunud riike üles oma riiklikes meetmetes paremini arvesse võtma põllumajandusmaa kaitset, haldamist ning maatehinguid.

Maa on piiratud ressurss, mis on kliimamuutuste, mullaerosiooni ja ülekasutuse või kasutuse muutmise tõttu juba tugeva surve all ning seetõttu tuleb maa kaitseks vastu võtta asjakohaseid ökosotsiaalseid meetmeid.

Samal teemal

25.08.2017
MAAELUMINISTEERIUM: Talleggi tibudesaaga kahjustab toidutööstuse mainet
21.08.2017
KAKS TOOLI: kandideerivad kõik ministrid peale Ratase ja Luige
17.08.2017
Keskkonnaaktivist Zuzu: Eesti võiks olla maailmas oluline mahetoodangu eksportija
06.08.2017
Eesti külakogukonnad andsid Ratasele mahuka manifesti üle