Foto: Martin Ahven
Toimetas Denes Kattago 29. august 2017 12:30
Pärnu maakohus mõistis täna Ardo (52) süüdi dokumendi võltsimises ja altkäemaksu võtmises, Taavi (31), Alari (52) ja Urmase (55) süüdi dokumendi võltsimises ja Arvo (51) altkäemaksu andmises.

Ardole mõisteti dokumendi võltsimise ja altkäemaksu võtmise eest karistuseks kuus kuud vangistust, Taavile ja Alarile neli kuud vangistust. Arvole mõistis kohus karistuseks rahalise karistuse. Urmasele mõistis kohus dokumendi võltsimise eest karistuseks kaks kuud vangistust. Mehed ei pea vangi minema, kui ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Mehi süüdistati kümnes episoodis ja tehnoülevaatuspunktidest lasti reaalselt kontrollimata läbi 9 sõiduautot, kaks traktorit ning traktori haagis, sõiduki haagis ja üks veok.

Perioodil september-november  2015. a tegid Alari, Ardo, Taavi ja Urmas, olles ametiisikud tehnoülevaatuspunktis Pärnu linnas, ilma mootorsõidukeid reaalselt kontrollimata, mittekorras sõidukite normipäraste kontrolltulemuste saamiseks teisi autosid kasutades või muul viisil mõõtetulemusi manipuleerides, mootorsõidukitele kehtivaid ülevaatuseid.

Kasutades ära oma ametiseisundit, koostasid Alari, Ardo, Taavi ja Urmas tehniliselt mittekorras olevate mootorsõidukite tehnilise seisundi kontrollkaardid, märkides mootorsõidukid tehniliselt korrasolevateks ning tegid ülevaatuse läbimise märked mootorsõidukite registreerimistunnistustele, kinnitades andmeid oma allkirjaga ning samuti kandsid nad kehtivad ülevaatused maanteeameti andmebaasi.

Kanded sõidukite ülevaatuste läbimiste kohta kinnitasid, et mootorsõidukid vastavad kehtivatele tehnonõuetele ning seega andsid Alari, Ardo, Taavi ja Urmas mootorsõidukite omanikele ja kasutajatele õiguse kasutada mootorsõidukeid liikluses.

Arvo andis Ardole 2015.aastal altkäemaksu selle eest, et viimane, olles maanteeameti poolt volitatud mootorsõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kasutas oma ametiseisundit ning tegi  tehnoülevaatuspunktis mittekorras sõidukitele Ford Transit ja Mercedes-Benz kehtivad ülevaatused.

Süüdimõistetutelt mõisteti menetluskuludena välja sundraha, kaitsjate tasud ja tunnistajate tasud kogusummas 10193,57 eurot.

Apellatsioonõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Pärnu maakohtule kirjalikult 7 päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.