Eesti uudised

VALIMISTRIKK? Krištafovitš pakub mupo tänase laustrahvimise vastu tasuta õigusabi

Denes Kattago, 24. august 2017 10:55

12 KOMMENTAARI

t
tallinna elanik./ 25. august 2017 14:49
See jutt on tõesti õige. Aga ilmselt mupokad ehmatasid ära, et Krištafovitš lubas hakata tasuta trahvisaanuid nõustama ja seetõttu ei teinud tallinlastele valideerimata jäetud rohelise kaardi pärast trahvi. Algul ju lubati kõiki trahvida. See kord peab muutuma, kui inimesel on kaasa isikutunnistus ja ta ON tallinlane, siis ei ole vaja mingit valideerimast.
k
Kuule jefka/ 24. august 2017 23:46
Laustrahvimist ju polnud...chupa-cupsi jagati su kaasmaalastele hoopis!
k
Küsimus Krištafovitšile/ 24. august 2017 16:33
Kui sa peaks Tallinnas võimule saama, kas saadad selle MUPO siis lõpuks laiali?
j
Jevgeni Krištafovitš/ 24. august 2017 19:11
Tänan küsimuse eest! Jah, saadan laiali. Vastav punkt on ka valimisliidu Metroolinn valimisprogrammis olemas. Järelevalve funktsioone (seal, kus nad on vajalikud - valideerimise kontrollimist me vajalikuks ei pea) saab delegeerida linnaametitele. "Rohelisi mehikesi" kollaste vilkuritega pole ühele omavalitsusüksusele vaja.
o
25. august 2017 14:44
oleks üks õige tegu, mis väärib kiitust.
e
eesti kodanik/ 24. august 2017 16:22
kui tallinn on eesti siis mina olen hiina keiser.tõelisest eestist on ta kaugel .tolko govorite poruski.
l
Liiklusspetsialistid/ 24. august 2017 15:46
http://www.pealinn.ee/poliitika/tallinnas-esitas-esimesena-kandideerimisteatise-valimisliit-metrooli...
Valimisliidu Metroolinn programmi aluseks on 2009. aastal Eesti Tuleviku-Uuringute Instituudi poolt Tallinna visioonikonverentsil pakutud liikluskoormust vähendavate lahendite visioon, mis näeb ette kiirtrammi-poolmetroo ehitamist.
v
Võts/ 24. august 2017 13:03
Kes aitaks poliitiliste lolluset ja tsirkuse käest pääseda?
Pagan,targad mehed - tehke midagi asjaliku. Igasugu abivajavaid inimesi küll.
a
Aga/ 24. august 2017 12:29
m
Meelega segi aetud?/ 24. august 2017 11:33
Lauskontroll ja laustrahvimine on kaks täiesti ise asja.

o
ootaks juristi tõlgendust./ 24. august 2017 11:19
Tallinn rikub andmekaitseseadust. Seadus ütleb:
3) minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
Määratletud eesmärk ("liinivedude planeerimine") ei nõua isikustatud andmete kogumist. Kogudes andmeid suuremas mahus kui eesmärgipärane linn seadust rikubki.
Teiseks annab andmekaitseseadus inimestele õigusi:
7) individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.
Järelikult võib igaüks pöörduda linna poole ja nõuda tema kohta kogutud infot. Kui õigust kasutaksid tuhanded inimesed siis lõpetataks kiiresti ebaseaduslike andmete kogumine.
j
Jevgeni Krištafovitš/ 24. august 2017 12:53
Andmekaitse Inspektsioon algatas Tallinna linna piletisüsteemi andmete säilitamise tingimuste kontrollimiseks järelevalvemenetluse. Andmekaitse Inspektsiooni 13. mai 2013. a teadaandest nähtub, et isikustatud andmestiku hoidmise turvameetmed ei olnud piisavad ja andmete turvalisuse huvides tuli vähendada säilitustähtaegasid ning teha muid muudatusi. Seega oht eraelu puutumatuse riiveks võib olla kohtus käsitatav teo - rohelise kaardi valideerimata jätmise - õigusvastasust välistava asjaoluna.