Foto: MATI HIIS
Toimetas Denes Kattago 24. august 2017 09:25
Järgmisel nädalal alustavad päästeametnikud külastusi Pärnu linna korterelamutesse. Esimesena minnakse Mai tänava kortermajade piirkonda.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõuniku Jaak Jaanso sõnul on sagenenud ohuteadlike inimeste arv, kes tunnevad muret oma kortermajade ohutuse pärast.

„Meile antakse järjest enam teada kortermajadest, kus koridorid on asju täis kuhjatud, mis tähendab, et võimalus õnnetuse korral koridori kasutada evakuatsiooniteena, on raskendatud,“ tõi Jaanso näiteks probleemi, mis linlased on oma pöördumistes väljatoonud.

Ohutusjärelevalve nõunik lisab, et üheks külaskäigu eesmärgiks on ka välja selgitada korteriühistute teadlikus uue, sellest aastast kehtima hakanud siseministri määruse osas, mille kohaselt peab ühiskasutuses olevatest ruumidest väljumine olema võimalik ilma võtmeta.

„See tähendab, et näiteks kortermaja välisuksel peab olema seespool niinimetatud libliklukk, mis annab õnnetuse korral inimestele võimaluse kiirelt hoonest väljumiseks, selle asemel, et võtit otsida,“ selgitas Jaak Jaanso.

Lisaks evakuatsiooniteedele, pööratakse külastuste käigus tähelepanu tuleohutuse tagamisele ühiskasutatavates ruumides, sealhulgas küttesüsteemide olemasolu korral nende seaduslikkusele ja kuidas on korraldatud põlevmaterjalide ladustamine.

Vaadatakse sedagi, kuidas on korraldatud kortermajade ümbruses parkimine ning kas päästemeeskondadele on tagatud normaalne ligipääs välisukse juurde, veevõtukohale, hädaväljapääsule.

„Teavitame korteriühistu juhatust enda tulekust kohapeal ning telefoni teel. Korteritesse inspektorid ei sisene,“ rääkis nõunik. Kui inspektorid avastavad külastuste käigus tuleohutusnõuete rikkumise, lepitakse kohapeal kokku selle kõrvaldamise ajas ja antakse võimalus probleem kõrvaldada. „Kui selliselt asjad ei toimi, alustame olenevalt rikkumise tõsidusest haldus- või väärteomenetlust,“ selgitas Jaak Jaanso.