Foto: Siseministeerium
Toimetas Denes Kattago 23. august 2017 14:00
Siseministeeriumis kogunes täna esimest korda töörühm, mis otsib kõige sobivamat lahendust sisserände piirarvuga seotud regulatsiooni muutmiseks. Kohtumise avanud siseminister Andres Anvelt avaldas heameelt, et nii palju partnereid on valmis aktiivselt panustama parima lahenduse leidmiseks. „Me vajame nutikat ja samas tasakaalukat lahendust, kus sisserände regulatsioon toetaks riigi majanduse arengut ning arvestaks ühtlasi Eesti vastuvõtuvõimega,“ ütles minister.

„Nii nagu seni, on ka edaspidi mõistagi vaja rakendada tõhusaid kontrollimeetmeid, et Eestisse ei pääseks avalikule korrale ja turvalisusele ohuks olevad inimesed,“ lisas ta.

Töörühma juht, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus andis töörühmas osalejatele ülevaate senise sisserände regulatsiooni kujunemisest ja tänasest seisust.

„Tänasel sissejuhataval kohtumisel leppisime kokku edasise töökorralduse ja põhimõtted, millest lahenduse väljatöötamisel lähtuda. Muu hulgas on oluline, et ka sisserände regulatsiooni muutmisel arvestatakse Eesti e-riigi potentsiaaliga ja kasutatakse häid e-lahendusi,“ märkis Annus.


Töörühma kuuluvad ühtekokku 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid. Oma ettepanekud sisserände regulatsiooni muutmiseks peab töörühm valitsusele esitama hiljemalt 1. detsembril sel aastal.

Sisserände piirarv reguleerib kolmandatest riikidest lähtuvat ettevõtlus- ja töörännet. Tänavu arvati kvoodi alt välja suurinvestorid, iduettevõtjad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajad.

Ka ei kuulu kvoodi alla Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud ning välismaalased, kes kolivad abikaasa/lähisugulase juurde või tulevad Eestisse õppima või teadustööd tegema.

Tänavu on sisserände piirarvuks 1317 inimest ja sisserände piirarv täitus poole aasta pealt.