KORRUPTANTIDE HIRM: Hiina partei - ja riigijuht Xi Jinping soovib sügisel peetaval parteikongressil raporteerida edusammudest korruptantide väljajuurimisel.Foto: AFP/Scanpix
Allan Espenberg 18. august 2017 19:06
Hiinas käib viimastel aastatel aktiivne korruptsioonivastane kampaania. Selle tulemusel on paljud kurikaelad kaotanud töö, sõjaväelise auastme, vara ja pidanud ka vanglaleivale üle minema. Teisalt on kahtlusi, kas kõik korruptantideks tembeldatud hiinlased ikka tegelikult on korruptandid.

Võitlus korruptsiooni vastu sai uue hingamise ja tõsteti kõrgemale tasemele viis aastat tagasi, kui Hiinas tuli võimule uus juhtkond eesotsas Xi Jinpingiga. Seda nimetatakse liidrite „viiendaks põlvkonnaks”. Ulatusliku korruptsioonivastase kampaania raames on korruptsioonisüüdistuse ja karistuse saanud tuhanded ametnikud, vallandatud on korruptsiooni eest üle miljoni inimese. 

Hiina Kommunistliku partei peasekretär ja Hiina rahvavabariigi president Xi Jinping hakkas korruptante pihtide vahele võtma kohe, kui ta 2012. aastal võimule sai. Kõigepealt võeti ette parteiliikmed, sõjaväelased, riigiametnikud, aga kuna neid kategooriaid on Hiinas miljoneid, siis jätkub see töö praeguseni. Samas tahab president ette võtta kogu ühiskonna puhastamise. Kuigi korruptsiooni on üsna keeruline välja juurida või isegi kontrolli alla saada, on hiinlased näidanud, et kõik on võimalik ja edusammud pole jäänud tulemata.

Eelmisel aastal saatsid Hiina kohtud korruptsioonivastaste seaduste rikkumise eest vanglasse 2862 inimest. Ülemkohtu aruandes märgiti, et 2016. aastal oli eri astme kohtutes arutlusel üle 45 000 kohtuasja, mis olid seotud riigivara omastamise ja korruptsiooniga. Kohtu all oli umbes 49 000 inimest. 

Riigi kõrgeima kohtuorgani avalduses märgiti, et peale suure edu korruptsiooniga võitlemisel on kätte saadud ka hulk jooksus olnud kurjategijaid, kes pagesid võimaliku karistuse eest välismaale, peaasjalikult USAsse, Kanadasse ja Austraaliasse. Kui 2015. aastal suudeti Hiinasse 32 maailma riigist tagasi tuua 132 seaduserikkujat, siis mullu 44. Mõni põgenik naaseb ka ise: näiteks tänavu juulis tuli Hiinasse tagasi riigivara riisumises süüdistatav Huang Hong (50), kes varjas end 19 aastat USAs.

Hiinas ei võeta vahele üksnes teisejärgulisi ametnikke, nagu juhtub maailma paljudes riikides, kus kehtib põhimõte „rikas maksab rahaga, vaene nahaga”. Ka Hiina tippjuhid, kõrged ametnikud, kindralid ja teised prominentsed tegelased on saanud tunda korruptsiooni vastu võitlejate tähelepanu. Näiteks 2016. aastal algatati korruptsioonijuurdlus 48 tippametniku vastu. Sellest teatas kõrgem rahvaprokuratuur tänavu jaanuaris.

Kõige korrumpeerunum piirkond Hiinas oli pikka aega Shanxi kivisöerikas provints riigi põhjaosas. Provintsi võrreldi kunagi koguni vähkkasvaja ja süsteemse korruptsiooni pesapaigaga, sest paljud nii kohalikud kui ka Shanxiga seotud muude piirkondade ametnikud saadeti korruptsiooni eest vanglasse. 

Hiljuti teatas Shanxi parteiboss Luo Huining aga, et provints järgib kõrvalekaldumatult president Xi Jinpingi juhiseid korruptsioonipahest vabanemiseks, mistõttu on selles võitluses saavutatud suurt edu ja võib raporteerida, et korruptsioon on võidetud. Parteijuht kinnitas, et provintsi elanikud on aru saanud, et ühised jõupingutused on nagu kevadine vihm, mis vabastab piirkonna sudust, s.t korruptsioonist.

Tundub, et hiinlased on riigis toimuvaga, sealhulgas korruptsioonivastase võitlusega rahul. Prantsusmaa kompanii Ipsos hiljuti maailma 26 riigis korraldatud küsitlusest selgus, et kõige optimistlikumad on hiinlased: Hiinas küsitletud inimestest soovis oma riigi poliitikat muuta vaid 13%. Samal ajal olid oma riigi kursi suhtes kõige pessimistlikumalt meelestatud mehhiklased (92%) ja lõuna-aafriklased (91%).

Nii võib öelda, et Hiinas jahitakse korruptante täie rauaga, neid otsitakse vaenlaste ja sõprade seast, maa alt ja maa pealt, siseriigist ja välismaalt. 

KORRUPTANTIDE HIRM: Hiina partei - ja riigijuht Xi Jinping soovib sügisel peetaval parteikongressil raporteerida edusammudest korruptantide väljajuurimisel. Foto: REUTERS/Scanpix

Kallid alkoholjoogid on seadusevastased 

Hiinas tegutseb Hiina Kommunistliku partei distsipliini kontrollimise keskkomisjon (CCDI) ehk korruptsioonitõrjeamet, mille ülesanne on võidelda parteiliikmete korruptsiooniga ning esitada iga kuu aruandeid olukorra kohta riigis. 

Keskvalitsus saadab CCDI suurte volitustega inspekteerimisrühmad parteiorganisatsioonidesse, asutustesse ja omavalitsusorganitesse, et paljastada ametialaseid kuritegusid. Muide, komisjoni esindajad nimetavad korruptsiooni valguse taga peituvaks pimeduseks. Kuna praktiliselt kõik riigiametnikud on Kommunistliku partei liikmed, siis on tegu Hiina suurima korruptsioonivastase organiga, kellel on väga suured volitused. CCDI andmetel on selle aasta esimese kuue kuuga karistatud distsiplinaarrikkumise korras 210 000 ametnikku, kuid eelmisel aastal oli neid 415 000. 

Augusti algul anti ülevaade komisjoni tööst riigi suurimas ajalehes Renmin Ribao, mis on ametlikult Kommunistliku partei häälekandja ja mis ilmub ligi kolmemiljonilises tiraažis. Ajalehes kirjutati, et juulikuus ei pidanud siseinstruktsioonidest kinni ja rikkusid kakeksa-punkti-reegleid (inglise keeles Eight-point Regulation of the Centre) 148 riigiteenistujat. Ühtekokku on aga selle aasta seitsme kuuga kaheksa-punkti-reeglitest üleastumise eest algatatud 498 juurdlust.

Kaheksa-punkti-reeglid on 2012. aastast pärit eridokument, milles õpetatakse Hiina ametnikke diskreetselt ja tagasihoidlikult käituma, säästlikku ja lihtsat eluviisi järgima, halbadest tööviisidest (sealhulgas formaalsusest ja ekstravagantsusest) hoiduma. Rangelt on keelatud riigiraha kasutamine näiteks kingituste ostmiseks ja pidude korraldamiseks.

Sisekontrollide käigus selgitati välja, et juulikuus panid 60 ametnikku toime tõsiseid rikkumisi, mistõttu nende kohta anti materjalid üle prokuratuurile kriminaalmenetluse alustamiseks. Veel 88 riigiteenistujat said karistada distsiplinaarkorras. Nad suruti nurka eri tegude eest, kuid peamiselt rikuti kolme ettekirjutust: ametnikud võtsid vastu ja tegid kalleid kingitusi, kasutasid ametiautot isiklikel eesmärkidel ja osalesid luksuslikel bankettidel.

Xi Jinpingi käsul on juba mitu aastat välja selgitatud neid ametnikke, kes on teinud ülemääraseid kulutusi meelelahutusele. Hiljuti alustasid Hiina järelevalveorganid kontrolli selle üle, kuidas ametnikud on kasutanud kalleid alkoholjooke ja kas seda on tehtud seaduspäraselt. Hiina Kommunistlik Partei andis korralduse välja selgitada kõik juhtumid, kui nn eliit- ehk luksusalkoholi on kulutatud ebaseaduslikult. Kontrollitakse ajavahemikku jaanuarist augustini 2017 ning aruandesse pannakse kirja kulutatud summad ja nimetatakse need riigiametnikud, kes on osalenud bankettidel, kus pakuti kanget alkoholi.

Parteiliikmed tahavad kuulda häid uudiseid

Korruptsiooniga võitlemist on hoogustatud tänavu eeskätt seepärast, et sügisel toimub Hiina Kommunistliku Partei 19. kongress, kus parteijuhil Xi Jinpingil (64) on vaja kõigi muude asjade kõrval raporteerida ka edusammudest korruptantide väljajuurimisel. Nii on ette võetud ulatuslik parteiridade puhastamine, mistõttu on teravnenud ka sisepoliitiline võitlus kogu riigis.

Teada on, et peatsel kongressil on poliitiliste ja majandusküsimuste kõrval plaanis ka suur juhtkonna vahetus. Praegustel andmetel tahetakse välja vahetada umbes pooled poliitbüroo 25 liikmest ja koguni viis inimest seitsmeliikmelisest poliitbüroo alalisest komiteest, mis on riigi kõrgeim igapäevaasju korraldav organ. Igatahes on partei juhtkond korraldanud juba mitu salakohtumist kaadriküsimuste arutamiseks. Ennustamisel on aga küsimus, kas Xi Jinping jätkab parteijuhina või valib ta endale järglase. Praegustel andmetel kavatseb Xi Jinping siiski oma võimu kongressil veelgi kindlustada, mistõttu toimuvad ka ametite ümberjagamised ja korruptsioonisüüdistuste esitamine.

Uue juhtkonna valimisega on otseselt seotud ka võitlus korruptsiooni vastu. Kümned kõrged parteilased on selle kampaania käigus nii ametitest kui ka oma varandusest ilma jäänud. Nende hulgas oli üks tähtsamaid tegelasi endine julgeolekuminister Zhou Yongkang (74), kes mõisteti 2015. aastal korruptsiooni, võimu kuritarvitamise ja riigisaladuste lekitamise eest elu lõpuni vanglasse.

Tänavu juulis selgus, et distsipliini rikkumise asjus on algatatud juurdlus Chongqingi linnavalitsuse endise sekretäri Sun Zhengcai (53) vastu. Olgu öeldud, et Hiinas on distsipliini tõsine rikkumine tegelikult korruptsioonisüüdistuse sünonüüm. Kuigi Hiina poliitika tõusvaks täheks nimetatud Sun Zhengcai ametikoht ja suhteline noorus oleksid teinud ta tõsiseltvõetavaks kandidaadiks partei juhtorganitesse (võib-olla isegi parteijuhiks), siis nüüd on ta sellest mängust väljas.

Ka Hiina Kommunistlik Noorsooliit, mis on varem olnud uute juhtide kasvulavaks, on praegu veidi kõrvale tõugatud. Parteijuht Xi Jinping nimetas seda organisatsiooni juba paari aasta eest autokraatlikuks. Väidetavalt pole tänavusele kongressile oodatud ka Hiina komsomolijuht Qin Yizhi (51).

Loomulikult pole võimatu, et kõrgete riigitegelaste süüdistamine korruptsioonis on riigipea ja parteijuhi Xi Jinpingi kaval plaan ohtlikumatest konkurentidest vabanemiseks ning vabanenud ametikohtadele oma ustavate sõprade ja tuttavate sokutamiseks. Imelikul kombel on mitu kõrget riigiametnikku saanud kaela korruptsioonisüüdistuse sel ajal, kui ajakirjanduses on hakatud rääkima nende võimalikust edutamisest. Teisalt on paljude omavalitsuste juhid asendatud Xi Jinpingi usaldusalustega, mis on oluline sügisese parteikongressi valguses.

Xi Jinping on paljude oma tegude ja sõnadega andnud mõista, et tema on praegu Hiina ainuliider ja kellelgi pole õigust teda üheski asjas takistada ega kritiseerida.

Tippjuhid suletakse vanglasse

Kuna korruptsioonisüüdistuse on Hiinas saanud väga paljud tähtsad riigiametnikud, siis pole neid kõiki võimalik üles lugeda, mistõttu piirdugem viimaste nädalate sündmustega. Enamasti käib kõik sarnase skeemi järgi. Kui kedagi hakatakse kuritegudes kahtlustama või alustatakse tema vastu juurdlust, siis kõigepealt heidetakse ta välja kommunistlikust parteist ja seejärel lastakse lahti ametist (parteist väljaviskamine on Hiinas suurem karistus kui töökohalt vallandamine) ning kõige lõpuks määrab kohus talle karistuse. 

Augusti algul teatas Hiina meedia, et Hiina Arengupanga nõukogu endine esimees Yao Zhongmin (65) mõisteti altkäemaksu võtmise eest 14 aastaks vangi. Ta peab maksma ka 3,5 miljonit jüaani (ligi pool miljonit eurot) trahvi ja kogu tema ebaseaduslikult omandatud vara konfiskeeriti. Aastatel 2000–2013 oli Yao aidanud mitmel kompaniil saada soodsalt krediiti ja ehituslepinguid. Selle vastutulelikkuse eest sai ta pistist, mida teadaolevalt oli kokku 36 miljonit jüaani (ca 4,6 miljonit eurot). 

4. augustil mõisteti eluks ajaks vangi Liaoningi provintsi parteijuht Wang Min (67), kes leiti süüdi olevat altkäemaksu saamises, riigivara riisumises ja töökohustuste unarusse jätmises. Wangi tööalase lohakuse tõttu oli valimistel esinenud tulemuste võltsimist ja hääletajate äraostmist. Wang võttis vastu veel rohkem altkäemaksuraha ja kalleid kingitusi kui Yao Zhongmin: tema kogusaagiks jäi vähemalt 146 miljonit jüaani (18,5 miljonit eurot). Ka temalt konfiskeeriti kogu vara.

ELUKS AJAKS VANGI: 4. augustil mõisteti eluks ajaks vangi Liaoningi provintsi parteijuht Wang Min (67), kes leiti süüdi olevat altkäemaksu saamises, riigivara riisumises ja töökohustuste unarusse jätmises. Tema kogusaak oli hinnanguliselt vähemalt 146 miljonit jüaani (18,5 miljonit eurot). Foto: AP

2. augustil teatati, et korruptsiooni vastu võitlemisega tegelenud vaneminspektor Zhang Huawei heideti komparteist välja, kuna ta oli kuritarvitanud oma volitusi ja saanud meelehead – nii raha kui ka hinnalisi kingitusi. Zhang juhtis mitut kontrollmeeskonda eri asutustesse, sealhulgas Hiina spordikomiteesse, kompaniidesse Huadian, Guodian ja mujale, kus ta soovis korruptantidele läbi sõrmede vaatamise eest saada hüvitist. Ametlikus avalduses rõhutati, et endine inspektor minetas ideaalid ja veendumused ning tekitas suurt kahju distsipliinikomisjoni CCDI mainele. 

31. juulil sai riigi tööohutusameti endine juht Yang Huanning (60) süüdistuse korruptsioonis ja teda süüdistati ka kõrvalekaldumises kompartei põhimõtetest. Mees olevat oma ametikohta kasutanud isikliku kasu saamiseks. Yangile määrati kaheaastane katseaeg ja kui ta sel ajal paneb toime uue rikkumise, siis visatakse ta parteist välja. 

Eelmisel nädalal sai Chaozhou endine linnapea Lu Chunjie (49) süüdistuse altkäemaksu vastuvõtmises. Mees oli varem olnud juhtivatel ametikohtadel Guangdongi provintsis ja kõigis ametites olevat ta olnud huvitatud ebaseadusliku tulu saamisest. Lu asjus algatati kriminaaljuurdlus.