Eesti uudised

Keskkonnaamet ei luba Harku järve äärsetel kinnistutel lageraiet (1)

Toimetas Kristin Aasma, 16. august 2017 16:50
Harku järvFoto: Andres Haabu / Postimees
Eile kuulati Keskkonnaameti eestvedamisel ära Harku järve äärsete kinnistute raielubade vaie. Analüüsinud Harku valla üldplaneeringut ning osapoolte esitatud seisukohti jõudis Keskkonnaamet otsusele mitte lubada lageraiet.

Vaide arutelul toimus kõigi osapoolte ehk Harku vallavalitsuse, MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) ning Harkujärve küla elanike esindajate seisukohtade ja ettepanekute ärakuulamine. Metsaomaniku esindaja ei saanud kohtumisel osaleda, ent edastas oma seisukohad kirjalikult, edastas Keskkonnaamet pressiteatega.

Samal teemal

Metsaomanik soovis teostada oma kinnistutel raieid, sh ka lageraieid. Harku valla, EMA ning Harkujärve küla elanike esindajad pidasid lageraieid lubamatuks, kuna kinnistud asuvad Harku valla üldplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumalal, kus metsamassiive tuleks säilitada puutumatuna ja metsa majandada lageraiest erinevate majandamisvõtetega.

"Harku valla üldplaneering määratles mainitud kinnistud piirkonda, kus metsa majandamine on küll lubatud, kuid mitte lageraie. Kahjuks jättis menetleja selle kitsenduse metsateatise menetluses nõuetekohaselt välja selgitamata. Pärast Harku vallalt saadud täiendavat infot, kus täpsustati, et mainitud kinnistud asuvad just sel alal, kus üldplaneeringuga on lageraied keelatud, kutsusime kokku erinevad osapooled, et kuulata ära nende seisukohad. Pärast kõigi osapoolte ärakuulamist ning nende esitatud seisukohtade ja üldplaneeringu analüüsimist otsustas Keskkonnaamet lageraieid mitte lubada," selgitas Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.

Otsus ei puuduta varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraieid ja aegjärkset raiet, mis on jätkuvalt lubatud.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee