Eesti uudised

Torn koos müüriga õhus  

Linda JÄRVE , 10. märts 1999 00:00
Ehitusgeoloogide hinnangul ripub Paksu Margareta lähedal asuv pragudega linnamüür õhus. Varisemisohus on ka müürile toetuvad hooned.

Stoltingi ja Hattorpe-taguse torni vaheline müürilõik ehitati 14.-16. sajandil ja on suures osas praeguste hoonete seinteks. See lõik ei toetu paekivile. Liiklusvibratsioon ja vananenud kanalisatsioonitorud on aegade jooksul lagundanud müürialuse liivakivi. Lõigu parandamiseks kulub hinnanguliselt 3-4 miljonit krooni.

BIT kui Stoltingi torni, hoone ja müürilõigu omanik tahab 1999. aastal investeerida konstruktsioonide toestuseks miljon krooni. Kuid tingimusel, et laheneb maaga seotud mure.

"Torn lihtsalt seisab ja me ei tea, mis saab. Oleme lepingujärgselt kohustunud tänavu 19. aprilliks kõik ehitajatele üle andma, aga maasegaduse tõttu on see raskendatud. Täiesti nõutuks tegev olukord ja võib-olla peame isegi kohtusse minema," ütles BITi juhatuse liige Marko Usler.

Kolm aastat tagasi otsustas Tallinna volikogu, et Pikk 68 hoonet, sealhulgas Stoltingi torni koos piirnevate linnamüüri lõikudega (krundi suurus 450 ruutmeetrit) taotletakse linna omandisse. 1998. aasta sügisel esitati aga Kesklinna halduskogu maakomisjonile taotlus Pikk 68 krundi erastamiseks. Erastamisagentuur oli vahepeal hoone maha müünud.

Linnapea Ivi Eenmaa: "Pikk 68 kinnistu torn ja linnamüür olid eravalduses ja kuulusid teiste hoonetega ühte kinnistusse juba enne 1940. aastat. Muidu on kogu Tallinna linnamüür linna oma."

Marko Usleri sõnul ei teadnud kirjastus Avita 1997. aastal, mil osteti BITi aktsiad, torni ja linnamüüriga seonduvast segadusest midagi. Lepingu tingimustes seda kirjas ei olnud. Kuivõrd kinnistu maa pole praeguse omaniku nimel, on raske kavandada torni ja linnamüüri korrastamist.