Eesti uudised

E-riik? Põhikooli lõpetanul tuli teeninduskooli astumiseks võtta perearstilt pitsati ja allkirjaga paber (38)

Maarit Stepanov, 18. juuli 2017 04:00
E-TÕENDIGA EI PÄÄSE: Põhikooli lõpetaja peab, paber näpus, arsti ja teeninduskooli vahet kihutama.Foto: Alar Truu
Teeninduskooli dokumente viinud noormehe ema Kairi kirjeldab, et seiklused tervisetõendi hankimisel ajasid meele parajalt mõruks. "Poeg läheb kutsekooli ja seal on vaja paberil arstitõendit, kus kirjas märge, et laps võib valitud erialal õppida ja töötada. Kas Eesti polegi e-riik?" on ta hämmingus.

Tuligi esmalt kiirustada Rocca al Mares töötava perearsti juurde.

Poiss on terve kui purikas. Tõendi andmine oli imelihtne. "Arst hakkas küll pahurdama, et miks sellist asja just paberil nõutakse," kirjeldab Kairi ja küsib, et kui meil on toimivad digiretseptid ja muud e-kanalid, siis miks ei saa neid kasutades omavahel infot vahetada ka koolid ja arstid?

Kui Kairi poeg sai tõendi tasuta, siis poja klassikaaslane pidi paberi väljakirjutamise eest maksma veel viis eurotki.

Allkirja ja templiga tervisetõend käes, tuli Kairil ühes pojaga seejärel minna paduvihmaga Tallinna teises otsas asuvasse kooli. "Püüdsime paberit vihma eest kaitsta, võtsime isegi takso," kirjeldab Kairi aja- ja rahakulu, mis elektroonilise infosüsteemi korral puuduks.

Tallinna teeninduskooli vastu-võtukomisjoni liikme Anu Uusmaa sõnul pole kooli silmis tegelikult suuremat vahet, kas tervisetõend esitatakse paberkandjal või digitaalselt. "Kui see tuleb arstilt digitaalselt allkirjastatuna, siis me võtame selle hea meelega vastu," selgitab ta, et õpilase haiguslugu kool ei näe.

"Takistuseks on aga see, et tahaksime pärast põhikooli [tulijaid] ikka üle vaadata. Nemad ei saa dokumente esitada sisseastumise infosüsteemi kaudu."

Kandidaadiga tahetakse silmast silma kohtuda, sest see annab aimduse kandidaadi suhtlemisoskusest, mida enamik koolis õpetatavatest ametitest nõuab.

Sotsiaalministeeriumi digitaalvõimekuse arendamise osakonna programmijuhi Tõnis Jaaguse sõnul pole koolide tervisetõendite elektrooniliseks muutmine arutluse all olnud. "Soovitud on näiteks relvaloa taotlejate, eriteenistujate, meremeeste ja raudteelaste jaoks vajalike tervisetõendite elektrooniliseks tegemist. Ministeeriumi suurem plaan on tervisetõendid ühtlustada ja need ka elektrooniliseks muuta."

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse direktor Katrin Reinhold selgitab, et elektroonilisi andmebaase kasutatakse praegu Eestis mootorsõiduki juhilubade väljaandmiseks või uuendamiseks. "2018. aastal võetakse kasutusele digitaalne tervisedeklaratsioon kaitseministeeriumi arstlikes komisjonides," lisab Reinhold.

"Mis puutub e-tervisetõendi väljastamisse koolide jaoks, siis pigem on küsimus koolide valmisolekus neid tõendeid vastu võtta, sest e-tõendite puhul on tegemist digitaalsete dokumentidega, mis liiguvad infosüsteemide vahel."

Miks küsitakse teinekord aga tõendi eest tasu? Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Eva Lehtla sõnul haigekassa tervisetõendite andmist ei hüvita. Seetõttu on perearsti otsustada, kas küsida väljastatava tõendi eest lisatasu või mitte.