Eesti uudised

Eesti ostab 75 miljoni euro eest sõjatehnikat (81)

Õhtuleht.ee, 4. juuli 2017 12:17
Eesti kaitseväe viimase aja üks suurimaid hankeid on Lõuna-Korea päritolu liikursuurtükkide K-9 ost.Foto: AP / Scanpix
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja hanke kaitseväele automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks. Hanke eesmärgiks on osta 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued 5,56mm ja 7,62mm automaattulirelvad. Hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet, kellel on samuti tekkinud vajadus uute relvade järele. Tehniline spetsifikatsioon on kokku pandud kaitseväe juhtimisel. Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab Kaitseinvesteeringute Keskus aastatel 2018 – 2021 ligikaudu 11000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024. Hanke maksimaalne eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Tegemist on järgneva kümnendi ühe mahukama ja olulisema relvastushankega liikursuurtükkide K-9 ja laskemoona hangete kõrval. Hankemenetlusliigina kasutatakse väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusest, ning osaleda saavad kõik huvitatud isikud, kes sa