Eesti uudised

Minister Tõniste rõõmustab uue 100 miljoni eurose fondi üle (10)

Toimetas Denes Kattago, 3. juuli 2017 17:56
Foto: Teet Malsroos
Erakapitali investor BaltCap asutas fondi BaltCap Insfrastructure Fund (BIF), mille planeeritav kogumaht on 100 miljonit eurot. Fond investeerib taristu  arendamisse Eestis, Lätis ja Leedus. BIF pakub Baltikumi transpordi-, energia- ja energiatõhususe infrastruktuuriprojektidele peamiselt arenduskapitali.

“BaltCap Infrastructure Fund on suurepärane näide sellest, kuidas kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid saavad jätkusuutlikult Balti riikide majanduse arengut toetada. Asjakohased algatused tugevdavad regiooni kapitaliturgude ökosüsteemi ja pakuvad kohalikele pensionifondidele pikaajalisi investeerimisvõimalusi piirkonna  taristuprojektidesse,” kommenteeris rahandusminister Toomas Tõniste.

Samal teemal

„Samuti on mul hea meel, et fondi juriidiliseks vormiks valiti Eesti uue investeerimisfondide seaduse alusel asutatud usaldusfond. Usaldusfondi kasuks räägivad paindlikud reeglid, lihtne asutamisprotseduur, selge juhtimisstruktuur, investorite piiratud vastutus ja maksuläbipaistvus.“

“Taristu arendamine on üks regiooni peamisi prioriteete, parandamaks konkurentsivõimet ja sõltumatust. Balti riigid seisavad järgmise viie aasta jooksul silmitsi 6 miljardi euro suuruse puudujäägiga infrastruktuuri rahastamisel, mis eeldatavasti suureneb veelgi pärast Euroopa Liidu 2014–2020 rahastamisprogrammi lõppemist. Füüsilises taristus nagu elektrienergia, küte, raudteed, maanteed, sadamad ja lennujaamad on täna oluline puudujääk tootmisvõimuste ja tõhususe osas,” ütles BaltCap Infrastructure Fundi partner Šarūnas Stepukonis.

Fondi ankurinvestoriks on Euroopa Investeerimispank, mis investeerib BIFi 20 miljonit eurot. Euroopa Investeerimispanga toetus on tagatud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kaudu. See on keskseks elemendiks Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri algatatud Euroopa Investeerimiskavas, mis käivitati praeguse investeeringute lõhe ületamiseks Euroopa Liidus, mobiliseerides strateegiliste investeeringute jaoks erasektori rahastamise.

“Erasektori finantseerimise kasutamine strateegilisteks investeeringuteks on EFSI peamine eesmärk ja seetõttu on koostöö BaltCap Infrastructure Fund-iga väga tervitatav, kuna tegemist on esimese omataolise taristufondiga kogu Baltikumis, mille eesmärgiks on innustada erainvestoreid infrastruktuuri projekte rahastama,” ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Ambroise Fayolle, kelle vastutusalasse kuulub ka EFSI.

“See fond on vastus piirkonna kasvavatele investeeringuvajadustele transpordi, energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris, käsitledes iseäranis jätkuvat ja potentsiaalselt kasvavat nõudlust erakapitali järele taristurpojektide elluviimisel. BIF soodustab majanduskasvu, edendades Läänemere piirkonna konkurentsivõimet ja parandades ärikeskkonda. Vähemtähtis pole ka fakt, et fond loob mitmeid uusi töökohti ja kuna keskendub oma fookuselt taastuvatele energiaallikatele ning energiatõhususele, siis annab olulise panuse kliimamuutuste tegevuskavasse.”

“Taristusse tehtavad investeeringud on Euroopas tõusuteel, aga teha on veel palju. BaltCap Infrastructure Fundi-i toetamise leping on positiivne näide sellest, mida saame läbi EFSI teha selliste investeeringute kaasamiseks,” ütles tööhõive, majanduskasvu, investeeringute ning konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

“Mul on eriti hea meel, et see leping toetab projekte, mis hõlmavad energia infrastruktuuri, taastuvenergiat ja energiatõhusust. Toetades investeeringuid neis valdkondades loome üheskoos tugeva aluse majanduse kasvamiseks tulevikus.”

BIFi investorite hulka kuuluvad veel Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), SEB Pensionifondid, Swedbank Pensionifondid ja LHV Pensionifondid, Swedbank Elukindlustus ning teised institutsionaalsed investorid. Tegemist on senini suurima kohalike pensionifondide poolt tehtud ühise panusega, mis Baltikumile fokusseeritud erakapitali investeerimisfondile tehtud.

BIFi investeerimisstrateegia tugineb kõige kõrgematele keskkonna-, sotsiaalsetele ning valitsemise standarditele ning kliimamuutuste leevendamise kriteeriumidele. Fondi eluiga on 20 aastat.

Euroopa Investeerimispank (EIB) on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon, mille omanikeks on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. EIB rahastab pikaajalisi läbimõeldud investeeringuid, et toetada Euroopa Liidu poliitikaeesmärkide saavutamist.

Euroopa investeerimiskava eesmärk on luua töökohti ja soodustada majanduskasvu. Seda tehakse uute ja olemasolevate rahaliste vahendite parema kasutamise kaudu, kõrvaldades investeerimise takistusi ja pakkudes tehnilist abi ning aidates investeerimisprojektidel saavutada paremat nähtavust. Euroopa Komisjon tegi 14. septembril 2016 ettepaneku Euroopa investeerimiskavaga jätkata, suurendades selle võimalusi ja pikendades tegevusaega ning kindlustades kava tugevusi.

Samal teemal

25.07.2017
Tõniste alkoholiaktsiisist: toidame Lätit edasi, aga ka soomlaste lahkumisest me ei kaota midagi
21.07.2017
Toomas Tõniste: kui ütlen, et olen saanud olümpialt medali, imestavad väliseksperdid: vau! Ma eristun, olen teistsugune
18.06.2017
Osa rahandusminister Tõniste naisevenna firmadest on uurimise all
14.06.2017
JURIST TOOMAS TÕNISTE ARESTITUD KINNISTUTEST: kohtuvaidlustes tuleb ka luuavarrest pauku