Eesti uudised

Euroopa Liit tugevdab kontrolli tulirelvade omandamise üle   (29)

Toimetas Maria Rozbaum, 3. juuli 2017 10:06
RELVFoto: MATI HIIS
Tuleval aastal tugevdab Euroopa Liit kontrolli tulirelvade omandamise ja valduse üle. Muudatused jõustuvad 14. septembril 2018 ja puudutavad teatud tüüpi poolautomaatsete- ja ümberehitatud tulirelvade keelamist. Osasid relvaomanikke mõjutab muudatus juba täna.

"Välja töötatavad nõuded ei piira liigselt seaduslikul teel omandatud ja regulatsioone järgivaid relvaomanikke ega mõjuta riigikaitse eesmärkide saavutamist ega avaliku korra tagamist. Täpsemad üksikasjad paneme paika töö käigus selle aasta sügisel. Kindlasti arvestame sellega, et relvalubade taotlemine oleks inimestele võimalikult mugav ega põhjustaks teenindustes liigset ülekoormust," ütles Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnajuhataja Veiko Kommusaar.

Juba praegu puudutavad muudatused neid inimesi, kes on peale 13. juunit 2017 soetanud kokkupandava kabaga poolautomaatse tulirelva või poolautomaatseks ümber ehitatud tulirelva, sest nemad peavad relvad 14. septembriks 2018 ära andma.

Ilma vastava loata on praegu keelatud omada automaattulirelvi

Peale muudatuste jõustumist on keelatud ka poolautomaatseteks ümber ehitatud automaattulirelvad ja lubatust suurema padrunite arvuga salvega tulirelvad ehk nn A-klassi tulirelvad. Hetkel ei piirata tulirelvi ja salvi sinna mahtuvate padrunite järgi. Näiteks mahutab tavalise poolautomaatse vintpüssi salv 20 padrunit. Peale muudatusi ei tohi ilma A-klassi loata enam kasutada suuremat kui 10-padrunilist salve.

Inimesed, kes on relvasoetamisloa alusel omandanud poolautomaatse tulirelva, saavad muudatuste jõustumisel taotleda A-klassi tulirelvade käitlemiseks loa. Ka need, kellele on hiljemalt 14. septembril 2018 antud kollektsioneerimisluba või kes on selleks ajaks vähemalt ühe aasta praktiseerinud täpsuslaskmist mõnes laskeklubis ning osalenud võistlustel, võivad loa taotleda.

Riigil on erandkorras võimalik anda luba A-klassi tulirelvade omamiseks näiteks riigikaitse või elutähtsa taristu tarbeks, aga ka kaitseliitlastele ja reservväelastele.

Relvalubasid on Eestis hetkel üle 27 000. Hinnanguliselt puudutavad tulirelvadirektiivi alusel tehtud muudatused kuni 5000 relvaomanikku, kes omavad poolautomaatseid tulirelvasid.

Samal teemal

24.07.2017
VALITSUSE OTSUS: tulevikus peab relvaloa taotleja oma soovi põhjendama