Eesti uudised

Brigaad juba valmistub saabuvate ajateenijate vastuvõtuks  

Toimetas Denes Kattago, 30. juuni 2017 13:02
Foto: Martin Ahven
Järgmise nädalal saabuvad 1. jalaväebrigaadi üksustesse riigikaitsmise põhialuseid ja -oskusi omandama ligi tuhat kutsealust.

Sel nädalal täiendasid nende tulevased rühmaülemad ning -vanemad oma üksikvõitleja oskusi ning tutvusid uuenenud sõduribaaskursuse õppekavaga, et ajateenijatele antav baasväljaõpe oleks brigaadi erinevates üksustes võimalikult ühtne.

Samal teemal

"Ajateenistuse esimesed kümme nädalat on kutsealuste jaoks otsustava tähtsusega, sest selle aja jooksul peab ajateenijale saama omaseks sõduri professionaalne suhtumine oma varustuse ja relvastuse kasutamisse," ütles Kalevi jalaväepataljoni väljaõppejaoskonna ülem kapten Ivo Peets.

Ajateenijate väljaõpe- ja füüsiline koormus kasvab kursuse jooksul järk-järgult, et see oleks jõukohane ja väljakutset pakkuv kõigile sõduritele. 1. jalaväebrigaadi suvekutse baaskursuse kavas on toimunud ka mõningad muudatused.

Kui varem olid sõduribaaskursuse esimestel nädalatel ülekaalus klassitunnid ning teoreetiliste teadmiste omandamine, siis nüüd on rõhuasetus praktilistel harjutustel kasarmust ja klassiruumidest väljaspool. Nii näiteks toimub baaskursuse jooksul rohkem kui neli välilaagrit, mille kestvus ajas suureneb alustades ööpäevasest tutvustavast välilaagrist kuni terve nädala kestva laske- ja lahinglaskmiste laagrini.

Ajateenistuse esimese kümne nädala jooksul omandavad noored üksikvõitleja põhiteadmised ja -oskused ning saavutavad teenistuse jätkamiseks vajaliku füüsilise vormi. Sõdurid õpivad tundma relvastust, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest.

Sõduri baaskursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga, mille edukalt läbinutele antakse rinnamärk. Kursuse järel asub ajateenija omandama sõjaväelist eriala või koolitatakse temast nooremallohvitseride kursusel allüksuse juht. Ajateenijaid võetakse teenistusse kolmel korral aastas. Juulis ja jaanuaris teenistusse saabunud teenivad kokku 11 kuud ning oktoobris teenistust alustanud 8 kuud.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub ka elukutselistest kaitseväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon. Üksus on võimeline tegutsema koostöös NATO väeüksustega. Samuti kuuluvad 1. jalaväebrigaadi koosseisu Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee