Eesti uudised

SAAGEM TUTTAVAKS: vaata, kes on tänavused võidutule toojad! 

Õhtuleht.ee, 19. juuni 2017 17:40
Maire Aul ja Veiko ReinoFoto: Erakogu
Kaitseliidu järeltuleval põlvel hoiavad silma peal tublid noortejuhid, kes juhendavad, aitavad ja õpetavad nii meie noori kotkaid kui kodutütreid. Oma töö tunnustuseks on neil tänavu au viia oma kodumaakonda võidutuli. Kaitse Kodu! tõigi ära nende tutvustuse.

1.     Alutaguse – Maire Aul ja Veiko Reino

Maire Aul on olnud Toila rühma juht aastast 2009 ning juhtinud oma rühma sihipäraselt ja südamega. Tema rühm paistab silma eeskujuliku osavõtuga ning suurepäraste ideede ja algatustega. Lapsed aga kiidavad, kui tore on selline juhendaja, kes tahab nendega käia mööda metsi ja igasuguseid üritusi.

Veiko Reino on noorkotkaste Iisaku rühma pealik alates aastast 2011 ja teeb seda tööd innukalt. Ta on korraldanud rühmale lasketreeninguid Iisaku lasketiirus ja huvitavaid matku ümbruskonnas, esmaabi- ja päästekursusi. Veiko kaasab ikka oma üritustele teiste rühmade ja malevate noori ning osaleb ka oma rühmaga koostööüritustel väljaspool malevat.

2.     Harju – Margit Amer ja Heiki Pajur

Margit Amer on üle kümne aasta juhendanud Loksa rühma, mille kodutütred on võistlustel läbi aastate heade tulemustega silma paistnud. Ka organisatsioonist välja kasvanud noored jäävad Margiti kõrvale ja käivad edaspidi üritustel abiks. Margit on alati Harju kodutütreid toetav ja kaasav.

Harju maleva noorte raudvara kapten Heiki Pajur tegeleb noortega juba aastast 2004. Ta on hingelt kaitseliitlane, kes igal vabal momendil panustab Kaitseliidu heaks ja on samas alati valmis oma oskusi ja teadmisi noortetöös rakendama. Konkreetse jutuga mees suudab oma lahtiste käte ja leidliku meelega leida igale probleemile lahenduse ning on eeskujuks nii maleva noorkotkastele kui ka kodutütardele.

3.     Järva – Siiri Sitska ja Sulev Einma

Siiri Sitska asus Paide Paepiigade rühma juhtima 1. juunil 2000. Ta on rühma järjepidevalt koos hoidnud juba 17 aastat ning teeb seda tööd kohusetundlikult ja südamega. Kogenud noortejuhina on ta uuendusmeelne, töökas, loominguline ja uute ideede algataja. Ta on nõudlik enda ja teiste suhtes, rõõmsameelne ja naerusuine. Siiril on kolm täiskasvanud tütart ja kolm lapselast. Tütred Kersti ja Birgit olid aktiivsed ja kohusetundlikud kodutütred ning kuuluvad nüüd nagu emagi Naiskodukaitse organisatsiooni.

Sulev Einma on Noorte Kotkaste Järva maleva staažikaim noortejuht, kes on vabatahtlikku noorsootööd teinud juba 12 aastat. Selle aja jooksul on tema rühma poiste arv järjest suurenenud, praegu on Sulevi juhitava Paide I rühma nimekirjas 40 noormeest. Sulev on noortelaagrites ja luurevõistlustel hinnatud instruktor või kohtunik, kes teab kõike köitest ja sõlmedest. Oma teadmisi annab ta noortele edasi rahu ja järjekindlusega.

Leina Kreek ja Indrek Eensalu Foto: Merike Annuk

4.     Jõgeva – Leina Kreek ja Indrek Eensalu

Leina Kreek on Laiuse kodutütarde rühmaga seotud 2001. aastast alates, kui liikmeks astus pere vanim tütar. 2005. aastal lõi Leina rühma tegevustes kaasa ning 2007. aastal alustas ta Laiusel tööd kodutütarde ja noorkotkaste rühmadega. 2016. aastal võttis noorkotkaste juhtimise üle Leina noorim tütar, endine kodutütar.

Indrek Eensalu on Kamari rühma kauaaegne juhendaja. Noorte Kotkaste maleva pealikuks valiti ta 2016. aasta detsembris, enne seda oli ta malevapealiku abi. Ta osaleb alati võistluste ja laagrite planeerimisel, ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Tema peas on palju uuenduslikke mõtteid, mida koos kaaslastega ellu viia. Ikka püüab ta kõike teha paremini ja võtab õppust ka eksimustest. Suurepärase läbirääkijana leiab ta tihti üritustele lisaressursse, noortega suheldes on järjepidev ja sihikindel.

Edita Luik ja Hellat Rumvolt Foto: Madis Mintel

5.     Lääne – Edita Luik ja Hellat Rumvolt

Hellat Rumvolt on Noorte Kotkaste organisatsiooniga ametlikult seotud 14 aastat, kuid tegelikult kauemgi, juba Kaitseliidu taasloomise aegadest peale. Alguses käis ta laagrites abiliseks, peagi sai temast noorkotkaste rühmapealik, mõni aasta hiljem malevapealik. Kui kaitseliitlased korraldasid õppusi, võttis ta kohalikke koolipoisse õppustele kaasa.

Heli Tuisk ja Hergo Tasuja Foto: Aidar Kääramees

6.     Hiiumaa – Heli Tuisk ja Hergo Tasuja

Heli Tuisk on Kodutütardega seotud 2002. aastast. Ta on hingelt korraldaja, organiseerija ja vastutaja, aga ka see, kes öötundidel laagrilistele kauni käekirjaga tänukirjad valmis kirjutab. Aastaid on noored Heli eestvedamisel osalenud Lääne maleva Valge Laeva patrullvõistlustel, sama usinalt on ta noori utsitanud Hiiumaa sarnasele võistlusele Tihu Kevad. Aktiivse naiskodukaitsjana tegutseb Heli ka meditsiini-, side- ja staabieriala grupis.

Hergo Tasuja on kuulunud Kaitseliitu ja Noorte Kotkaste organisatsiooni kuus aastat ja veidi vähem aega täitnud Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonna pealiku ülesandeid. Maksimalistina hindab ta ise, et asju võinuks ja võiks paremini teha. Et aga Hiiumaa vabatahtlikud noortejuhid ei ole tal loobuda lubanud, siis ilmselt pidi miskit ka õnnestuma. Hergo kuulub ka kohalikku volikogusse, kus ta juhib haridus- ja kultuurikomisjoni, samuti korraldab spordiüritusi.

Kristi Kivisaar ja Ivo Kivisaar Foto: Maret Kommer

7.     Pärnumaa – Kristi Kivisaar ja Ivo Kivisaar

Kristi on organisatsiooniga seotud pikka aega. Tal on oskus süstida noortesse teotahet ja kohusetunnet ning need sõnad iseloomustavadki Ursa Majori rühma kodutütreid. Selle rühma noortel on alati selg sirge ja sära silmis. Kristis on see miski, tänu millele tüdrukud ei tule ega lähe, vaid jäävad isegi siis, kui vanus ei luba enam kodutütar olla. Igale noorele jääb rühmas tema koht alles.

Ivo Kivisaare põhimõte on, et kui midagi teha, siis korralikult. Sihikindlust ja konkreetsust on ta õpetanud ka kotkastele, kes võtavad oma tegevust ääretu tõsidusega. Ivo on „üles kasvatanud“ mitu põlvkonda mehi, kellel on tema õpetussõnad ikka ja alati meeles. Konkreetsuse kõrval on ka hooliv isalik pool, mis lastele igal nende sammul kaasa elab. On imetlusväärne, et juba üle kümne aasta on Ivo oma pere kõrvalt panustanud väga palju aega Noorte Kotkaste tegevusse, et poistest kasvaksid tublid ja kohusetundlikud mehed.

Ivo ja Kristi juhivad Ursa Majori rühma koos ning on näha, kuidas nad teineteist täiustavad ja tasakaalustavad. See ongi tugeva rühma alustalaks.

Maaja Glaser ja Tarmo Vist Foto: Toomas Nigola

8.     Põlva – Maaja Glaser ja Tarmo Vist

Maaja Glaser on 2000. aasta algusest olnud Kodutütarde Orava rühma vanem, 2008. aasta sügisest aga Põlva ringkonna vanem. Aktiivne ja entusiastlik rühmavanem on korraldanud oma rühmale põnevaid ja mitmekülgseid üritusi. Tema huviks on rahvapärimus ja võru keel ning ta on pannud oma rühma noored laulma ja pilli mängima. Maaja ei ütle kunagi ära, kui on vaja kusagil esineda või kusagil kaasa lüüa. Ta armastab lapsi ja lapsed armastavad teda.

Tarmo Vist tegutseb noorkotkaste rühmapealikuna 2012. aasta lõpust alates ning on näidanud end võimeka ja kohusetundliku noortejuhina. 2015. aastal valiti ta Noorte Kotkaste Põlva maleva juhatuse liikmeks. Tarmo on kohusetundlik ja täpne, noortega parajalt range, aga samas sõbralik. Kui on tarvis laagriülemat, abilist matkamängule või punktikohtunikku rännakule, siis saab Tarmole alati loota. Juba kaks aastat on ta olnud Põlva maleva noorkotkaste esinduslikuks saatjaks võidupüha paraadil.

Rita Merekivi ja Jaan Kukk Foto: Rauno Vahtre

9.     Rapla – Rita Merekivi ja Jaan Kukk

Rita Merekivi on Kaitseliidu Rapla maleva kodutütarde vabatahtlik rühmajuht. Rühmavanemana seisab ta Järvakandi kodutütarde rühma ees, millele ta pani aluse 1996. aastal, kui tema oma tütar soovis saada kodutütreks. Ühiskondlik ja vabatahtlik töö on teda sidunud paljude inimestega, ta on suurepärane koolitaja ja juhendaja. Tema juhendamisel käivad raamatukogus koos kodutütred ja mitmed ringid. Lisaks on Rita naiskodukaitsja ja on oma eeskujuga innustanud ka teisi naiskodukaitsjaid noortega tegelema.

Jaan Kukk alustas noorkotkana 1994. aastal Vigala rühmas ning kasvas oma rühma eestvedajaks ja hiljem Keava rühma pealikuks. Maleva noortejuhid on alates 2006. aastast usaldanud Jaanile Noorte Kotkaste maleva juhtimise. Laagrites ja võistlusmatkadel on ta oma praktilise meelega ikka abiks ja kohal.

Tiia Kütt ja Aivar Krusta Foto: Irina Mägi

10.  Saaremaa – Tiia Kütt ja Aivar Krusta

Tiia Kütt on Kodutütarde Saaremaa ringkonnas üks pikaajalisemaid olijaid, aastast 2001. Ta on rühmaga korraldanud palju põnevaid õppepäevi, väljasõite ja rühmalaagreid. Alati on Tiia pakkunud noortele võimalust areneda ja ennast proovile panna nii ringkonna matkamängudel kui ka üleriigilistel üritustel. Ta on loonud enda ümber hea meeskonna, kellega on korraldatud üritusi oma ringkonnas ja oldud avatud teiste ettevõtmistele.

Aivar Krusta alustas 2012. aastal tegevust Kaitseliidu Rapla malevas. Ta on sihikindel ja teotahteline kaitseliitlane, kes täiendab end pidevalt valitud erialal, võttes aktiivselt osa pea kõikidest maleva väljaõppeüritustest. Saaremaa Mere malevkonna jaopealikuna on ta ametis 2013. aastast. Lisaks tegevusele Kaitseliidus panustab Aivar järjepidevalt järelkasvule. Noorte Kotkaste rühmapealikuna kasutab ta oma kogemusi ja oskusi – tema ideedel rajanevad paljud merelaagrid ja õpitoad.

Anne Sepik ja Riho Rei Foto: Gunnar Teas

11.  Sakala – Anne Sepik ja Riho Rei

Anne Sepik kuulub Kodutütarde organisatsiooni alates 2007. aasta detsembrist. Ta on õpetanud oma rühma noori olema vastutustundlikud, abivalmid ja armastama isamaad. Ta on ideede pakkuja ja elluviija, järjepidev ja kindlameelne. Hinge ja südamega rühmavanemana tegutsedes on Anne alati olemas, kui teda vajatakse, ja ikka valmis abistama.

Riho Rei on Kaitseliidu liige alates 2001. aastast. Aastal 2013 valiti ta Noorte Kotkaste Sakala maleva pealiku ametikohale. Ta on tasakaalukas ja analüüsivõimeline ning samal ajal hea suhtleja ja inimestetundja – need omadused on väga hinnatud inimeste, probleemide ja olukordadega tegeledes. Riho tegevus ja väärtushinnangud langevad kokku Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste eesmärkidega. Ta tegutseb targalt ja kindlameelselt Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste parema tuleviku nimel.

Jaanika Palm ja Argo Kivi Foto: Martin Andreller

 12.  Tallinn – Jaanika Palm ja Argo Kivi

Jaanika Palm sattus Tallinna Kodutütarde ringkonda töö tõttu, kui temast sai Kodutütarde ringkonna noorteinstruktor. Kui aga eelmine noorteinstruktor lapsehoolduspuhkuselt tagasi tuli, ei läinud Jaanika ära, vaid lõi oma, Lilleküla rühma ja tegeleb sellega siiani. Jaanika lõi ringkonnas ka uue traditsiooni – igal aastal premeeritakse väikese aktiivsuskarikaga iga rühma aktiivsemat kodutütart.

Argo Kivi on olnud rühmapealik viimased viis aastat. Ta alustas rühmategevusega ajal, mil oli Tallinna malevas noorteinstruktorina tööl. Olles Lilleküla koolis riigikaitseõpetaja, pidas ta vajalikuks luua samas koolis ka Noorte Kotkaste rühm, mis tegutseb aktiivselt tänase päevani. Ei ole asja, millele Argo ütleks ei, ja ikka selleks, et noortele pakkuda võimalikult häid vaba aja sisustamise võimalusi. Tema hing kuulub noortele ja noored tajuvad seda.

Kristel Altsaar ja Sander Kukk Foto: Eha Jakobson

13.  Tartu – Kristel Altsaar ja Sander Kukk

Kristel Altsaar on olnud Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga seotud alates 2006. aastast. Aastal 2013 sai Kristelist Tamme rühma vanem, alates 2015. aastast on ta liitrühma Tamme-Kratid rühmavanem. Kristel kuulub ka Naiskodukaitsesse, kuid hingelt on ta siiski kodutütar ja saab suurema osa aktiivsustunde ikka kodutütarde organisatsioonist.

Sander Kukk on Noorte Kotkaste tegevusest osa võtnud juba kümmekond aastat, esimesed aastad oli tema suurimaks panuseks osalemine Alatskivi rühma tegevuses. Sander alustas rühmas realiikmena ja läbis kõik astmed kuni rühmapealiku abini. Ta on inimene, kellele saab alati toetuda, kellega saab alati arvestada ja kes on alati valmis aitama nii mõtetes kui ka tegudes.

Sigrit Säinas ja Hannes Vanatoa Foto: Paul Poderat

 14.  Valgamaa – Sigrit Säinas ja Hannes Vanatoa

Sigrit Säinas on Kodutütarde Valgamaa ringkonnas üks pikemaaegseid vabatahtlikke noortejuhte. Tema teekond Kodutütarde organisatsiooni radadel sai alguse siis, kui ta 2000. aastal Kaitseliidu Viru malevas noorsootöö praktikat tegi. Õnneks jäi ta oma kodule ustavaks ja tuli Valgamaale tagasi. Kodumaakonnas hakkas ta noortega tegelema 2003. aastal, võttes oma tiiva alla Tsirguliina keskkooli noored. Seejärel valiti ta ringkonnavanemaks ning seda ametit täidab ta siiani. Ta on valmis tegema hea teo eest pika pai ja pühkima pisaraid, kui noorel on raske aeg.

Aktiivse ja alati abivalmi mehena leidis Hannes Vanatoa tee Noorte Kotkaste organisatsiooni 2000 aastal, mil ta kutsuti Valgamaa noorkotkaste ja kodutütarde suvelaagrisse appi. Ütlus, et annad sõrme ja sult võetakse käsi, pidas ka seekord paika – sellest suvelaagrist alates jäigi Hannes noortega tegelema, olles neile abiks nii nõu kui jõuga. Ta on ennast tõestanud kui võimekas noortejuht, kes suudab leida väljapääsu igast olukorrast.

Ellen Sepp ja Aare Veedla Foto: Velli Ehasalu

15.  Viru – Ellen Sepp ja Aare Veedla

Ellen Sepp on Kodutütarde organisatsiooniga seotud juba 12 aastat. Sellest 7 aastat on ta olnud Kodutütarde Viru ringkonna ringkonnavanem .Ellen on alati väga positiivne. Ta suudab nii tüdrukutesse kui ka juhtidesse süstida head tuju, olgu laagris, koolitusel, matkal või võistlusel. Igal pool, kus Ellen on kaasas, tuleb koos temaga päike.

Aare Veedla töötab Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis alates 2001. aastast. Ta on hinnatud klassijuhataja käitumisraskustega õpilaste klassidele, kellega on aastaid tegelenud. 2014. aastal pälvis Aare aasta klassijuhataja tiitli. Ta on koolis ka isamaalise kasvatuse edendaja, kaasates õpilasi noorkotkaste tegevusse ning lähtudes igapäevatöös väärtustest, mis toetavad noorte kujunemist ennast, oma peret ja kodumaad austavateks kodanikeks.

 16.  Võrumaa – Merike Niitmets ja Aivar Mägise

Merike Niitmetsa töö Kaitseliidus ja kodutütarde Krabi rühma vanemana algas 1995. aasta 23. veebruaril. Nende 27 aasta jooksul on ta oma tööd teinud täie pühendumuse ja tõsidusega. Noorte isamaaline kasvatus ning eluks vajalike oskuste arendamine on olnud Merikesele üks tähtsamaid ülesandeid. Seda kõike on ta edasi andnud oma rühmale nii õppepäevadel, matkadel kui ka pidulikel koondustel.

Aivar Mägise alustas Krabi rühma noorkotkaste ja kodutütardega tegutsemist 2000. aasta suvel. Esimene üritus, kanuumatk, jättis meeldiva mälestuse ning teenistus noortejuhina võiski alata. Aivari oskuste nimekiri on pikk, aga kõige sagedamini on maakondlikel üritustel tema korraldada õhkpüssist ja vibust laskmine, samuti õpetab ta tihtipeale matkatarkusi.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee