Foto: Ave Tampere
Toimetas Marge Sillaots 15. juuni 2017 15:22
Peaminister Jüri Ratas ütles kohtumisel Saksa liidukantsler Angela Merkeliga, et turvaline ja edukas Euroopa on mõlema riigi huvides ning selle kindlustamisele aitab kaasa ühtne, tugev ja majanduslikult edukas Euroopa Liit.

"Oleme tänulikud Saksamaa suure panuse eest Balti regiooni julgeolekusse nii Euroopa Liidus kui NATOs. Mul on hea meel, et Saksamaa on pühendunud 2% SKP-st kaitsekulutuste eesmärgi saavutamisele. Saksamaa on kindlasti üks Eesti tähtsamatest liitlastest aga ka kaubanduspartneritest," rääkis peaminister Ratas.

Ratase ja Merkeli kohtumise teemade hulgas olid peatse Euroopa Liidu eesistumise valguses rändeküsimused, julgeolek, siseturu ja sotsiaalvaldkonna reguleerimine ning kliima- ja energiapoliitika. Samuti tutvustas peaminister liidukantslerile Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.

"Soovime Eesti eesistumise ajal hoida Euroopa Liitu otsustusvõimelisena, ühtsena ning saavutada kõigi eurooplaste jaoks käegakatsutavaid tulemusi," märkis Ratas. "Et Euroopa Liit liiguks edasi ja teeks seda ühtsena, peame leidma tasakaalu erinevate huvide vahel, mis mitmete keeruliste teemade puhul esile on kerkinud."

Ratas ja Merkel tunnustasid kohtumisel 30. juubelit pidavat Erasmuse programmi, mis on näide suurepärasest Euroopa koostööst noorte maailmapildi avardamisel ja uute teadmiste pakkumisel.

Rändekriisist rääkides rõhutas Ratas, et selle haldamisel on oluline Euroopa Liidu välispiiride kaitse tugevdamine ja kontrolli hoidmine. "Euroopat ei ole võimalik ega ka vajalik lukku keerata, aga piiriturvalisust toetav nii füüsiline kui digitaalne suutlikkus peab muutuma tugevamaks," lausus ta. "Peame kasutama kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ning parandama riikidevahelist infovahetust, samuti tuleb parandada ühiste otsuste täitmist." Peaminister tunnustas ka Saksamaa suuri pingutusi rändekriisiga tegelemisel.

Peaminister ütles, et energiapoliitika osas toetab Eesti senisest integreeritumat ja tugevamat Euroopat. “Euroopa Liidul tuleb jätkata ühtse energiaturu arendamist, energiajulgeoleku parandamist ning piiriüleste energiaühenduste rajamist. Selle töö tulemuseks on Euroopa ettevõtetele ja kodanikele kättesaadav, taskukohane ja säästlik ning turvaline energiasüsteem. On täiesti selge, et Euroopa Liit ei tagane praegusest Pariisi kliimaleppest ning Eesti jätkab eesistujana tööd selle rakendamiseks," selgitas peaminister.

Kohtumisel arutati ka olukorda Ukrainas, suhteid Venemaaga ning Euroopa Liidu idapartnerlust. Ratase sõnul on Euroopa Liidu huvides tugevdada stabiilsust, heaolu ja julgeolekut Euroopa Liidu vahetus naabruses toetades idapartnerite Euroopa püüdlusi ning struktuurseid reforme. "Aidates idapartnereid panustame otseselt ka Euroopa julgeolekusse ja stabiilsusesse," sõnas Ratas.